freedom24 logo Freedom24 to broker online, który wyróżnia się na tle konkurencyjnych platform inwestycyjnych. Dzięki kontu maklerskiemu Freedom24 inwestor uzyskuje dostęp do około 1 000 000 instrumentów giełdowych, może zakupić akcje po cenie IPO a także skorzystać z konta oszczędnościowego typu „D” z oprocentowaniem 2,5% dla EUR i 3% dla USD bazujące na swap-ach walutowych OTC.

Profil brokera Freedom24

Platforma inwestycyjna Freedom24.com oferuje użytkownikom możliwość inwestowania w szeroką gamę aktywów, w tym akcje, ETF-y i obligacje. Platforma została uruchomiona w 2017 roku, a jej europejska siedziba centralna znajduje się na Cyprze. Freedom24 posiada przedstawicielstwa we Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce.

Marka Freedom24 należy do spółki Freedom Finance Europe Ltd, zależnej od grupy kapitałowej Freedom Holding Corp. notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, której zysk netto w ostatnim kwartale 2022 roku wyniósł 148,6 mln USD.

Podstawowe informacje o Freedom24
Obsługiwane kraje 42
Licencje CySEC, BaFin, SEC
Liczba instrumentów giełdowych 1 000 000
Dostęp do giełd Nasdaq, NYSE, LSE, HKEX, ICE, CME, CBOT, Deutsche Börse, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid, Euronext Paris, Athens Stock Exchange, KASE (Kazakhstan), AIX (Kazakhstan), MGE
Prowizje za akcje i ETF od 0,02 € za akcję
Opłata za wypłatę środków pieniężnych 7€
Minimalny depozyt 100€
Rachunek Demo Tak

*Usługi skierowane głównie do klientów z UE

Reklama baner bank Pekao

Zalety plusy

 • Ponad 1 000 000 instrumentów finansowych – akcje, ETF-y, obligacje, kontrakty futures i kontrakty opcyjne;

 • Konto oszczędnościowe „D” w USD i EUR ze stałym dochodem 3% oraz 2,5% rocznie;

 • Obligacje skarbowe państw europejskich;

 • Możliwość zakupu akcji w cenie IPO;

 • Usługa InvestIdeas – pomysły inwestycyjne udostępniane przez analityków brokera;
 • Dostęp do 15 największych giełd papierów wartościowych na świecie;
 • Dostępność aplikacji mobilnej Freedom24;
 • Bezpłatne otwarcie i zamknięcie konta;
 • Wielojęzykowa obsługa klienta z oddziałami w wybranych krajach*

Wady minusy

 • Minimalny wartość depozytu dla nowych akcji IPO to 2000$ aczkolwiek to jedyny broker, który pozwala inwestorom indywidualnym na zakup jednocześnie akcji zagranicznych i krajowych po cenie IPO;
 • 7€ za jednorazową wypłatę środków pieniężnych w euro, co przy wypłacie większych kwot jest jednak stosunkowo niewielką kwotą;
 • Brak możliwości inwestowania w waluty zagraniczne z rynku forex, brak CFD;
 • Możliwy czasowy brak wsparcia klienta w języku polskim.
 • Na aplikacji mobilnej nie ma dostępu do konta oszczędnościowego „D”.

Platforma tradingowa

Freedom24 oferuje własną platformę handlową. Platforma jest dostępna w 24 językach i można z niej korzystać w wersji strony internetowej i aplikacji mobilnej. W panelu głównym dostępnych jest sześć zakładek – IPO Info, Wed-Terminal, Member area, InvestIdeas, FAQ i News. Platforma pozwala m.in. na wyświetlanie notowań i wykresów cenowych, wygodną wymianę walut oraz zarządzanie ryzykiem poprzez Stop Loss (SL) i Take Profit (TP).

Poniżej można zobaczyć ekran główny konta maklerskiego Freedom24 wykonany przez Rekina Finansów z realnego rachunku. Papiery wartościowe na rachunku są podzielone geograficznie gdzie Euroobligacje są w osobnej zakładce. Poniżej listy papierów wartościowych w portfelu jest sekcja wymaganych zabezpieczeń i depozytu (w przypadku handlu np. kontraktami terminowymi i opcjami). Ostatnia sekcja dotyczy wymiany walut, niestety u brokera nie wymienimy złotówek aczkolwiek inne waluty mają bardzo atrakcyjne kursy.

Konto maklerskie Freedom24

Na zdjęciu ekran główny konta maklerskiego Freedom24. Rachunek maklerski Freedom24 jest dostępny także w języku polskim i ukraińskim.

Wygląd wersji mobilnej jest spójny z interfejsem wersji na komputery, a sama aplikacja Freedom24 by Freedom Finance jest oceniania w Sklepie Google na 4,8/5. Aplikacja umożliwia:

 • wyświetlanie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym,
 • wydawać zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • składanie zleceń kupna akcji po cenach IPO z rynku wtórnego,
 • przeglądanie historii transakcji i zleceń.

Instrumenty inwestycyjne dostępne na Freedom24

Freedom24 zapewnia klientom dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów inwestycyjnych, których łączna liczba wynosi ok. 1 000 000. Są to:

 • ETF
 • Akcje
 • Obligacje korporacyjne i skarbowe
 • Kontrakty terminowe i forward
 • Opcje
 • Konto oszczednościowe w EUR i USD

Za pomocą jednego konta maklerskiego Freedom24 inwestorzy mogą korzystać z 15 światowych giełd papierów wartościowych. Wśród nich znajdują się m.in. europejskie Deutsche Boerse, Athens Stock Exchange, amerykańskie NYSE i Nasdaq, giełda w Hong Kongu (HKEX) oraz Kazachstańska Giełda Papierów Wartościowych (KASE).

 • Nasdaq (USA),
 • NYSE (USA),
 • CME (USA, kontrakty temrinowe i forward m.in. na pogodę),
 • CBOT (USA, kontrakty na towary),
 • LSE (Wielka Brytania)
 • HKEX (Hong Kong),
 • ICE (Wielka Brytania, handel m.in. uprawnieniami CO2),
 • Deutsche Börse (Niemcy),
 • Borsa Italiana (Włochy)
 • Bolsa de Madri (Hiszpania)
 • Euronext Paris (Francja)
 • Athens Stock Exchange,
 • KASE (Kazachstan),
 • AIX (Kazachstan),
 • MGE.

Dostęp to tylu giełd Świata oznacza dostęp także do obligacji skarbowych mniejszych państw np. Słowacji czy Chorwacji, które mają wysokie oproectnowanie w euro – min 3,5% rocznie. W przypadku zakupu obligacji skarbowych na kwotę powyżej 10 000 euro, w celu konsultacji rekomendujemy kontakt z Rekinem Finansów lub zajrzenia do strefy VIP w celu uzyskania szczegółowych informacji o takich obligacjach.

Akcje w cenie IPO

IPO to proces, dzięki któremu spółka pozyskuje kapitał, oferując swoje akcje po raz pierwszy publicznie. Podczas IPO spółka sprzedaje część swojej własności społeczeństwu poprzez sprzedaż nowych akcji, które mogą być kupowane przez różnych inwestorów. Freedom24 należy do wąskiego grona brokerów, którzy oferuje inwestowanie na rynku wtórnym w dniu rozpoczęcia publicznego obrotu po cenie IPO.

Minimalna kwota wymagana przez brokera do inwestowania w akcje IPO to 2 000$. Wysokość opłat za pojedyncze transakcje jest uzależniona od wartości aktywów na rachunku inwestora:

 • mniej niż 20 000$ – 5% od kwoty transakcji
 • 20 000$ – 49 999$ – 4% od kwoty transakcji
 • 50 000$ i więcej – 3% od kwoty transakcji.

Inwestorzy mogą nabywać akcje IPO po cenie początkowej, a następnie sprzedawać po cenie rynkowej po zakończeniu 93-dniowego okresu lock-up. Należy zaznaczyć, że inwestowanie w akcje IPO wiąże się z wyższym ryzykiem ze względu na bardzo krótki okres istnienia przedmiotu obrotu na rynku.

Konto oszczędnościowe typu „D”

Konto oszczędnościowe D to dodatkowe darmowe konto, które jest otwierane automatycznie po utworzeniu przez użytkownika rachunku inwestycyjnego. Posiadają je wszyscy klienci Freedom24. Konto oszczędnościowe proponowane przez brokera, to sposób na zarabianie w sposób pasywny – bazuje ono na swap-ach walutowych OTC. W zależności od wyboru waluty, w jakiej konto jest obsługiwane roczna stopa oprocentowania wynosi dla:

 • USD – 3%,
 • EUR – 2,5%.

Co ważne kapitalizacja odsetek jest dzienna w dni powszednie. Konto „D” można doładowywać poprzez kartę lub przelew bankowy bez prowizji. Wypłata środków kosztuje 7 euro lub USD w zależności od waluty. Koszt wypłaty nie obejmuje prowizji banków pośredniczących co może mieć znaczenie dla środków deponowanych w dolarach amerykańskich. Obliczyć odsetki z kapitalizacją dzienną można w kalkulatorze lokat Rekina Finansów.

Przełączyć między kontem handlowym a oszczędnościowym można w prawym górnym rogu. Konto zaczynające się od „D” to konto oszczędnościowe, które można zasilić przelewem bankowym.

Klienci, którzy myślą aby zdeponować kwotę na koncie oszczędnościowym Freedom24 większą niż 20 000 euro są proszeni przed założeniem konta o kontakt z Rekinem finansów w celu otrzymania indywidualnego linku do rejestracji aby otrzymać bonus Rekina w kwocie 300 zł.

Otwórz konto

Bezpieczeństwo środków na koncie oszczędnościowym typu „D”

W regulaminie konta możemy dowiedzieć się, że „Freedom Finance Europe Ltd bez zastrzeżeń oświadcza, potwierdza, zapewnia i gwarantuje, że wszelkie straty poniesione przez Klienta z powodu niedotrzymania warunków umowy lub niewypłacalności osoby trzeciej zaangażowanej w transakcję Swap, podlegają pełnemu odszkodowaniu ze strony Freedom Finance Europe Ltd wobec Klienta”.

Freedom24 posiada Gwarancje Investor Compensation Fund, która ubezpiecza środki pieniężne klientów na kwotę 20 000€.

Co to jest swap walutowy?

Swap walutowy to para transakcji finansowych, w których dwie strony zgadzają się na wymianę równych ilości dwóch różnych walut przez określony czas. Kurs wymiany obu walut jest uzgadniany w momencie rozpoczęcia swapu, a strony zgadzają się na odwrócenie transakcji w przyszłości przy użyciu tego samego kursu wymiany. Zysk uzyskany podczas drugiej transakcji, trafia na konto oszczędnościowe „D”.

Jak generowany jest zysk z konta „D”?

W każdy dzień roboczy środki z kont typu „D” są inwestowane w transakcje swapów OTC, zgodnie ze wskazaniami klientów. Na tej podstawie generowany jest stały, roczny dochód w wysokości 2,5% lub 3%.

Z jaką częstotliwością naliczane są odsetki?

Transakcje naliczania odsetek odbywają się w dni powszechne. Odsetki za weekendy naliczane są w dni robocze. Podobnie odbywa się w przypadku odsetek uzyskanych w dni wolne od pracy.

Jaka powinna być wielkość depozytu na koncie „D”?

Nie ma górnej granicy wielkości depozytu na koncie oszczędnościowym „D”, ale minimalna wartość zysku od jakiej można wypłacić środki wynosi 120$.

Bezpieczeństwo i wiarygodność Freedom24

Jak wynika z artykułu opublikowanego na stronie Freedom24: “Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba rachunków klientów brokerskich holdingu wynosiła około 350 000, co oznacza wzrost o 100 000 od 31 marca 2022 r.”. Te dane pokazują, że Freedom24 zdobywa uznanie aktywnych inwestorów, a sama liczba otwartych rachunków maklerskich wynosi więcej niż jest mieszkańców np. Katowic.

Co więcej, broker posiada 117 biur w 13 krajach. Aktualnie Freedom24 obsługuje klientów z 42 krajów. Firma jest regulowana m.in. przez:

 • Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) – tym samym Freedom24 przestrzega standardów i prawa MIFID, czyli Dyrektywy Europejskiej, dotyczącej rynku instrumentów i produktów finansowych
 • Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)
 • Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Polskich klientów obsługuje spółka Freedom z licencją cypryjską numer CIF 275/15 podobnie jak wielu innych brokerów działających w Polsce. Zgodnie z sekcją 18 ust. 1 lit. e) dyrektywy DI144-2007-0 Cypryjskiej Komisji Nadzoru Finansowego środki klientów muszą być przechowywane na osobnym rachunku niż środki własne brokera co ma kluczowe znaczenie w przypadku niewypłacalności brokera. Jest to warunek licencyjny, który kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego na Cyprze (CySEC). Dodatkowo paragraf 20(1) wspomnianej dyrektywy licencyjnej mówi, iż broker może dokonywać transferu środków inwestora tylko w przypadku jego pisemnej zgody lub w przypadku wpłaty depozytu zabezpieczającego transakcje. CySEC wymaga składania raportów kwartalnych od brokera, zaudytownych przez zewnętrznego audytora.

Broker Freedom24 posiada również Gwarancje Investor Compensation Fund, która ubezpiecza środki pieniężne klientów na kwotę 20 000€.

Opinie klientów o Freedom24

Na jednym z zagranicznych portali zajmujących się zbieraniem recenzji internautów i na ich podstawie wystawianiem oceny końcowej, platforma tradingowa Freedom24 została oceniona na 4,6/5. Broker jest odbierany przez użytkowników pozytywnie, a wśród wypowiedzi można znaleźć takiego fragmenty:

I recommend this company especially for individual trading needs which come close to private banking. (Polecam tę firmę szczególnie dla indywidualnych potrzeb handlowych, które zbliżają się do bankowości prywatnej.)

The app and the site has still room to grow as it is not perfect but I’ve given the impression that they are working on making the customer experience better. (Aplikacja i strona mają jeszcze miejsce do rozwoju, ponieważ nie jest idealna, ale odniosłem wrażenie, że pracują nad tym, aby doświadczenie klienta było lepsze.)

Freedom24, is a trustworthy and really nice platform for exchanging stocks/etfs etc. It is easy to handle your account and investments since user interface and design is simple and clear. (Freedom24, to godna zaufania i naprawdę fajna platforma do wymiany akcji/etf-ów itp. Łatwo jest obsługiwać swoje konto i inwestycje, ponieważ interfejs użytkownika i projekt jest prosty i przejrzysty.)

Opinia Rekina Finansów o Freedom24

Niezaprzeczalną zaletą brokera Freeedom24 jest to, że oferuje zróżnicowane instrumenty inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka np. obligacje skarbowe czy konto oszczędnościowe typu „D”. Każdy kto preferuje zdywersyfikować portfel inwestycyjny o bardziej ryzykowne instrumenty finansowe poprzez konto maklerskie Freedom24 może zakupić np. akcje wielkich zagranicznych korporacji albo ETF na amerykańskie indeksy i złoto albo kontrakty terminowe na pszenicę lub emisję CO2. Te wszystkie inwestycje umożliwia dom maklerski Freedom24, który zajmuje wysoką pozycję w rankingu rachunków maklerskich.

Zachęcam do dzielenia się wrażeniami z inwestycji poprzez konto maklerskie Freedom24 i opiniami o tym brokerze. Napisz w co inwestujesz, co jest twoim zdaniem zaletą, a co wadą Freedom24. Wszelkie doświadczenia i opinie o Freedom24 przydadzą się innym czytelnikom. Warto aby czytelnicy Rekina Finansów poznali także twoją opinię o XTB. Podziel się nią w sekcji komentarzy.

Rodzaje kont i opłaty

Freedom24 oferuje cztery plany usługowe, które mogą zostać poprzedzone skorzystaniem z promocyjnej oferty konta Promo (tylko dla mieszkańców UE).

Konto Promo to oferta skierowana do nowych klientów, dzięki której przez 30 dni można inwestować bez obciążenia kosztem prowizji od akcji. Po upływie miesiąca, taryfa automatycznie zostaje zmieniona na Smart. Opcje Smart, Fix i Super są dostępne w EUR, a All Inclusive w USD.

Konto Smart nie ma opłaty miesięcznej. Jest skierowane do inwestorów z niższym wolumenem obrotów. Przy zakupie akcji lub ETF-ów obowiązuje prowizja w wysokości 0.02€ za akcję. Koszt powiadomienia SMS to 0.05€.

Konto Fix kosztuje 10€ miesięcznie, ale w porównaniu do Smart ma niższą prowizję za akcję i ETF-y – 0,012€. Opłata za powiadomienia SMS to 0,03€.

Konto Super kosztuje 200€ miesięcznej i posiada najniższą prowizję 0,008€ za akcję w akcjach i ETF-ach oraz darmowe powiadomienia SMS.

Konto All inclusive jako jedyne dostępne jest w USD i wyróżnia się dostępnością usługi osobistego menadżera. Nie ma opłaty miesięcznej, a prowizja od transakcji wynosi 0,50% wartości transakcji + 0,012$ prowizji za akcję w akcjach i ETF-ach. Tak jak w ofercie Super, powiadomienia SMS są darmowe.

Opłaty za konto maklerskie Freedom24

Poza powyższymi opłatami w każdym z dostępnych planów usługi obowiązują następujące koszty:

 • bezpłatne otwarcie i zamknięcie konta;
 • bezpłatne natychmiastowe przelewy pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym typu „D” a rachunkiem inwestycyjnym;
 • wypłata środków: 7€;
 • marża kredytowa rocznie: 12%;
 • USA Stock Options (za jeden kontrakt): 0,65$/€;
 • prowizja maklerska: 0.12% wolumenu transakcji;
 • prowizja depozytowa: $30 za jedną rozliczoną transakcję „over the counter”.

Jak założyć konto?

Rejestracja na platformie brokera Freedom24 trwa ok. 15 minut. Aby otworzyć konto inwestycyjne na Freedom24, należy przejść przez cztery etapy:

 1. Rejestracja – na stronie freedom24.com trzeba wybrać przycisk “Otwórz konto”. Następnie podać adres e-mail oraz utworzyć hasło;
 2. Uzupełnienie danych osobowych – podanie imienia i nazwiska, nr telefonu, kraju zamieszkania;
 3. Dalsza część rejestracji odbywa się już za pomocą aplikacji na telefon, która zostanie wysłana na numer telefonu;
 4. Podanie informacji o rezydencji podatkowej;
 5. Weryfikacja tożsamości (wymagają tego przepisy UE) – zrobienie zdjęć telefonem dowodu/paszportu, twarzy oraz dokumentu z miejscem zamieszkania nie starszym niż 6 miesięcy;
 6. Zatwierdzenie zgód regulaminowych;

Klienci Freedom24 mają dwie możliwości zasilenia konta – poprzez przelew bankowy lub kartę kredytową. Warto zaznaczyć, że broker nie wymaga minimalnego depozytu przy inwestowaniu w akcje, ETF-y czy obligacje. Zasilenie konta przez kartę płatniczą przez pierwsze 30 dni od otwarcia konta jest bezpłatne.

Klienci, którzy myślą aby zdeponować kwotę na rachunku Freedom24 większą niż 20 000 euro są proszeni przed założeniem konta o kontakt z Rekinem Finansów w celu otrzymania indywidualnego linku do rejestracji aby otrzymać bonus Rekina w kwocie 300 zł.

Otwórz konto

Siedziba Freedom24

Christaki Kranou 20, C Tower, 5th Floor, Germasogeia
4041 Limassol, Cyprus

Dane kontaktowe Freedom24

Oddział w Polsce:

Warsaw Financial Center, Ul. Emilii Plater 53,
00-113, Warsaw, Poland
nr tel.: +48222304040
adres email: poland@freedomfinance.eu
strona www: freedom24.com