Fintownfintown.eu to czeska, internetowa platforma inwestycyjna typu “peer-to-peer” (P2P), która łączy inwestorów detalicznych z deweloperami. Fintown umożliwia inwestowanie w najem nieruchomości w centrum Pragi z minimalnym wkładem 50 EUR. Oprocentowanie wynosi od 9% do 12% w skali roku, a okres inwestycji trwa od 1 miesiąca do 5 lat. Platforma jest jedną z najmłodszych na rynku, ponieważ została uruchomiona w lipcu 2022 roku. Fintown s.r.o jest własnością dwóch przedsiębiorców, od lat aktywnych na czeskim rynku nieruchomości – Maxima Vihoreva i Vladislava Siganevicha.

Platforma jest zasilana przez Vihorev Group. Spółkę, która zgromadziła 17 286 m2 powierzchni budynków w Czechach o wartości ok 64 mln EUR i stworzyła społeczność, składającą się z ponad 470 inwestorów. Unikalnym produktem inwestycyjnym Fintown jest Rental product, czyli sposób inwestowania w pożyczki z codziennym naliczaniem odsetek oraz z możliwością wypłaty środków w dowolnym momencie po zakończeniu minimalnego okresu inwestycji.

Zalety

 • wysokie oprocentowanie inwestycji ok 9-11%

 • możliwość płynnego zarządzania inwestycjami w czasie rzeczywistym;
 • brak opłat za korzystanie z usług platformy;
 • niska minimalna kwota inwestycji;
 • zysk w formie brutto (brak podatku u źródła w Czechach);
 • prosty i praktyczny interfejs platformy.

Wady

 • mało zdywersyfikowane inwestycje (ograniczone do miasta Praga);
 • pożyczki niezabezpieczone hipotecznie (wysokie ryzyko);

 • krótki okres działalności platformy;
 • brak rynku wtórnego;
 • brak dedykowanych regulacji prawnych;
 • brak niezależnego od właścicieli i Zarządu Fintown nadzoru;
 • brak języka polskiego;

 • brak aplikacji mobilnej.

Oferta inwestycyjna platformy Fintown

Fintown jako platforma P2P umożliwia użytkownikom bezpośrednie przekazywanie środków na projekty nieruchomościowe deweloperów. Inwestorzy zarabiają na odsetkach od pożyczek na remonty nieruchomości na wynajem lub deweloperskie.

Kto może inwestować?

W oferty nieruchomości dostępne na Fintown, mogą inwestować zarejestrowani użytkownicy. Platforma nie wymaga od potencjalnych inwestorów spełnienia wielu warunków, wystarczy:

Reklama baner bank Pekao
 • mieć ukończone 18 lat;
 • dysponować kontem bankowe w Unii Europejskiej.

Poza podstawowymi wymogami platformy, ważne jest, aby osoba zainteresowana posiadała ogólne zrozumienie ryzyka, związanego z inwestowanie w pożyczki na zasadach P2P oraz samego rynku nieruchomości. Stopień zaangażowania inwestora w okazje inwestycyjne zależy od jego tolerancji ryzyka, preferencji i celów inwestycyjnych.

W co można inwestować na platformie Fintown?

Minimalna kwota inwestycji na Fintown wynosi 50 EUR. Proces inwestowania składa się z czterech etapów – logowania na platformie, wyboru okazji inwestycyjnej, wyboru preferowanej kwoty i potwierdzenia inwestycji. Dotychczas na platformie Fintown udostępniono Rental product, czyli inwestowanie w nieruchomości na wynajem. Na najbliższy rok zaplanowano wprowadzenie również Development product, czyli opcji inwestowania w projekty budowlane.

Rental product (aktualnie dostępne) Development product
odsetki są wypłacane inwestorowi co miesiąc

odsetki są naliczane od dnia przekazania środków pożyczkobiorcy

środki pieniężne są natychmiast pobierane z konta inwestora i inwestowane w projekt

rezygnacja z inwestycji możliwa po upływie minimalnego okresu

minimalny okres inwestycji jest uzależniony od specyfikacji projektu

odsetki są wypłacane co miesiąc, kwartalnie lub rocznie

odsetki są naliczane codziennie

zainwestowane środki pieniężne zostają zablokowane na czas zbiórki funduszy

okres inwestycji jest równy okresowi projektu

nie ma możliwości rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu projektu

Funkcjonalności produktów inwestycyjnych Fintown

Na platformie można inwestować w pożyczki na projekty nieruchomościowe poprzez mechanizm prawny uczestnictwa. W ramach uczestnictwa, inwestor zyskuje prawo do dochodów i strat z umowy kredytowej, zawartej pomiędzy firmą a deweloperem.

Podział dochodów z umowy pożyczkowej między Fintown a inwestorem:

 • kapitał – 100% dla inwestora
 • odsetki – 100% dla inwestora
 • odsetki za zwłokę – 100% dla inwestora

Natomiast strata z umowy pożyczki jest ograniczona do wysokości inwestycji, na którą inwestor uzyskał uczestnictwo. Tym samym możliwa strata inwestora nie może przekroczyć wysokości kwoty, zainwestowanej przez niego w dany projekt.

Założyciele Fintown s.r.o

Platforma do inwestowania w wynajmowane nieruchomości jest produktem współpracy dwóch czeskich przedsiębiorców. Zarówno Maxim Vihorev, jak i Vladislav Siganevich posiadają wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości.

Pan Maxim Vihorev jest współzałożycielem Fintown s.r.o oraz Dyrektorem Generalnym Vihorev Group. Od ponad 14 lat zajmuje się sprzedażą i zarządzaniem nieruchomościami, a od 2014 roku również rynkiem deweloperów mieszkaniowych. Natomiast Pan Vladislav Siganevich jest ekspertem z zakresu fintech i Dyrektorem Zarządzającym w AvaFin (wcześniej dobrze znana firma pożyczkowa CreamFinance). Od 2012 roku inwestuje w pożyczki typu P2P, a od 2015 roku jest aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości.

Bezpieczeństwo na platformie Fintown

Inwestowanie w pożyczki typu P2P wiąże się z ryzykiem, którego poziom natężenia uzależniony jest od indywidualnych wyborów inwestorów. Jednak, jeśli mowa o bezpieczeństwie i wiarygodności platformy, na której inwestowane są środki pieniężne, każda z zainteresowanych osób oczekuje tak samo niskiego prawdopodobieństwa poniesienia strat.

Mocne strony Fintown w kwestii bezpieczeństwa to:

 1. Udział kapitału własnego Fintown s.r.o i Vihorev Group w każdym projekcie – aktualnie Fintown angażuje 20% swoich środków w oferowane projekty. Z pomocą Vihorev Group właściciele platformy dążą do osiągnięcia włączenia 31% z kapitału własnego w wynajmowane nieruchomości.
 2. Przejrzysta struktura kapitałowa – na poniżej zamieszczonym schemacie, widać jak bardzo transparentny jest przepływ pieniężny pomiędzy Fintown s.r.o a Vihorev.Investments.SE. Finalnie w całym procesie wykonania umowy pożyczkowej biorą udział inwestorzy, bank, Fintown i pożyczkobiorca (Vihorev.Investments.SE). Projekty są podzielone w koszyki i prowadzone w ramach spółek specjalnego przeznaczenia (SPV) co zmniejsza poziom ryzyka.

  Relacja Fintown s.r.o z Vihorev.Investments.SE

 3. Ograniczony dostęp do danych inwestorów – do danych personalnych inwestorów mają dostęp tylko niezbędne organizacje, czyli Fintown, Ceska Sporitelna i UnicreditBank („UNI”).
 4. Wiarygodność właścicieli platformy – przedsiębiorcy, którzy są twórcami Fintown wydają się być godni zaufania. Obaj posiadają wyższe wykształcenie, a ich ścieżki kariery wskazują na odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie.
 5. Gwarancja Korporacyjna – ma na celu zabezpieczenie zobowiązania Vihorev.Investments.SE wobec Fintown. Zgodnie z Gwarancją Korporacyjną kontrahent pożyczkobiorcy spłaci wszystkie inwestycje, w przypadku braku spełnienia świadczeń przez dłużnika głównego (Guarantor’s Declaration).

Przy analizie poziomu gwarancji bezpieczeństwa platformy Fintown nie można pominąć także ryzyka i słabszych obszarów w zakresie bezpieczeństwa.

 1. Środki przekazywane przez inwestorów nie są segregowane. Zarówno kapitał Fintown, jak i wolne środki inwestorów znajdują się na tym samym koncie bankowym.
 2. Brak regulacji i niezależnego nadzoru nad Fintown.
 3. Praktycznie cała decyzyjność jest oparta na głównym właścicielu Maximie Vihorevie.
 4. Pożyczki inwestorów nie są bezpośrednio zabezpieczone hipotecznie w księdze wieczystej a na zasadzie mezaninie.

Odporność na bank run

Bank run ma miejsce, gdy wielu inwestorów decyduje się na natychmiastową rezygnację z inwestycji, a taką możliwość deklaruje Fintown. Zdaniem właścicieli platformy, Fintown jest odporne na tego typu wahania rynkowe, m.in. dzięki 20% “skin in the game”. Zdaniem zespołu analitycznego Rekina Finansów w przypadku bank runu na pewno nie wszyscy inwestorzy mogliby wyjść z inwestycji natychmiastowo, ponieważ Fintown musiałby posiadać kapitał własny lub gwarancje bankowe na pozostałe 60-80% udziału inwestorów w projektach.

Czy warto inwestować na Fintown?

Fintown funkcjonuje na rynku nieruchomości na wynajem niespełna rok. Krótki staż działalności nie dyskwalifikuje platformy jako wiarygodnego miejsca do inwestowania. Fintown s.r.o jest wspierane przez firmę, która od lat buduje swoją pozycję w branży nieruchomości.

Platforma Fintown umożliwia inwestorom bezpośredni udział w projektach o wysokim oprocentowaniu. Atrakcyjność dostępnych ofert inwestycyjnych wynika m.in z wyboru nieruchomości na wynajem, które osiągają najwyższe ratingi na serwisach typu booking.com lub airbnb.

Rentowność inwestycji w nieruchomość na wynajem

Nieruchomości z propozycji inwestycyjnych Fintown cechuje wysoki poziom wskaźnika obłożenia, wynoszący ok. 90%. Jak wynika z oferty apartamentu Honest Smichov – Apartments 1.1, wartość rynkowa mieszkania to ok. 267 000 EUR, czyli 6 292 001 CZK.

Każde mieszkanie na wynajem można obejrzeć przez wirtualny spacer. fot. Honest Smichov – Apartments 1.1

Inwestując w ten apartament, przy regularnej cenie najmu można osiągnąć 3% zysk w skali roku co pokrywa się ze średnimi rynkowymi dla mieszkań w Pradze na poziomie 3-4%. Natomiast to samo mieszkanie osiąga cenę 104 EUR za noc na booking.com, przynosząc ponad 13% zysk w skali roku. Oprocentowanie środków inwestorów to 9% na tym projekcie. Aktualna Fintown opiera swoją działalność na Rental product, który przyciąga inwestorów, właśnie dzięki wysokiemu oprocentowaniu inwestycji oraz innych korzystnych warunków umów pożyczkowych. Platforma ma jeszcze większy potencjał rozwojowy. W najbliższym roku zostanie uruchomiona opcja inwestowania także w projekty budowlane (Development product).

Dlaczego warto inwestować w wynajmowane nieruchomości?

Według właścicieli Fintown, inwestowanie w nieruchomości P2P za pośrednictwem Fintown jest mądrym wyborem z kilku powodów. Uważają, że platformy inwestycyjne P2P oferują inwestorom dostęp do wcześniej niewykorzystanego rynku, pozwalając im zdywersyfikować swoje portfele i osiągnąć lepsze zyski. Według ich własnych słów, „Investing in P2P real estate via Fintown is a great opportunity to diversify your investment portfolio, achieve better returns and enjoy a level of transparency.”

Jak zacząć inwestować w pożyczki na Fintown?

Do oferty projektów Fintown mają dostęp tylko użytkownicy platformy. Aby zostać jednym z inwestorów, należy przejść przez następujące etapy:

 1. Założyć konto na fintown.eu
 2. Wpłacić środki na konto*
 3. Wybrać okazję inwestycyjną i kwotę inwestycji
 4. Potwierdzić inwestycję.

Odsetki naliczane w ramach wybranej inwestycji są automatycznie przekazywane na konto inwestora wg. harmonogramu, uzależnionego od rodzaju produktu inwestycyjnego.

*Fintown posiada konto firmowe w banku Ceska Sporitelna. Wszystkie transakcje na platformie odbywają się w walucie EUR, dlatego dla inwestorów najkorzystniej jest wpłacać środki inwestycyjne w tej walucie. W przypadku transakcji w innej walucie, należy liczyć się z dodatkowymi opłatami, wynikającymi z kosztów przewalutowania. Do wymiany walut można skorzystać z konta Wise, konta walutowego Pekao czy kantoru walutowego Walutomat.

Wymagane dokumenty i dane

Aby zarejestrować się na platformie Fintown należy podać:

 • dane osobowe;
 • aktualny adres email;
 • aktualny numer telefonu;
 • szczegóły dotyczące konta bankowego.

Dane kontaktowe Fintown

Fintown s.r.o
Prvního pluku 211/5, Karlín, 186 00 Prague 8
info@fintown.eu