Gdzie najlepiej przenieść swoją firmę IT za granicę tak, aby móc rozwijać biznes bez nadmiernych obciążeń podatkowych? Przed podjęciem decyzji warto zrobić krótki przegląd, które kraje europejskie najbardziej wspierają branżę informatyczną.

Aktualnie, wśród najbardziej rozwojowych i korzystnych gospodarczo dla sektora IT w Unii Europejskiej wyróżniają się 4 kraje:

 • Irlandia;
 • Holandia;
 • Rumunia;
 • Węgry.

Szczególnie dwa ostatnie kraje UE, w przeciągu dwóch ostatnich lat, dokonały ogromnego postępu w korzystnych przepisach podatkowych dla przedsiębiorców. Efektem tego są przede wszystkim szerokie zmiany prawne, w tym reformy podatkowe. Rumunia i Węgry stają się gospodarczo atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorstw z branży IT, jak i dla samodzielnych pracowników tego sektora.

Sektor IT w wybranych krajach UE

Irlandia nazywana jest często globalnym centrum technologicznym, który odznacza się dużym potencjałem rozwojowym. Irlandzki rząd opracował szereg strategii i programów, których celem jest rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Dzieje się to poprzez wspieranie działalności eksportowej, pobudzanie zatrudnienia czy ukierunkowanie szkolnictwa pod kątem potrzeb branży informatycznej. W Irlandii swoje siedziby mają największe amerykańskie firmy z sektora IT, które oferują usługi na terenie Unii Europejskiej i państw EOG:

Reklama baner inbank
Reklama baner bank Pekao
Amazon Stany Zjednoczone
Apple Stany Zjednoczone
eBay Stany Zjednoczone
Facebook Stany Zjednoczone
Google Stany Zjednoczone
HP Stany Zjednoczone
IBM Stany Zjednoczone
Intel Stany Zjednoczone
Linkedln Stany Zjednoczone
Microsoft Stany Zjednoczone
PayPal Stany Zjednoczone
Twitter Stany Zjednoczone

Źródło: „ICT sector Profile in Irleand”, enterprise-ireland.com (dostęp: 23-11-2021)

Branża IT jest najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki Irlandii. Zapotrzebowanie na nowych pracowników z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami ciągle wzrasta, co przekłada się również na systematyczny wpływ wzrostu wynagrodzeń.

Holandia w sektorze IT znalazła bardzo specyficzną niszę – przechowywanie danych. Kraj ten jest wręcz specjalistą w zakresie data centers. W Holandii do najbardziej rozwiniętych gałęzi IT zaliczają się:

 • sztuczna inteligencja;
 • usługi cloud;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • aplikacje do przetwarzania danych.

Według rankingu „Forbes’a” 60% z 2 000 największych firm IT jest obecnych właśnie w tym kraju. To tylko potwierdza jego atrakcyjność w tym sektorze. Od kilkunastu lat Holandia inwestuje i rozwija edukację w branży informatycznej. Przekłada się to znacząco na statystyki – aż 70% tamtejszych innowacji pochodzi właśnie z tego sektora.

Krok po kroku Węgry jawią się jako kraj, w którym warto założyć swoją działalność IT. Dla małych przedsiębiorstw podatek od dochodu wynosi 9%. Dla pracowników działalności badawczo-rozwojowej istnieje tam zwolnienie podatkowe w wysokości 10% wydatków na wynagrodzenia dla tych osób. Z kolei dla inwestycji występuje możliwość uzyskania ulgi podatkowej w wysokości 25-50% wydatków inwestycyjnych. Na Węgrzech nie występuje także podatek od wypłaconej dywidendy – formalnie stawka wynosi zatem 0%.

Węgry od niedawna zaczęły zachęcać branżę informatyczną do inwestowania. W tym celu wprowadzają różne ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, a i przewidują dalsze obniżenia podatkowe (m.in. CIT).

Węgry w przeciągu dwóch ostatnich lat (w okresie pandemii) stają się wręcz liderem w przyciąganiu do siebie pracowników i firm z sektora IT. Jako państwo można ich uznać za atrakcyjnych gospodarczo, ze względu na niskie koszty pracy oraz dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Nie jest to jednak jedyne państwo europejskie, które może się tym dziś odznaczyć. Zdecydowany prym w tej kwestii wiedzie również Rumunia.

Podatki dla firmy IT w Rumunii

Sektor IT w Rumunii to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki. Z tego względu, kraj ten tworzy szereg udogodnień podatkowych dla branży informatycznej. Reformy te mają podwójne zadanie: zatrzymać w kraju cenionych już informatyków oraz przyciągnąć nowych.

W 2020 r. sektor IT w Rumunii osiągnął ponad 6% PKB. Fakt ten pokazuje skuteczność przeprowadzonych tam reform prawnych. Rumunia oferuje przedsiębiorcą sektora IT wiele ulg podatkowych.

Zwolnienia/korzyści podatkowe Warunki
Zwolnienie z PIT wynagrodzeń za tworzenie programów komputerowych · stanowisko musi być częścią wyspecjalizowanego działu IT;

· konieczny jest dyplom pracownika ze studiów wyższych, bądź poświadczenie, że jest się w trakcie takiej edukacji;

· pracodawca w poprzednim roku obrotowym zrealizował i zaewidencjonował odrębnie przychód z działalności, która polega na tworzeniu programów komputerowych (w celu ich komercjalizacji);

· roczny dochód z działalności wyniósł nie mniej, niż 10 000 RON

Lista zawodów, które skorzystać ze zwolnienia:

analityk, administrator baz danych, inżynier systemów oprogramowania, inżynier systemów komputerowych, kierownik projektu informatycznego, programista, projektant systemów komputerowych, programista systemów komputerowych, asystent programisty, asystent polityka.

Zwolnienie to przysługuje również pracownikom zatrudnianym w formie telepracy.

3% podatku przychodowego Dla jednoosobowych spółek SRL (polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie zatrudniających pracowników.
1% podatku przychodowego Dla jednoosobowych spółek SRL (polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zatrudniających minimum 1 pracownika.
Zasady amortyzacji środków trwałych Brak wymogu prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Amortyzację nalicza się od miesiąca, który następuje po oddaniu środka trwałego do użytkowania.

Od początku roku 2021 osobiste wykorzystanie pojazdów do celów służbowych, używanych przez osoby prawne powiązane z mikroprzedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatek od dywidendy · stawka 5% podatku pobieranego u źródła;

· nie jest wliczany do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym;

· zyski mogą być wypłacane kwartalnie lub rocznie.

Pełne zwolnienie z podatku dochodowego Zwolnienie na okres 10 lat dla firm zajmujących się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową

Źródło: Przewodnik po podatkach dochodowych firmy consultingowej CompanyRomania.com

W rumuńskiej branży IT pracuje ponad 150 000 osób, a każdego roku przybywa ich około 10 000. Wynik ten oznacza, że Rumunia ma największą liczbę pracowników w tym sektorze w Europie Środkowo-Wschodniej. Średnie wynagrodzenie w sektorze IT w Rumunii wynosi około 1 500 EUR.

Podatki dla firmy IT w innych krajach UE

Irlandia, Holandia oraz Węgry również posiadają warte uwagi udogodnienia podatkowe dla sektora IT.

Holandia Irlandia Węgry
Star-up’y i firmy posiadające rocznie poniżej 200 000 EUR obrotów – stawka podatkowa CIT 19%. Dla większych przedsiębiorstw stawka ta wynosi 24%. Stawka podatkowa CIT – 12,5%. Jeśli roczny przychód z działalności nie przekracza 12 000 000 HUF, przedsiębiorca płaci miesięcznie do budżetu stałą kwotę w wysokości 50 000 HUF. W tej kwocie zawierają się: ubezpieczenie zdrowotne, składka emerytalna oraz podatek dochodowy.
7 % ulgi podatkowej dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz działalność innowacyjną Nowe przedsiębiorstwa są w pełni zwolnione z podatku CIT przez pierwsze 3 lata prowadzenia działalności. Wysokość ich zobowiązań podatkowych nie może przekroczyć rocznie kwoty 40 000 EUR. Do 50 % ulgi podatkowej w CIT na patenty i oprogramowanie.
Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać ze specjalnych możliwości odliczenia pozapłacowych kosztów pracy pracowników, którzy w tą działalność są zaangażowani. Stawki to:

· 32 % odliczenia standardowo;

· 40 % odliczenia dla start-up’ów.

Czytelne i nieskomplikowane dla przedsiębiorców przepisy podatkowe. Podstawę opodatkowania CIT można obniżyć o koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Rumunia z najniższymi podatkami dla branży IT

Rumunia na tle pozostałych krajów wypada najbardziej korzystnie. Kraj ten od lat inwestuje w rozwój sektora IT. Skutki tego są widoczne chociażby w stale wzrastającej ilości pracowników tej branży.

Główne atuty Rumunii jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia firmy IT to:

 • niskie koszty pracy;
 • zwolnienia z podatku PIT;
 • niski podatek CIT – nawet w wysokości 1% przychodów;
 • pełne zwolnienie od podatku dochodowego na 10 lat – dla firm zajmujących się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową;
 • proste i korzystne zasady amortyzacji środków trwałych (w tym sprzętu komputerowego);
 • stosunkowo niskie koszty życia.

Wartą uwagi strategię dla sektora IT przyjmują również Węgry, które starają się coraz bardziej przyciągać do siebie zarówno firmy informatyczne jak, i pracowników tej branży. Wyjątkowo korzystną opcją jest uproszczony i jednolity podatek dochodowy dla małych firm (wraz ze składkami ubezpieczeniowymi). Skorzystać na nim mogą przedsiębiorstwa, których przychód nie przekroczy rocznie 12 000 000 HUF (około 160 000 zł).

Irlandia i Holandia są bez wątpienia liderami, jeżeli chodzi o ilość działających tam międzynarodowych firm informatycznych. Nie do końca wyróżniają się jednak niskimi stawkami podatkowymi, choć można skorzystać z wielu ulg w tym zakresie. Być może w dalszych latach będzie to szansa dla rozwoju sektora IT dla innych państw europejskich, takich jak Rumunia i Węgry. Niskie obciążenia fiskalne i szereg ulg mogą stać się główną przyczyną coraz to większej ilości zakładanych tam firm informatycznych. Tendencja przenoszenia firm z Polski, w tym firm ICT, może mieć związek z rosnącą fiskalizacją w Polsce.

Wg. danych wewnętrznych firmy Company Romania , która specjalizuje się w zakładaniu spółek w Rumunii, w 2021 roku (stan na 10.2021) Polacy założyli 26 firm informatycznych w Rumunii.