Internetowe platformy inwestycyjne typu „peer-to-peer” (w skrócie P2P) w ciągu ostatnich lat zyskały dużą popularność na całym świecie. Najczęściej służą one do zawierania transakcji pomiędzy firmami potrzebującymi finansowania a inwestorami indywidualnymi. Najczęściej przedmiotem inwestycji są cesje pożyczki dla klientów indywidualnych lub firmowych. Oprócz transferu praw do przychodu z udzielonej pożyczki, zabezpieczeniem dla inwestora mogą być także udziały w hipotece. Inwestować na platformach mogą zarówno firmy jak i osoby indywidualne.

Każdy inwestor ma możliwość doboru ryzyka i potencjalnego zysku wg. swoich potrzeb i strategii. Każda inwestycja jest nieodłącznie związana z ryzykiem, ale inwestor ma stosunkowo duże możliwości jego ograniczania poprzez wybór platform, dywersyfikację i dobór pożyczek w portfelu inwestycyjnym.

Poniżej przedstawiono ranking 6-ciu najlepszych platform do inwestowania w pożyczki według Rekina Finansów. Szymon Ziemba, założyciel Rekina Finansów, jest inwestorem na platformach P2P od 2017 roku. Jego roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi ponad 9,45% rocznie.

Platforma Średnia stopa zwrotu Ochrona Typ inwestycji Elastyczność Waluta
Nibble Finance 14,50% gwarancja wykupu konsument od 1 do 60 miesięcy EUR
Mintos 10,41% gwarancja wykupu konsument od 1 dnia do 60 miesięcy ponad 10 walut (w tym PLN)
Lendermarket
13,52% gwarancja wykupu konsument od 30 dni do 53 miesięcy EUR
GetIncome 11,81% gwarancja wykupu konsument od 1 do 24 miesięcy EUR
EstateGuru 11,33% hipoteka nieruchomość od 6 do 18 miesięcy EUR
PeerBerry 10,47% gwarancja wykupu konsument od 10 dni do 12 miesięcy EUR
Bulkestate 14,37% hipoteka nieruchomość od 12 do 24 miesięcy EUR

Nibble FinanceNibble Finance inwestycja w pożyczki P2P

 • Zwroty z inwestycji od 9,7% do 19% w skali roku
 • Automatyczne strategie inwestowania i doboru ryzyka
 • Elastyczny dobór strategii inwestycyjnych
 • Gwarancja wykupu pożyczek w bezpiecznej strategii Classic

Nibble Finance powstała w 2019 roku jako jedna ze spółek holdingowych grupy IT Smart Finance, znanej z produktu Joy Money. Umożliwia inwestowanie w pożyczki krótkoterminowe z Rosji i Hiszpanii. Wśród platform inwestycyjnych wyróżnia się przede wszystkim stosowanym modelem scoringowym pod kątem analizy ryzyka pożyczkobiorców. Przy jego użyciu na platformie szczegółowo zostaje ustalone, czy dłużnik zwróci pożyczkę z określonymi parametrami rentowności oraz ryzyka, za pomocą wskaźników NPL. Na platformie dostępny jest także elastyczny wybór 1 z 3 strategii inwestycyjnych, dopasowanych dla inwestora według preferencji stopy zwrotu i poziomu bezpieczeństwa.

Data założenia 2019
Oprocentowanie roczne 9,7% – 19% (aktualne)
Okres inwestowania od 1 do 60 miesięcy
Minimalna inwestycja 100 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka
Zabezpieczenia gwarancja wykupu do 60 dni dla strategii Classic (oprocentowanie 9,7%)
Ilość użytkowników ponad 6000

Zalety Nibble Finance:

 • Stopy zwrotu ustalane co miesiąc, na poziomie od 9,7% do nawet 19% w skali roku
 • Dostępna bezpieczna strategia Classic dla początkujących inwestorów, z gwarancją wykupu pożyczki
 • Strategie inwestycyjne automatycznie dopasowane do preferowanych rentowności i poziomu ryzyka
 • Szczegółowa analiza pożyczkobiorców, co do oceny ryzyka braku spłaty długu
 • Cotygodniowe wypłaty dochodów z inwestycji

Mankamenty Nibble Finance

 • Brak gwarancji wykupu niespłaconej pożyczki przez platformę dla strategii o wyższej rentowności
 • Mała dywersyfikacja pożyczkodawców i ryzyko systemowe – pożyczkodawcy tylko z grupy IT Smart Finance
 • Inwestycje dostępne tylko w walucie EUR

Inwestuj

MintosMintos

 • Średni zwrot z inwestycji 11% w skali roku
 • Możliwość inwestowania w pożyczki z wielu krajów, w różnych walutach (w tym PLN)
 • Dostępne zautomatyzowane, spersonalizowane strategie inwestowania
 • Gwarancja wykupu większości dostępnych pożyczek przez platformę

Mintos jest jedną z pierwszych platform pożyczek społecznościowych w Europie. Powstała w 2015 roku w Estonii, a dziś uchodzi także za jedną z największych i najpopularniejszych platform inwestycyjnych online. Oferuje szereg możliwości do inwestowania w pożyczki różnego rodzaju (osobiste, hipoteczne, samochodowe), z wielu krajów, z okresem inwestowania od 1 dnia do aż 5-ciu lat. Mintos umożliwia inwestowanie z dwóch poziomów: na rynku pierwotnym (pożyczki oferowane przez firmy pożyczkowe) oraz na rynku wtórnym (inwestorzy mogą kupować i sprzedawać między sobą pożyczki posiadane na platformie). Platforma oferuje także zautomatyzowane strategie inwestowania. Inwestować w pożyczki można na podstawie indywidualnych preferencji pod kątem stopy zwrotu, waluty czy rynku. Inwestor może także skorzystać z przygotowanych przez Mintos strategii inwestycyjnych (zdywersyfikowana, konserwatywna, wysokie dochody).

Data założenia 2015
Oprocentowanie roczne 8% – 19%
Okres inwestowania od 1 dnia do 5 lat
Minimalna inwestycja 10 EUR lub 50 PLN
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka, pożyczki biznesowe, finansowanie nieruchomości
Zabezpieczenia gwarancja wykupu do 60 dni dla większości pożyczek
Ilość użytkowników ponad 400 000

Zalety Mintos:

 • Stopy zwrotu w zakresie od 8% do nawet 19% w skali roku
 • Możliwość inwestowania w 10 różnych walutach (w tym EUR, PLN, USD, RUB)
 • Łatwość dywersyfikacji pożyczek (do wyboru pożyczki z wielu krajów, np. Polska, Hiszpania, Brazylia, Niemcy)
 • Inwestowanie na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym
 • Duża ilość dostępnych pożyczek z gwarancją wykupu

Mankamenty Mintos

 • Od wartości sprzedaży pożyczki na rynku wtórnym pobierana jest prowizja w wysokości 0,85%
 • Za wymianę walut platforma pobiera od 0,5% prowizji
 • Problemy finansowe kilku firm pożyczkowych, z powodu pandemii COVID-19 (należy dobrze zweryfikować pożyczkodawców przed rozpoczęciem inwestycji)

Inwestuj

LendermarketLendermarket logo

 • Zwroty z inwestycji od 12% do 15% w skali roku
 • Wiarygodny pożyczkodawca pierwotny wśród spółek Creditstar Group
 • Bonusy dla nowych inwestorów
 • Zobowiązanie wykupu do 60 dni dla wszystkich pożyczek

Lendermarket to platforma inwestowania w europejskie pożyczki konsumenckie, która działa od 2019 roku. Wszystkie pożyczki dostępne na platformie udzielane są przez spółki grupy holdingowej Creditstar Group. Jest to jedyny pożyczkodawca na Lendermarket i oferuje inwestycje z 7 państw europejskich. Do krajów tych należą Czechy, Finlandia, Polska, Estonia, Dania, Hiszpania oraz Szwecja. Każda pożyczka udzielana za pośrednictwem Lendermarket zabezpieczona jest zobowiązaniem wykupu do 60 dni przez konkretną spółkę Creditstar.

Na Lendermarket dostępne są funkcje automatycznego inwestowania oraz reinwestowania, dzięki czemu korzystanie z platformy jest procesem szybkim i wygodnym. Platforma oferuje również dodatkowe bonusy dla inwestorów. Aktualny umożliwia nowym użytkownikom uzyskanie 2% cashback od ulokowania co najmniej 1 000 EUR kapitału. Powyższa, najnowsza kampania dotyczy kont założonych od 9 listopada 2021 do 25 grudnia 2021.

Data założenia 2019
Oprocentowanie roczne 12% – 15%
Okres inwestowania od 30 dni do 53 miesięcy
Minimalna inwestycja 10 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka
Zabezpieczenia Gwarancja wykupu do 60 dni dla wszystkich pożyczek
Ilość użytkowników Ponad 3 000

Zalety Lendermarket

 • wiarygodny pożyczkodawca pierwotny Creditstar Group – z długa historią rynkową z wyróżnieniami, udostępniane raporty finansowe,
 • stosunkowo wysokie stopy zwrotu 12-15%,
 • zobowiązanie wykupu przez spółki Creditstar Group dla wszystkich pożyczek,
 • dodatkowe, korporacyjne zobowiązanie wykupu przez Creditstar Group,
 • rozpoczęcie inwestycji możliwe od 10 EUR,
 • duża ilość dostępnych pożyczek z 7 krajów,
 • bonusy dla inwestorów – aktualnie możliwe uzyskanie 2% od zainwestowanej kwoty minimum 1 000 EUR.

Mankamenty Lendermarket

 • pożyczkodawcami są tylko spółki europejskie Creditstar – ryzyko braku spłaty ograniczone jest do jednego, pożyczkodawcy pierwotnego, ale zmniejsza to dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
 • brak rynku wtórnego na platformie,
 • inwestycje możliwe tylko w walucie EUR,
 • akceptacja inwestorów z całego świata, ale tylko dla posiadających określone miejsce zamieszkania/rezydencję podatkową na terenie EOG lub Szwajcarii,
 • akceptacja tylko europejskich rachunków bankowych.

Inwestuj

GetIncomelogo getincome.com

 • Zwrot z inwestycji od 7% do 12% w skali roku
 • Rozbudowany system zabezpieczeń ze strony pożyczkodawców
 • Rozpoczęcie inwestycji możliwe od kwoty 10 EUR
 • Gwarancja wykupu pożyczek przez GetIncome

GetIncome to jedna z nowszych platform inwestowania w pożyczki społecznościowe. Powstała w roku 2020 z wizją zapewnienia większego bezpieczeństwa inwestorów na rynku P2P. Efektem tego są działające na platformie narzędzia zabezpieczające inwestora przed ryzykiem niespłacenia pożyczki przez firmę pożyczkową. W przypadku braku spłaty zobowiązania przez dłużnika, inwestor posiada utworzony strumień przepływów pieniężnych do pokrycia takich opóźnionych płatności. Ponadto, niespłacona przez pożyczkobiorcę kwota zostanie spłacona w pierwszej kolejności inwestorowi, a nie firmie pożyczkowej. Na GetIncome ryzyko niewypłacalności pierwotnych pożyczkodawców jest znacząco minimalizowane.

Data założenia 2020
Oprocentowanie roczne 7% – 12%
Okres inwestowania od 1 do 24 miesięcy
Minimalna inwestycja 10 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka
Zabezpieczenia Gwarancja wykupu pożyczek
Ilość użytkowników ponad 200

Zalety GetIncome

 • Stopy zwrotu w zakresie od 7% do 12% w skali roku
 • Zabezpieczenie pożyczek gwarancją wykupu przez platformę
 • Przejrzystość informacyjna o firmach pożyczkowych
 • Dodatkowe narzędzia bezpieczeństwa, w odniesieniu do ryzyka braku spłat przez pożyczkodawców
 • Niewielka kwota do rozpoczęcia inwestycji (10 EUR)

Mankamenty GetIncome

 • Inwestycje możliwe tylko w walucie EUR
 • Ograniczona dywersyfikacja – tylko 3 firmy pożyczkowe
 • Niewielkie osiągnięcia platformy, ze względu na stosunkowo krótki okres działania

Inwestuj

EstateGuru

 • Średnie oprocentowanie 11,33% w skali roku
 • Możliwość odsprzedaży pożyczek na rynku wtórnym
 • Rozpoczęcie inwestycji możliwe od kwoty 50 EUR
 • Zabezpieczenie hipoteką

EstateGuru założona została w 2014 roku, jako estońska platforma crowdfundingowa do finansowania nieruchomości. Pożyczkobiorcy (deweloperzy i właściciele firm) zobowiązani są do przedstawienia platformie szczegółowego planu biznesowego oraz strategii wyjścia z inwestycji, zanim dany projekt dostępny będzie dla inwestorów. Na platformie istnieje możliwość skorzystania z rynku wtórnego dla inwestorów chcących odsprzedać swoją pożyczkę przed terminem zapadalności. EstateGuru posiada funkcję zautomatyzowanego inwestowania – od kwoty 250 EUR.

Data założenia 2014
Oprocentowanie roczne 8% – 12%
Okres inwestowania od 1 do 36 miesięcy
Minimalna inwestycja 50 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Finansowanie nieruchomości
Zabezpieczenia Hipoteka
Ilość użytkowników ponad 91 000

Zalety EstateGuru:

 • Stopy zwrotu w zakresie od 7% do 13% w skali roku
 • Możliwość odsprzedaży inwestycji na rynku wtórnym
 • Przejrzystość informacyjna platformy (roczne raporty finansowe)
 • Możliwość skorzystania z automatycznego inwestowania
 • Kwota do rozpoczęcia inwestycji – 50 EUR

Mankamenty EstateGuru

 • Automatyczne inwestowanie możliwe od kwoty 250 EUR
 • Prowizja z odsprzedaży pożyczki na rynku wtórnym w wysokości 2%

Inwestuj

PeerBerry

 • Średnie oprocentowanie 10,75% w skali roku
 • Duże możliwości dywersyfikacji pożyczek
 • Program lojalnościowy dla inwestorów
 • Gwarancja wykupu pożyczek przez platformę, z dodatkową grupową ochroną

PeerBerry istnieje od roku 2017 z siedzibą w Łotwie, jako jedna z platform do inwestowania w pożyczki konsumenckie. Aktualny, średni zwrot z inwestycji ustalany jest na poziomie rocznym 10,75%. Na platformie wszystkie pożyczki objęte są gwarancją wykupu, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo inwestycji. Poza samą gwarancją wykupu, PeerBerry oferuje dodatkową gwarancję grupową. W przypadku trudności ze spłatą zobowiązania przez konkretną firmę pożyczkową, pozostała część pożyczkodawców jest zobowiązana udzielić mu pomocy finansowej. Na platformie istnieje także program lojalnościowy – dla inwestorów lokujących dużą część swojego kapitału na PeerBerry przez przynajmniej 90 dni. Otrzymują oni dodatkowy bonus, zależny od konkretnej posiadanych inwestycji.

Data założenia 2017
Oprocentowanie roczne 10% – 12%
Okres inwestowania od 1 do 60 miesięcy
Minimalna inwestycja 10 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka
Zabezpieczenia Gwarancja wykupu pożyczek
Ilość użytkowników ponad 44 000

Zalety PeerBerry:

 • Stopy zwrotu w zakresie od 10% do 12% w skali roku
 • Gwarancja wykupu pożyczek przez platformę
 • Dodatkowa, grupowa gwarancja wykupu pożyczek przez platformę
 • Bonusy lojalnościowe dla inwestorów
 • Niska kwota do rozpoczęcia inwestycji – 10 EUR

Mankamenty PeerBerry

 • Brak możliwości odsprzedaży pożyczki na rynku wtórnym
 • Inwestycje dostępne tylko w walucie EUR

Inwestuj

Bulkestatebulkestate logo

 • Średni zwrot z inwestycji 14,37% w skali roku
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości
 • Możliwość grupowego kupna nieruchomości
 • Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości

Bulkestate to platforma umożliwiająca inwestycje w pożyczki zabezpieczane na nieruchomościach, założona w 2016 roku w Estonii. Platforma posiada estońską licencję dla instytucji finansowych, a w nieruchomości można na niej rozpocząć inwestowanie od 50 EUR. Bulkestate działa na zasadzie crowdfundingu. Taka forma finansowania polega na tym, że platforma łączy wielu różnych inwestorów do udzielenia pożyczki na określoną nieruchomość osobom zainteresowanym jej uzyskaniem (najczęściej deweloperom). Możliwe są tu dwie opcje inwestowania. Pierwsza działa na zasadach „peer-to-peer”, gdzie deweloperzy zgłaszają wniosek o sfinansowanie zakupu konkretnej nieruchomości. Projekt jest weryfikowany pod kątem rentowności i ryzyka przez Bulkestate, a po pozytywnym rozpatrzeniu trafia na platformę jako oferta dla inwestorów. Drugą opcją jest grupowe kupno nieruchomości. Konkretna nieruchomość dzielona jest tu na kilka lokali, a zakup jednego z nich umożliwia inwestorowi udział w zyskach ze sprzedaży, czy wyremontowania danej nieruchomości.

Data założenia 2016
Oprocentowanie roczne 10% – 18%
Okres inwestowania od 12 do 24 miesięcy
Minimalna inwestycja 50 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Finansowanie nieruchomości
Zabezpieczenia Hipoteka
Ilość użytkowników ponad 18 000

Zalety Bulkestate

 • Stopy zwrotu w zakresie od 10% do 18% w skali roku
 • Możliwość grupowego inwestowania w nieruchomości
 • Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości
 • Możliwość zakupu nieruchomości na własność
 • Niewielka kwota do rozpoczęcia inwestycji w nieruchomość (50 EUR)

Mankamenty Bulkestate

 • Inwestycje możliwe tylko w walucie EUR
 • Mała dostępność inwestycji – do dwóch na miesiąc
 • Okres inwestycji ograniczony od 1 roku do 2 lat
 • Brak sprawozdań finansowych i szczegółowych statystyk platformy
 • Słaba komunikacja platformy odnośnie opóźnionych projektów
 • długi czas oczekiwania na wypłatę środków

Inwestuj

Pytania i odpowiedzi

Ryzyko inwestycyjne

Pożyczki peer-to-peer (P2P) są formą bezpośredniego pożyczania pieniędzy osobom fizycznym, przedsiębiorstwom w tym firmom pożyczkowym bez udziału banku jako pośrednika w transakcji. Pożyczki P2P są zazwyczaj udzielane za pośrednictwem platform internetowych, które kojarzą pożyczkodawców z potencjalnymi pożyczkobiorcami.

Pożyczki P2P oferują zarówno pożyczki zabezpieczone (np. na nieruchomościach), jak i niezabezpieczone. Większość pożyczek w P2P to niezabezpieczone pożyczki osobiste. Ze względu na pewne unikalne cechy, pożyczki peer-to-peer są uważane za alternatywne źródło finansowania.

Jak działają pożyczki peer-to-peer?

Pożyczki peer-to-peer to dość prosty proces. Wszystkie transakcje przeprowadzane są za pośrednictwem wyspecjalizowanej platformy internetowej. Poniższe kroki opisują ogólny proces udzielania pożyczek P2P:

 1. Firma pożyczkowa umieszcza udzielona pożyczkę do refinansowania na platformie inwestycyjnej
 2. Platforma ocenia wniosek i określa ryzyko oraz ocenę kredytową wnioskodawcy lub publikuje wyniki analizy przesłanej przez firmę pożyczkową.
 3. Pożyczka ląduje na platformiane i jest dostępna do inwestycji z przypisaną stopą procentową dla inwestora.
 4. Kredytobiorca jest odpowiedzialny za płacenie okresowych (zazwyczaj miesięcznych) płatności odsetkowych i spłatę kwoty głównej w terminie zapadalności.
 5. Wiele firm pożyczkowych oferuje „gwarancję wykupu/zobowiązanie wykupu” pożyczki, która nie jest spłacana przez kredytobiorcę przez określony czas np. 30 lub 60 dni. W takiej sytuacji firma pożyczkowa zazwyczaj wykupuje pożyczkę i inwestor otrzymuje kapitał z odsetkami.

Szczegółowy zarys ryzyk znajdziesz zarówno w analizach platform opublikowanych na Rekin Finansów jak i stronach tych platform.

Ryzyko inwestycyjne zależy od szeregu czynników m.in. konkretnej pożyczki, sytuacji finansowej firmy pożyczkowej, ryzyka systemowego danego kraju, indywidualnej strategii inwestycyjnej.

Czy muszę potwierdzić tożsamość przy wypłacie (zdjęcie dowodu osobistego)

Tak jak w każdym banku, kantorze wymiany walut, skoku, fundusz inwestycyjnym, firmie pożyczkowej i wielu innych tak samo Get Income musi potwierdzić twoją tożsamość w związku z przepisami dotyczącym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmowi. Wymaga tego dyrektywa unijna UE – artykuł 13. Każde z Państw UE ma obowiązek zaimplementować tą dyrektywę w przepisach krajowych.

Mam PLN ale chcę inwestować w Euro

W takiej sytuacji musisz skorzystać z kantoru walutowego i konta walutowego np. w niemieckim banku N26, aby przelać środki na platformę inwestycyjną i zacząć inwestować. Wygodnym rozwiązaniem jest Konto osobiste Wise w 56 walutach, które łączy zalety kantoru walutowego oraz konta walutowego.

W pożyczki, której firmy opłaca się inwestować najbardziej?

Ogólna reguła jest taka, iż większy zysk wiąże się także z większym ryzykiem. Jest to naturalny mechanizm rynkowy w gospodarce rynkowej. Analizy niektórych pożyczkodawców znajdziesz w strefie VIP Rekina.

Co to jest narzędzie Auto-Invest?

To narzędzie pozwala na automatyczne inwestowanie otrzymanych odsetek i kapitału z dotychczasowych spłat pożyczek. Możesz idealnie skonfigurować sobie w jakie pożyczki automat ma inwestować.

Jak podatkowo rozliczyć inwestycję?

W Polsce panuje przekonanie, iż jest to zagraniczny dochód kapitałowy i winno się tak rozliczać ten dochód, PIT ZG jest jednym z formularzy, który się wypełnia na koniec roku. W celu precyzyjnej informacji skontaktuj się z twoim Urzędem Skarbowym bądź infolinią podatkową Ministerstwa Finansów:

Krajowa Informacja Podatkowa

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

Infolinia:

 • Z tel. stac.: 801 055 055
 • Z tel. kom.: (22) 330 0330
 • Z zagranicy.: +48 22 330 0330