Kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy) to często najważniejsza decyzja finansowa w życiu, której skutki odczuwa się często przez kolejne 20-30 lat. Skorzystaj z rankingu kredytów i znajdź najtańszy kredyt hipoteczny.

PLN
lata
200 000 PLN
30 lat
Numer w rankingu
Oprocentowanie
Prowizja
RRSO
Koszt całkowity
Rata mies.
1.
dla zamożnych
dla zamożnych
Oprocentowanie
8,71%
Prowizja
0,00%
RRSO
9,53%
Koszt całkowity
386 433 zł
Rata mies.
1 629 zł
2.
Oprocentowanie
8,98%
Prowizja
2,20%
RRSO
10,10%
Koszt całkowity
414 261 zł
Rata mies.
1 706 zł
3.
Oprocentowanie
9,02%
Prowizja
0,00%
RRSO
10,29%
Koszt całkowity
423 023 zł
Rata mies.
1 731 zł
4.
Popularny
Popularny
Oprocentowanie
8,78%
Prowizja
0,00%
RRSO
10,44%
Koszt całkowity
430 554 zł
Rata mies.
1 752 zł
5.
Oprocentowanie
9,16%
Prowizja
0,00%
RRSO
10,90%
Koszt całkowity
452 921 zł
Rata mies.
1 814 zł
6.
Oprocentowanie
8,88%
Prowizja
0,00%
RRSO
10,98%
Koszt całkowity
456 856 zł
Rata mies.
1 825 zł
7.
Oprocentowanie
9,67%
Prowizja
0,00%
RRSO
11,05%
Koszt całkowity
460 193 zł
Rata mies.
1 834 zł

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnej oferty kredytów w porównywarce wynosi 10,47 %. Okres obowiązywania umowy: 30 lat, całkowita kwota pożyczki: 200 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych: 432 034,51 zł, całkowita kwota do zapłaty: 632 034,51 zł. Spłata następuje w 360 ratach równych. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2023 na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 1 lat, max. 35 lat
Maksymalne RRSO: 11,05 %

RRSO jest kalkulowane każdokrotnie po uzyskaniu indywidualnej oferty dla pożyczkobiorcy. Wyliczenia RRSO ofert w porównywarce mogą nieznacznie różnić się od podawanych RRSO na stronie banków dla tej samej kwoty kredytu hipotecznego i tego samego okresu kredytowania. Wynikać to może z zaokrągleń, nie uwzględniania przez bank kosztów szacunkowych ale pewnych np. kosztów użytkowania karty kredytowej dołączanej do promocyjnej oferty kredytu hipotecznego, dnia wypłaty środków przez bank i innych. W celu uzyskania indywidualnej oferty z kalkulacją RRSO skorzystaj z konsultacji kredytowej Rekina Finansów lub aplikuj o kredyt samodzielnie klikając na wybranej ofercie w porównywarce „Wnioskuj sam w banku”. Wyliczenia w porównywarce nie stanowią oferty w rozumieniu KC.

O rankingu kredytów hipotecznych – dlaczego Rekin Finansów?

Aby pomóc w spełnieniu marzenia o własnym domu Rekin Finansów stworzył najbardziej zaawansowaną algorytmicznie porównywarkę kredytów hipotecznych. Dzięki niej możesz zorientować się, który bank udziela najtańszego kredytu hipotecznego. Ranking kredytów hipotecznych pozwala zorientować się na jakie realne warunki kredytowe może liczyć przeciętny Polak, posiadający 20% wkładu własnego. Korzystając z rankingu kredytów hipotecznych klient oszczędza średnio 10 godzin na wstępną analizę ofert kredytu hipotecznego.

Na całkowity koszt kredytu składa się mnóstwo czynników, o których dowiesz się z poradników w dalszych sekcjach. Wiele zależy od twojej indywidualnej sytuacji finansowej. Podczas indywidualnej i darmowej konsultacji kredytowej Rekina, porównujemy dla czytelników Rekina Finansów oferty wszystkich banków udzielających kredyty hipoteczne bez wysyłania zapytań do BIK. Korzystamy przy tym z bankowych systemów oceny kredytobiorcy. Dzięki temu możesz uzyskać bardzo precyzyjne porównanie, zobaczyć, w którym banku można uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, a następnie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku. Pomagamy także z całą papierologią (pełny wniosek z dokumentami uzupełniającymi liczy przeważnie od 25 do 60 stron A4), negocjujemy warunki, ostrzegamy przed haczykami i dokładnie sprawdzamy ostateczną ofertę banku pod względem finansowym.

Tani kredyt hipoteczny – pytania i odpowiedzi

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe zaciągane przez kredytobiorcę w celu zakupu nieruchomości. Środki wpłacone przez bank z tytułu kredytu hipotecznego muszą być przeznaczone na zakup nieruchomości lub działki oraz w pewnej ustalonej, mniejszej części na remont mieszkania lub domu. Kredyt hipoteczny jest potocznie nazywany kredytem mieszkaniowym lub kredytem na kupno mieszkania lub domu.

Jednym z warunków uzyskania kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie długu w formie hipoteki. Hipoteka oznacza ograniczanie tytułu własności do nieruchomości do czasu spłaty zobowiązania i wykreślenia zobowiązania hipotecznego z księgi wieczystej(KW). Wpis o hipotece w KW jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku trudnej sytuacji finansowej dłużnika.

Kredytów hipotecznych mogą udzielać tylko banki działające na podstawie Prawa bankowego. Oferty kredytów hipotecznych można znaleźć w bankach, u firm pośrednictwa finansowego, doradców kredytowych i agentów hipotecznych.

Kredyty hipoteczne w 2022 roku mogą być udzielane w walucie polskiej lub obcej, pod warunkiem, że kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie w walucie kredytu.

Kredyty hipoteczne są uregulowane ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

Ustawa o kredycie hipotecznym określa:

 1. Definicję kredytu hipotecznego
 2. zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny;
 3. prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny;
 4. skutki uchybienia przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta obowiązkom, o których mowa w pkt 2;
 5. zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny w 2023 roku?

Czas oczekiwania klientów indywidualnych od momentu złożenia wniosku do momentu wypłaty pierwszej transzy kredytu hipotecznego wynosi od 30 do 90 dni.

Czas na podjęcie decyzji kredytowej przez bank, został określony w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami i agentami kredytów hipotecznych. Zgodnie z prawem banki mają 21 dni na przekazanie decyzji wnioskodawcy. Nie ma jednak trybu dyscyplinującego banki w tym zakresie.

Z obserwacji na próbie ponad 5 tysięcy klientów aplikujących przez konsultację kredytową Rekina, możemy stwierdzić, że banki często nie dotrzymują terminu wskazanego w ustawie. Niestety w latach 2019-2023 zaobserwowaliśmy jeszcze częstsze przeciąganie decyzji kredytowych niż w latach wcześniejszych 2015-2018.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny?

Warunki dla przyszłych kredytobiorców mogą się różnić w zależności od konkretnych ofert bankowych. Jednak podstawowe wymagania dotyczące kredytu hipotecznego są w zasadzie w każdym banku takie same. Warunkami uzyskania kredytu hipotecznego są:

 • wystarczająco wysoka zdolność kredytowa;
 • dobra historia kredytowa w biurze informacji kredytowej (historia kredytowa BIK);
 • dobra autoprezentacja w scoringu kredytowym podczas aplikacji;
 • odpowiednio wysoki wkład własny;
 • kompletny wniosek o kredyt na dom ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • nieprzekraczanie progu wiekowego (lub dodanie młodszego współkredytobiorcy);
 • oficjalne regularne dochody ze źródeł akceptowanych przez banki;
 • obywatelstwo polskie – w wielu bankach to wciąż warunek konieczny;

Kredyt na mieszkanie uzyskuje się pod warunkiem zarejestrowania obciążenia hipotecznego w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz banku, oraz poprzez dodatkowe ubezpieczenie do czasu wpisu do ksiąg wieczystych itp.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny w 2023 roku?

Wysokość dochodu wystarczająca do uzyskania kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od porządnej kwoty kredytu. W rzeczywistości można mieć nawet niskie dochody, o ile wystarczy to na spłatę rat kredytu. Aby upewnić się, jakie zarobki na kredyt hipoteczny w danej kwocie są odpowiednie, skorzystaj z kalkulatora zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego. Kalkulator wskazuje orientacyjną kwotę kredytu o jaką możesz wnioskować.

Od kwietnia 2022 zgodnie z rekomendacją KNF z marca 2022 banki w procesie oceny zdolności kredytowej mają przyjmować minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 p.p. Oznacza to, że wyliczając zdolność kredytową w kalkulatorze zdolności kredytowej należy do oprocentowania kredytu dodać 5 punktów procentowych, czyli jeśli oprocentowanie kredytu to 5%, obliczając zdolność trzeba założyć, że oprocentowanie to wynosi 10%. Dzięki temu obliczysz jakie zarobki na kredyt hipoteczny w 2023 r trzeba posiadać, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy.

Poniżej znajdziesz kalkulacje zdolności kredytowej dla gospodarstwa domowego 1-osobowego nie posiadającego obciążeń kredytowych.

Jaki kredyt hipoteczny przy zarobkach 2500 netto?

75 000 zł

Jaki kredyt hipoteczny przy zarobkach 3000 netto?

90 000

Kredyt hipoteczny 100 tys. – jakie zarobki?

Ok 3400 zł netto miesięcznie

Kredyt hipoteczny 350 tys. – jakie zarobki?

Około 12 000 zł netto na rękę

Z powyższego przykładu wynika ile powinien zarabiać singiel żeby dostać kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny - ile wkładu własnego?

Warunkiem uzyskania hipoteki na zakup nieruchomości jest posiadanie odpowiedniego minimalnego wkładu własnego.

Zgodnie z rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, w 2022 r. minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego wynosi 20% wartości nieruchomości. Jednakże niektóre banki wymagają tylko 10% wkładu własnego pod warunkiem objęcia kolejnych 10% ubezpieczeniem.

W zależności od polityki kredytowej danego banku kredyty mieszkaniowe z 10% wkładem własnym są dostępne dla węższej lub szerszej grupy klientów. Wysoki wkład do kredytu hipotecznego zwiększa szanse na uzyskanie finansowania.

Minimalny wkład własny w bankach

Bank Minimalny wkład własny w 2022 roku
Alior Bank 10%
Bank Pocztowy 20%
BNP Paribas 20%
BOŚ Bank 20%
BPS Bank 10%
Citi Handlowy 20%
Credit Agricole 10%
ING Bank Śląski 20%
mBank 10%
Millennium Bank 10%
Pekao SA 10%
PKO BP 10%
Santander BP 10%

Kredyt hipoteczny - co może być wkładem własnym?

Wkładem własnym do kredytu hipotecznego może być:

 • gotówka,
 • działka budowlana (w przypadku kredytu na budowę domu),
 • wpłacona zaliczka na poczet zakupu nieruchomości,
 • inna posiadana nieruchomość.

Wartość wkładu własnego musi wynosić co-najmiej 10%.

Kredyt hipoteczny - na co zwrócić uwagę?

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego trzeba zwrócić uwagę jak bank oceni wniosek kredytowy pod kątem:

 • osiąganych zarobków,
 • rodzaju umowy o pracę.
 • profilu osobistego.

Dla banków idealny kredytobiorca to taki, który jest stabilny finansowo. Zgodnie z tym, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na lepsze warunki finansowania niż kandydaci pracujący na umowę zlecenie. Utrzymanie ciągłości zatrudnienia i minimalny okres zatrudnienia 3 miesiące to warunki wszystkich banków.

Wolne zawody tzw. Freelancerzy lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek są w wyższej grupie ryzyka, ale też mogą otrzymać kredyt hipoteczny. Podstawowymi warunkami są:

 • 6-12 okres istnienia firmy,
 • regularność dochodów,
 • odpowiednio wysokie dochody wskazane na formularzach PIT.

Wolne zawody i przedsiębiorcy muszą zazwyczaj wykazać się wyższymi zarobkami od osób na etacie, aby otrzymać kredyt w tej samej wysokości.

W scoringu kredytowym dodatkowe punkty otrzymują osoby w średnim wieku będące w związku małżeńskim oraz wykonujące zawód zaufania publicznego. Banki oceniają zatem nie tylko stabilność finansową, ale tą pod kątem profilu osobowościowego. Przykładowo osoba poniżej 20 roku życia, będącą kaskaderem i pracująca na umowy zlecenia otrzyma mniej punktów niż księgowa w wieku 35 lat, bezdzietna, będąca w związku małżeńskim.

Jak wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jeśli klient nie ma wymaganego wkładu własnego na kredyt hipoteczny to rozwiązaniem może być:

 1. Zaciągniecie kredytu gotówkowego lub pożyczki hipotecznej na posiadaną już nieruchomość
 2. Podejście do kredytu ze współkredytobiorcą, który ma wkład własny
 3. Pożyczka hipoteczna na już posiadane mieszkanie. W tym przypadku można być także współwłaścicielem nieruchomości lub podejść do kredytu hipotecznego ze współkredytobiorcą, który ma już nieruchomość.
 4. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego do 20% wkładu własnego (do 100 000 zł). W tym przypadku istnieje szereg wymagań, m.in. brak posiadanych nieruchomości. Na kredyt hipoteczny i dofinansowanie z funduszu wsparcia kredytobiorców mogą liczyć tylko osoby z dobrą historią kredytową.
 5. Skorzystanie z oferty banku, która wymaga niskiego wkładu własnego (10%). W takim przypadku pozostała część objęta jest odpowiednim ubezpieczeniem.

Przed złożeniem wniosku o sfinansowanie kupna domu oblicz wysokość kredytu hipotecznego i sprawdź, ile trzeba wnieść wkładu własnego. Warto pamiętać, że szanse na kredyt hipoteczny są teoretycznie większe dla osób z wkładem własnym w wysokości 20% ceny zakupu nieruchomości.

Najlepszy kredyt hipoteczny 2023

Aktualne rankingi kredytów hipotecznych ułatwiają znalezienie najlepszego kredytu hipotecznego. Dzięki temu nie musisz samodzielnie analizować wielu ofert z różnych banków. Ranking kredytów hipotecznych pozwala porównywać oprocentowanie, prowizję czy raty miesięczne kredytu.

Jeśli zadajesz sobie pytanie „gdzie najlepszy kredyt hipoteczny” to ranking kredytów Rekina Finansów wskaże Ci najkorzystniejsze oferty kredytów hipotecznych.

Wystarczy wybrać potrzebną kwotę i termin spłaty. Porównywarka kredytów hipotecznych sama znajdzie najlepszą ofertę i przedstawi ją w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie.

Dlaczego warto sprawdzić aktualne porównania kredytów hipotecznych, aby znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny? Opracowując rankingi kredytów hipotecznych 2023, analizujemy:

 • RRSO dla kredytu hipotecznego,
 • najniższy całkowity koszt kredytu,
 • oprocentowanie kredytów hipotecznych,
 • najniższą prowizję,
 • najniższe koszty produktów dodatkowych m.in. ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

Dzięki rankingowi kredytów na kupno mieszkania dostajesz jasną wskazówkę, czy wybrana oferta jest dla Ciebie najlepsza.

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego?

Dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego to:

 1. Dokument osobisty lub paszport;
 2. dokumenty wymagane do weryfikacji źródła i wysokości dochodu – np. zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, dokumenty potwierdzające uprawnienia emerytów do świadczeń, czy deklaracje podatkowe PIT-36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą);
 3. dokumenty związane z nabywaną nieruchomością – np. umowa przedwstępna, wypisy z księgi wieczystej, akty notarialne działki;
 4. dodatkowe zaświadczenia np. skrócony odpis aktu małżeństwa lub akt notarialny stwierdzający rozdzielność majątkową.

Przed podjęciem decyzji kredytowej bank może poprosić o bardziej szczegółowe dokumenty w przypadku wątpliwości. Najczęściej są to np. wyciągi bankowe. Bank może także zlecić zbadanie wartości nieruchomości przez biegłego. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera bank może poprosić o szereg dodatkowych dokumentów dotyczących budowanej nieruchomości.

Ile punktów w BIK a kredyt hipoteczny

Aby uzyskać kredyt hipoteczny rekomendowany jest minimalny BIK na poziomie 80 punktów (nowa skala). Jeśli jednak twój BIK charakteryzuje się drobnymi opóźnieniami w spłacie dotychczasowych zobowiązań ale jest wynosi co-najmniej 60 punktów nadal masz szanse na finansowanie hipoteczne.

Jeśli nie chcesz sobie popsuć BIK-u ale znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny pamiętaj, że

 1. każdy złożony wniosek o kredyt hipoteczny jest rejestrowany w BIK i każdy obniża o ok. 5 punktów ocenę w BIK. Tym samym obniżona zostaje twoja zdolność kredytowa co może nawet pozbawić szans na zakup wymarzonej nieruchomości.
 2. uzyskanie oferty w banku wymaga wielu dokumentów i trwa około 2 tygodnie zanim bank wyda wstępną decyzję kredytową i ewentualnie przedstawi wiążącą indywidualną ofertę dla Ciebie;

Rekin Finansów rekomenduje konsultację kredytową Rekina Finansów w celu indywidualnego porównania ofert i pozyskania kredytu hipotecznego bez uszerbku w ocenie BIK.

Kredyt hipoteczny krok po kroku – jak wziąć?

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny postępuj zgodnie z instrukcją:

Krok 1. Sprawdź swoją zdolność kredytową.

Krok 2.  Znajdź konkretną nieruchomość, którą chcesz kupić. Upewnij się, że możesz sobie na to pozwolić.

Krok 3. Zadbaj o swoją historię kredytową. Warto o tym pamiętać przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Zanim jednak złożysz wniosek o pożyczkę, upewnij się, że nie masz zaległych płatności, a jeśli masz dodatkową gotówkę – wykorzystaj ją na spłatę aktulanych długów.

Krok 4. Porównaj oferty kredytów np. w rankingu kredytów hipotecznych Rekina Finansów

Krok 5. Wybierz najlepszą ofertę. Znajdziesz ranking pomocny przy porównywaniu produktów hipotecznych.

Krok 6: Wypełnij i złóż wniosek kredytowy online wraz niezbędnymi dokumentami

Krok 7. Poczekaj na decyzję kredytową.

Krok 8: Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja kredytowa – podpisz umowę kredytową.

Banki nie pozwalają na całkowicie zdalne zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Oznacza to, że przez cały okres kredytowania na pewno spotkasz doradcę kredytowego z banku lub niezależnego. Czasem zdarza się to już złożeniu wniosku, a w innych przypadkach – dopiero przy podpisaniu umowy pożyczki.

Jak zwiększyć zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym?

Zdolność kredytowa to pakiet informacji o wnioskodawcy, na podstawie której bank określa ryzyko niespłacenia kredytu lub nieterminowych spłat rat. Aby zwiększyć zdolność kredytową w celu uzyskania kredytu hipotecznego trzeba spojrzeć na najważniejsze czynniki determinujące jej wysokość:

 • wiek,
 • stan cywilny – zazwyczaj pary małżeńskie mają większe szanse na uzyskanie kredytu niż single,
 • wykształcenie,
 • rodzaj zatrudnienia i wykonywany zawód,
 • wysokość dochodu,
 • liczba członków rodziny,
 • wysokość posiadanych zobowiązań finansowych(pożyczki, alimenty itp.).

Sposób obliczania zdolności kredytowej zależy od wytycznych KNF ale również od polityki wewnętrznej danego banku. Przed złożeniem wniosku możesz spróbować samodzielnie obliczyć swój kredyt za pomocą kalkulatora kredytowego.

Osoby z niską zdolność kredytową powinny pomyśleć przede wszystkim o zamknięciu dotychczasowych zobowiązań i udokumentowaniem dochodów.

Klienci wnioskujący o kredyt hipoteczny poprzez konsultację Rekina Finansów są objęci indywidualną opiekę w celu zwiększenia zdolności kredytowej i punktacji scoringowej.

Gdzie najtańszy kredyt hipoteczny?

O tym w jakim banku można otrzymać najtańszy kredyt hipoteczny decyduje profil danego kredytobiorcy. Nie ma jednego banku, gdzie każdy otrzyma najtańszy kredyt na mieszkanie. Częstokroć reklamowane oferty tanich kredytów hipotecznych są w praktyce dostępne tylko dla wąskiej grupy kredytobiorców, którzy spełniają warunki idealnego kredytobiorcy w scoringu bankowym.

Zazwyczaj potencjalny kredytobiorca, który chce mieć wreszcie swoje mieszkanie – podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny w danym banku na podstawie 3 czynników:

 • wysokości oprocentowani kredytu (WIBOR + marża banku);
 • wysokości prowizji;
 • tego w jakim banku ma konto i do którego jest przywiązany;

Decyzja tylko na podstawie tych 3 czynników często nie pozwala na uzyskanie kredytu hipotecznego z niskim oprocentowaniem. Banki wiedzą, że na podstawie tych kryteriów większość kredytobiorców podejmuje decyzje kredytową. Takie osoby nieświadomie wybierają drogą lub najdroższą możliwą ofertę dla siebie.

Zdarza się, że kredyt hipoteczny z prowizją 0% jest tylko chwytem marketingowym. W takich ofertach banki często odbijają sobie z dużą nawiązką brak prowizji najczęściej poprzez np. opłatę przygotowawczą, ubezpieczenia oraz niekorzystny sposób kalkulacji kredytu. Rekin Finansów na podstawie próby 1014 klientów Rekina Finansów przeanalizował dane na temat uzyskanych ofert przez klientów. W 72,2% przypadków wnioskodawca uzyskiwał lepsze warunki kredytowe w obcym banku, niż w tym, w którym posiadał ROR. Można przypuszczać, że banki wychodzą z założenia, że klienci wnioskujący o kredyt hipoteczny we własnym banku nie szukają najtańszego kredytu hipotecznego. Idąc dalej można założyć, że po najtańszy kredyt mieszkaniowy klienci udają się do doradców kredytowych, pośredników i innych banków.

Oferty taniego kredytu hipotecznego zawierają czasami obniżkę marży kredytu o np. 0,4 punktu procentowego jeśli np. klient weźmie kartę kredytową, założy konto, zakupi ubezpieczenie na życie itp. Banki mają statystycznie wyliczone o ile więcej zarobią na kliencie przez kilkadziesiąt lat dzięki dodatkowym produktom, które wziął aby obniżyć marżę banku i tym samym oprocentowanie kredytu. Tych kosztów można często nie zobaczyć nawet w kalkulacji kosztów kredytu przygotowanej przez bank ponieważ w teorii nie można ich z góry skwantyfikować. Banki gromadzą jednak dane historyczne byłych i obecnych klientów w celu kalkulacji dochodów i opracowywani oferty. Propozycja obniżki marży banku przy kredycie mieszkaniowym nie zawsze jest zatem korzystna.

Przy setkach tysięcy złotych ogromne znaczenie ma także sposób kalkulacji kredytu, typ raty kredytu (równa bądź malejąca), typ oprocentowania (stałe/zmienne) i warunki jego zmiany w trakcie okresu kredytowania. Istnieje wiele innych czynników, które mogą istotnie wypływać na całkowity koszt kredytu hipotecznego. Na przykład niektóre banki kalkulują prowizję płaconą z góry od kwoty kredytu powiększoną o prowizję. W 98% przypadków klient banku nie ma pojęcia o takich sztuczkach matematycznych – takie informacje trudno uzyskać od sprzedawcy w banku lub na stronie www banku.

Podczas konsultacji kredytowej Rekina sprawdzamy całkowity koszt kredytu przed i po uzyskaniu decyzji kredytowej. Do tego szacujemy także ukryte koszty. Dzięki dobrym kontaktom w bankach czytelnik Rekina Finansów uzyskuje tańszy kredyt niż w gdyby wnioskował o niego sam o minimum 5% co przy średnim koszcie kredytu ok 300 000 zł daje aż 15 000 zł oszczędności. W rzeczywistości oszczędności są mogą być większe ponieważ konsument zazwyczaj nie wie gdzie może dostać najtańszy kredyt hipoteczny z jej zdolnością i historią kredytową.

Gdzie najłatwiej dostać kredyt hipoteczny?

Teoretycznie kredyt hipoteczny najłatwiej dostać w bankach, które co roku udzielają ich najwięcej tj. Pekao S.A. i PKO BP. Niemniej nie każdy ma równe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego z uwagi na indywidualną zdolność kredytową i różnice w scoringach kredytowych banków.

Aby aplikować o kredyt hipoteczny w w bankach, w których najłatwiej dostać kredyt hipoteczny w danym miesiącu prześlij zgłoszenie na darmową konsultację kredytu hipotecznego Rekina Finansów.

Kredyt hipoteczny na co można wydać środki?

Środki pieniężne z kredyt hipotecznego można wydać na:

 • zakup mieszkania lub zakup domu;
 • zakup działki budowlanej;
 • wykup mieszkania komunalnego;
 • na wykończenie domu lub jego remont, ale tylko w określonej przez bank części;
 • zakup lokalu komercyjnego, jeśli wnioskodawcą jest przedsiębiorcą;
 • pokrycie kosztów notarialnych związanych z zakupem nieruchomości.

kredyt hipoteczny dla firm można przeznaczyć na zakup lub remont lokalu, w którym prowadzona jest działalność.

Kredyt hipoteczny na remont - na co można przeznaczyć?

Bank w umowie zazwyczaj precyzyjnie określa jaką część kredytu hipotecznego można przeznaczyć na remont. Zazwyczaj nie przekracza ona 10% całkowitej kwoty kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny na remont można przeznaczyć na:

 • budową lub modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej lub grzewczej,
 • tynkowanie i malowanie ścian,
 • stawianie ścian działowych np. z karton-gipsu lub OSB,
 • wykańczanie posadzki płytkami ceramicznymi, panelami lub deskami podłogowymi,
 • zakup i montaż WC, kabiny prysznicowej, wanny i umywalek

W celu sfinansowania remontu można zaciągnąć kredyt gotówkowy lub pożyczkę hipoteczną. Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną nieruchomość nie może mieć ustanowionej hipoteki.

Czy z kredytu hipotecznego można kupić meble?

Banki zazwyczaj nie zezwalają na zakup mebli z kredytu hipotecznego. Dotyczy to wszystkich ruchomości, czyli elementów stale niezwiązanych z nieruchomością np. mebli kuchennych, AGD, RTV, karniszu i innych elementów dekoracyjnych. Wyjątek stanowią drzwi i bramy, które w niektórych przypadkach mogą pełnić także funkcję mebla. Banki kontrolują czy środki z transz kredytu zostały wydane zgodnie z planem.

Zakup mebli można sfinansować kredytem gotówkowym.

Kiedy zaczyna się spłata kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny spłaca się w ratach po podpisaniu umowy kredytowej zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłat kredytu.

Zwykle zaczynamy spłacać kredyt miesiąc po uruchomieniu. Jeśli jednak środki z kredytu hipotecznego są wypłacane w transzach, to do momentu wypłaty ostatniej z transz dłużnik spłaca tylko część odsetkową raty. Spłaty kapitału wraz odsetkami rozpoczynają się dopiero po wypłaceniu pełnej kwoty kredytu przez bank.

Sytuacja, kiedy kredyt hipoteczny jest wypłacany w transzach dotyczy najczęściej zakupu domów z rynku pierwotnego.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Zgodnie z prawem pożyczkodawcy mają prawo wcześniejszej pełnej spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z prawem po okresie 3 lat od momentu zawarcia umowy kredytowej, spłata kredytu hipotecznego jest bezpłatna. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w okresie do 3 lat jest obarczona dodatkową prowizją w bankach zaczynającą się od 1 punktu procentowego kwoty pozostałej do spłaty.

Nadpłata kredytu hipotecznego – kiedy, jak i czy warto nadpłacać?

Nadpłata kredytu oznacza to, że dłużnik spłaca większą ratę kapitałowo-odsetkową niż wynika to z harmonogramu spłat kredytu.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu hipotecznego pozwala obniżyć koszt całkowity kredytu poprzez zmniejszenia salda zobowiązania, od którego naliczane są odsetki. Nadpłata pożyczki zazwyczaj nie oznacza automatycznego skrócenia okresu kredytowania. Aby skrócić okres spłaty należy wypełnić wniosek w banku, często dołączany do umowy kredytowej. Informacje o tym jak nadpłacać kredyt hipoteczny można uzyskać także w banku, w którym klient zdecydował się zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Kiedy można nadpłać kredyt hipoteczny?

Dłużnik hipoteczny ma prawo nadpłacać kredyt przed terminem wskazanym w umowie. Dla umów kredytowych zawartych po 21 lipca 2017 r. banki nie powinny pobierać dodatkowych opłat za nadpłatę kredytu.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu daje następujące korzyści:

 • krótszy okres spłaty (jeśli zostanie wysłany wniosek do banku);
 • niższy całkowity koszt kredytu;
 • w przypadku gdy dłużnik nie zdecyduje się na skrócenie okresu kredytowania – obniżenie rat kredytu.

Przed decyzją o nadpłacie kredytu hipotecznego warto wziąć także pod uwagę zjawisko inflacji, czyli utraty siły nabywczej pieniądza w czasie. Jeśli stopa inflacji przekracza oprocentowanie nominalne kredytu, nie opłaca się nadpłacać kredytu hipotecznego. Jeśli sytuacja jest odwrotna, warto to robić.

Kredyt hipoteczny ma zazwyczaj długi okres spłaty, warto zatem spojrzeć na opłacalność nadpłaty właśnie w takim okresie.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wartości nieruchomości. Kwota kredytu hipotecznego nie może przekroczyć żadnego z tych dwóch wskaźników.

Oszacować zdolność kredytową możesz za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej.

Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego

30 lat to maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego W większości przypadków okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi jednak 20 lub 25 lat. Im dłuższy okres spłaty tym rata kredytu jest niższa.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w dużej mierze determinuje wysokość miesięcznych rat. Zanim złożysz wniosek, nie tylko zwróć uwagę na kwotę, ale także zastanów się, czy oprocentowanie kredytu hipotecznego jest stałe, czy zmienne. Oprocentowanie stałe kredytu hipotecznego sprawia, że rata kredytu nie zmieni się w okresie obowiązywania umowy.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem może być droższy, ale z pewnością jest bardziej stabilny. Wysokość raty jest niezależna od aktualnych stawek WIBOR®, dzięki czemu łatwiej zaplanować wydatki w domowym budżecie. W wielu bankach stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych jest tylko tymczasowe i wynosi zazwyczaj maksymalnie 5 lat.

W celu uzyskania informacji, jaki bank oferuje w obecnej chwili kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem prześlij zgłoszenie na konsultację kredytową Rekina Finansów.

RRSO kredytu hipotecznego

Ważnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, jest realna roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO dla kredytu hipotecznego. Ten wskaźnik opisuje całkowity koszt pożyczki w ujęciu procentowym, uwzględniając dodatkowe opłaty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Najtańszy kredyt hipoteczny powinien mieć najniższe RRSO wśród porównywanych ofert o tym samym okresie spłaty kredytu.

Zobacz więcej: definicja RRSO i jak z niego korzystać

Koszt kredytu hipotecznego

Na koszty kredytu wpływa wiele czynników, takich jak: odsetki, prowizje, opłaty przygotowawcze, ubezpieczenie itp. Nie zawsze wszystkie koszty są jasne na pierwszy rzut oka, dlatego przed podpisaniem umowy zwróć uwagę na wysokość RRSO, która określa całkowity koszt kredytu hipotecznego w ujęciu procentowym.

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego składa się:

 • suma odsetek,
 • suma prowizji,
 • ubezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki,
 • operat szacunkowy z wyceny nieruchomości,
 • wizyta biegłego na budowie w celu kontroli wydatkowania transz kredytu
 • wpis do hipoteki,
 • koszty notarialne,
 • polisy ubezpieczenia nieruchomości,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • inne np. koszt konta bankowego, karty kredytowej, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Im dłuższy okres kredytowania tym zazwyczaj wyższy całkowity koszt kredytu. Im niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego tym zazwyczaj niższy sumaryczny koszt pożyczki. W przypadku rat równych kredytu hipotecznego koszt całkowity będzie wyższy dla dłużnika niż w wypadku rat malejących.

W celu uzyskania natychmiastowej informacji ile kosztuje kredyt hipoteczny wystarczy skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego w górnej części strony. Wybierz kwotę i okres spłaty aby zobaczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego w tym szczegółowo, RRSO, Oprocentowywanie i prowizję. Miesięczny koszt dla budżetu domowego dłużnika to rata kredytu, która także jest kalkulowana w porównywarce kredytów hipotecznych Rekina Finansów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile naprawdę kosztuje kredyt hipoteczny możesz także zgłosić się na konsultację Rekina Finansów w celu uzyskania indywidualnego porównanie ofert kredytu hipotecznego.

O ile wzrośnie kredyt hipoteczny? Wzrost raty kredytu.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżce stóp procentowych przekłada się pośrednio na wzrost raty kredytu hipotecznego. Dzieje się tak ponieważ stawka procentowa WIBOR od której zależy oprocentowanie zmienne kredytu jest silnie skorelowana ze stopą referencyjną NBP (jedną ze stóp, które ustala RPP). Bank centralny (NBP) ma za zadanie koordynację polityki pieniężnej Państwa Polskiego, a członkowie RPP jak i Prezes NBP są wybierani na drodze politycznej.

W umowie kredytowej bank zawiera informację o tym czy kredyt hipoteczny jest oparty o stopę WIBOR 3M czy 6M oraz w jaki sposób i jak maksymalnie często bank może aktualizować oprocentowanie kredytu dłużnika. W zależności od banku, wartość WIBOR bank może przyjmować jako średnią arytmetyczną z kwotowania z całego miesiąca albo uwzględnić jego wysokość w konkretnym dniu miesiąca.

Podsumowując wzrost raty kredytu zależy:

 • pośrednio od stóp procentowych NBP ustalanych przez RPP
 • bezpośrednio od stawki WIBOR 3M lub 6M, które ustalają banki
 • zapisów szczegółowych w umowie kredytowej o aktualizacji oprocentowani kredytu

W przeciwieństwie do kredytu z oprocentowaniem stałym wzrost oprocentowania zmiennego przekłada się na wzrost raty kredytu hipotecznego.

O ile wzrośnie kredyt hipoteczny po podniesieniu stóp procentowych?

Nie jest możliwa precyzyjna kalkulacja bez poznania szczegółowych zapisów w umowie kredytu hipotecznego. Do oszacowania o ile wzrośnie rata kredytu hipotecznego po podniesieniu stóp procentowych służy kalkulator kredytu hipotecznego, w którym samodzielnie możesz wpisać oprocentowanie kredytu.

Na przykładzie kalkulatora kredytowego Rekina Finansów do samodzielnej kalkulacji rat kredytu wpisz wszystkie dane z umowy kredytowej. Jako kwotę kredytu wpisz kwotę kapitału pozostałą do spłaty i pozostały okres spłaty. W uproszczeniu możesz przyjąć, że jeśli RPP podniesie stopę referencyjną o 1 p.p. to oprocentowanie WIBOR też wzrośnie podobnie. Wpisz zatem w kalkulatorze wyższe oprocentowanie niż ostatnie, które podał bank o 1 p.p. W ten sposób oszacujesz o ile wzrośnie twoja rata kredytu oraz jego sumaryczny koszt.

Umowa na czas określony a przyznanie kredytu hipotecznego?

Klienci z umową o pracę ubiegający się o kredyty hipoteczny to najbardziej pożądana grupa klientów przez banki. Kredytobiorcy posiadający umowy o pracę muszą wypełnić najmniej formalności, aby uzyskać kredyt hipoteczny, w porównaniu do innych form zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony ubiegający się o kredyt hipoteczny musi pracować co najmniej 3 miesiące. Jeśli aplikant ma umowę na czas określony, minimalny okres zatrudniania wynosi około 6 miesięcy. Umowa na czas określony w chwili ubiegania się o kredyt hipoteczny powinna mieć od 3 do 6 miesięcy ważności. Banki mogą wymagać także promesy od pracodawcy dotyczącej przedłużenia obecnej umowy na czas określony.

Szybkie odpowiedzi

Czy dostane kredyt hipoteczny jak mam umowę na czas określony?

Tak, umowa na czas określony nie wyklucza z możliwości starania się o kredyt hipoteczny w banku.

Kredyt hipoteczny, a jak długo umowa o pracę?

Minimum 3 do 6 miesięcy okresu ważności umowy musi pozostawać, aby bank przyznał kredyt. Alternatywnie bank może poprosić o gwarancję przedłużenia umowy od pracodawcy.

Kredyt hipoteczny, a ile czasu umowa o pracę?

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny trzeba pracować od minimum 3 miesięcy. Rekomendowane jest aby okres ważności umowy o pracę na czas określony wynosił minimum 3-6 miesięcy od czasy złożenia wniosku o kredyt hipoteczny.

Jaka musi być umowa o pracę by dostać kredyt hipoteczny?

Bez względu na rodzaj umowy o pracę można starać się o przyznanie kredytu hipotecznego.

Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego?

Wakacje kredytowe to okres zawieszenia spłat rat kredytu hipotecznego.

Tymczasowe zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego jest możliwe, jeśli bank wyrazi na to zgodę. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z uzasadnienie. Moratorium może obejmować zawieszenie całej raty, ale częściej bank zawiesza tylko ratę kapitałową. Oznacza to, że nadal trzeba spłacać odsetki od kredytu. Okres zawieszenia spłaty kredytu uzależniony jest od potrzeb kredytobiorcy oraz wewnętrznych regulacji banku. Wakacje kredytowe wynoszą zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Wniosek o zawieszenie rat można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub infolinii.

Jak dostać kredyt hipoteczny w Polsce pracując za granicą?

Zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego banki w Polsce mogą udzielać kredytów hipotecznych tylko w walucie dochodów kredytobiorcy. Oznacza to, że jeśli dana osoba zarabia w EUR lub USD lub CHF, może ubiegać się o kredyt hipoteczny w polskim banku w tylko w tej walucie w jakiej zarabia. W takim przypadku kredytów hipotecznych złotowych można je otrzymać tylko wtedy, zaciąga się pożyczkę ze współkredytobiorcą, który zarabia w złotówkach i który ma wyższą zdolność kredytową od osoby zarabiającej w walucie.

Uzyskanie kredytu hipotecznego z dochodem zagranicznym jest trudnym zadaniem. Tylko nieliczne banki oferują obecnie kredyty tym, którzy zarabiają za granicą. W celu uzyskania kredytu hipotecznego zalecamy złożenie wniosku na konsultację kredytową Rekina Finansów, gdzie szczegółowo przygotujemy twoją aplikację o kredyt.

Kredyt hipoteczny w funtach – jaki bank udziela?

Prześlij zgłoszenie na konsultację kredytową Rekina Finansów, aby dowiedzieć się jaki bank aktualnie udziela kredytu hipotecznego w funtach brytyjskich.

Jaki bank daje kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą?

Prześlij wniosek na konsultację kredytu hipotecznego na Rekin Finansów aby dowiedzieć się jaki bank aktualnie daje kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą. Doradca kredytowy zbada twoją zdolność kredytową i przygotuje aplikację w celu zwiększenia szansy otrzymania kredytu.

Kredyt hipoteczny - który bank bierze pod uwagę diety przy kalkulacji zdolności kredytowej?

Banki, które biorą pod uwagę diety przy kalkulacji zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego to BNP Paribas oraz Millenium bank. Diety muszą być odpowiednio szczegółowo wykazane. Niektóre banki inaczej traktują diety z delegacji. W celu zwiększenia szans na uzyskanie finansowania hipotecznego dla klientów indywidualnych otrzymujących diety rekomendujemy konsultację kredytową Rekina Finansów.

Diety w BNP Paribas:

Możliwe jest uwzględnienie diet delegacyjnych osób zajmujących się kierowców zawodowych w kalkulacji miesięcznego dochodu o ile mają regularny charakter. W kalkulacji miesięcznego dochodu netto oprócz dochodu zasadniczego netto uwzględnia się nawet 75% wysokości średniomiesięcznej wypłaconej kwoty diety delegacyjnej – bez uzależniania tego dodatku od wysokości dochodu zasadniczego netto. Diety muszą wpływać na rachunek osobisty.

Diety w Millennium Bank

W przypadku kierowców krajowych lub międzynarodowych akceptuje się diety (nie dotyczy zwrotu kosztów podróży) zastrzeżeniem, iż uzyskiwane są one od min. 6-mcy, jeśli nie uwzględnione w średnim wynagrodzeniu, uzyskiwane regularnie wliczone do średniego miesięcznego dochodu netto nie mogą wynosić więcej niż 40% podstawy wynagrodzenia. Diety muszą zostać udokumentowane wpływami na rachunek (dokumenty muszą potwierdzać co najmniej 3 comiesięczne wpływy z tego tytułu).

Co lepsze - kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna jest lepsza od kredytu hipotecznego, jeśli kredytobiorca chce przeznaczyć środki z kredytu na dowolny cel, a nie ten wskazany przez bank. Koszty pożyczki hipotecznej i kredytu hipotecznego są bardzo zbliżone do siebie. Bez uzyskania indywidualnej oferty nie można stwierdzić czy kredytu hipoteczny jest tańszy od pożyczki hipotecznej lub odwrotnie.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Różnice między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną są następujące:

 • kredyt hipoteczny jest udzielany wyłącznie przez banki na podstawie Prawa Bankowego i Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U 2017 Poz 819),
 • pożyczka hipoteczna może być udzielana przez wiele podmiotów i osoby fizyczne bowiem jest regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego,
 • kredyt hipoteczny służy zakupowi nieruchomości, budowie domu lub zakupowi i remontowi nieruchomości,
 • pożyczka hipoteczna udzielana jest na dowolny cel konsumpcyjny, czyli można ją wykorzystać w dowolny sposób, podobnie jak kredyt gotówkowy.

Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny (pot. odwrócona hipoteka) to umowa, na podstawie której bank lub osoba trzecia kupuje od właściciela jego nieruchomość, w zamian za comiesięczne raty. Właściciel nieruchomości przestaje nim zatem być w zamian za comiesięczne, stałe i stabilne dochody. Wg. prawa w Polsce odwrócony kredyt hipoteczny jest domyślnie wypłacany aż do śmierci właściciela nieruchomości, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Odwrócony kredyt hipotecznych może zainteresować szczególnie osoby samotne i starsze w zaawansowanym wieku, uzyskać dodatkową emeryturę i korzystać z życia u jego schyłku.

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny – co to?

Konsolidacja kredytu hipotecznego to połączenie wielu kredytów mieszkaniowych w jeden. Celem zaciągnięcia kredytu refinansowego jest zazwyczaj zmniejszenie wysokości miesięcznych rat. Kredyty hipoteczne teoretycznie można skonsolidować, tj. połączyć wiele kredytów w jeden (zabezpieczony nawet na wielu nieruchomościach). W praktyce konsolidacja kredytów hipotecznych jest bardzo trudnym zadaniem z uwagi na podejście banków, a często nawet brak oferty konsolidacji zobowiązań hipotecznych.

Troszkę bardziej popularny jest kredyt refinansowy w sytuacji, kiedy zaciąga się nowy kredyt hipoteczny a dotychczasowe kredyty innego typu dodatkowo konsoliduje. Przykładowo to łączenie kredytu hipotecznego z innymi zobowiązaniami, takimi jak kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy. Dzięki temu rozwiązaniu można zyskać niskie oprocentowanie i rozłożyć spłatę swoich zobowiązań na dłuższy okres. Kredyt refinansowy hipoteczny jest przeważnie przeznaczony dla osób z wysoką zdolnością kredytową.

Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny

Sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości kredytem hipotecznym charakteryzuje się zazwyczaj nieco niższymi kosztami kredytowania w stosunku do nieruchomości tradycyjnych. Najważniejszym kryterium kwalifikującym do eko kredytu hipotecznego na zakup domu z rynku pierwotnego jest wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – nie więcej niż 50 kWh/(m2*rok).

Większość banków w Polsce oferuje kredyt hipoteczny na dom ekologiczny. Jeśli jesteś zdecydowany na budowę domu przyjaznemu środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi energochłonności budynków WT2021 to eko kredyt hipoteczny warto rozważyć ze względu na koszty kredytowania.

Eko kredyt hipoteczny – czy się opłaca?

Według analizy ofert z kwietnia 2022 rata kredytu na dom energooszczędny może być niższa od 10 zł do 220 zł miesięcznie w porównaniu do standardowych ofert kredytów hipotecznych banków.

Kredyt hipoteczny w pojedynkę

Kredyt hipoteczny w pojedynkę jest dostępny, jednakże kredytobiorca musi spełnić pewne wymagania. Do najważniejszych należą: stałe źródło dochodu, wysoka zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa. Dodatkowo, wartość nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu, również ma wpływ na decyzję banku lub instytucji finansowej.

W kontekście ryzyk i korzyści związanych z wzięciem kredytu hipotecznego w pojedynkę, warto podkreślić, że taki kredyt zwiększa ryzyko finansowe dla jednej osoby, która ponosi całą odpowiedzialność za jego spłatę. Jednakże, taki kredyt daje również większą niezależność finansową, a także umożliwia osiągnięcie celów życiowych, takich jak zakup wymarzonego mieszkania czy domu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kredyt hipoteczny w pojedynkę może być bardziej opłacalny, jeśli druga osoba nie spełnia wymagań kredytowych lub nie jest zainteresowana zakupem nieruchomości. Wówczas, nie ma potrzeby włączania jej jako współkredytobiorcy, co może zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu.

Wzięcie kredytu w pojedynkę wiąże się z ryzykiem jak każdy inny kredyt, ale może być również korzystne dla osoby, która szuka niezależności finansowej oraz chce osiągnąć cel zakupu własnego mieszkania lub domu.