Ustawowe wakacje kredytowe zostały uchwalone przez Sejm w lipcu 2022 roku. Poznaj warunki wakacji kredytowych 2022, dla kogo są wakacje kredytowe, jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Zgodnie z ustawą udzielnie wakacji kredytowych nie jest już dobrowolną kwestią banków. Warto zaznaczyć, że wakacje kredytowe odnoszą się tylko do kredytów bankowych.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to inaczej tymczasowe zawieszenie spłaty kredytu. Działanie wakacji kredytowych polega na odroczenie spłaty rat na czas określony w umowie z kredytodawcą. W okresie trwania przerwy możliwe jest wstrzymanie spłaty całych rat kapitałowo-odsetkowych lub tylko części kapitałowych. Kredytobiorca nie pozostaje jednak całkowicie zwolniony z obowiązku spłaty zawieszonych rat – muszą one zostać uregulowane w późniejszym terminie. W konsekwencji wakacje kredytowe powodują wydłużenie okresu kredytowania o wstrzymany czas oraz wzrost całkowitego kosztu kredytu. Naliczane odsetki mogą podnieść raty, które pozostaną do spłacenia.

Wakacje kredytowe 2023 – ustawowe wakacje kredytowe jako rządowa pomoc

Na początku lipca 2022 roku prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ta decyzja jest odpowiedzią polskiego rządu na rosnące stopy procentowe oraz zgłaszane, przez coraz to większe grono Polaków, problemy ze spłacaniem rat kredytów hipotecznych.

Nowa ustawa zawiera pakiet rozwiązań dla osób spłacających zobowiązania mieszkaniowe, m.in. ułatwiony dostęp do ustawowych wakacji kredytowych. Zasady wprowadzonego rozwiązania są następujące:

 • możliwość skorzystania z wakacji kredytowych ma każdy kredytobiorca, który posiada kredyt w złotówkach;
 • możliwe jest odroczenie płatności tylko jednego kredytu hipoteczne, bez względu na to czy kredytobiorca ma inne zobowiązania tego typu;
 • kredytobiorca może skorzystać z maksymalnie 4 miesięcy wakacji kredytowych w ciągu jednego roku, tym samym na jeden kwartał przypada jeden miesiąc przerwy w spłacie zobowiązania;
 • na przestrzeni lat 2022 i 2023 kredytobiorca będzie mógł skorzystać maksymalnie z 8 miesięcy wakacji kredytowych;
 • w ramach ustawowych wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki od zawieszonych rat.

Projekt zacznie obowiązywać 28.07.2022, czyli 14 dni po podpisaniu ustawy.

Od kiedy i do kiedy wakacje kredytowe w 2023?

Ustawowe wakacje kredytowe obowiązują od 28.07.2022, czyli 14 dni po podpisaniu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jak na razie polski rząd przewiduje, że plan wsparcia kredytobiorców będzie działał w 2022 i 2023 roku, ponieważ wówczas poziom inflacji ma osiągnąć najwyższe wartości. Dokładny harmonogram wygląda następująco:

 • 08.2022 – 30.09.2022 – maksymalnie 2 raty
 • 10.2022 – 31.12.2022 – maksymalnie 2 raty
 • 01.2023 – 31.12.2023 – maksymalnie 1 rata miesięczna w jednym kwartale.

Dla kogo są wakacje kredytowe – kto może skorzystać?

Z ustawowych wakacji kredytowych może skorzystać każdy, kto posiada kredyt hipoteczny w złotówkach. Ustawa ma za zadania ułatwić kredytobiorcom dostęp do wakacji kredytowych, więc wymagania nie są rygorystyczne – nie ma weryfikacji wielkości dochodów lub maksymalnej wartości rat kredytu. Jedyne, o czym muszą pamiętać osoby, ubiegające się o odroczenie płatności to:

 • możliwość zawieszenie spłaty rat tylko jednego kredytu hipotecznego;
 • umowa kredytowa musi dotyczyć kredytu zaciągniętego na nieruchomości, która zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe.

Z wakacji kredytowych w ramach zobowiązań innych niż kredyt hipoteczny, mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Wówczas proces wnioskowania o wakacje kredytowe przebiega standardowo, według polityki danego banku.

Wakacje kredytowe – warunki

Do niedawna banki udzielały wakacji kredytowych na własnych warunkach, poddając ocenie zdolność kredytową klienta i historię w BIKu. Jednak w wyniku lipcowej ustawy, wprowadzono ustawowe wakacje kredytowe, których warunki przyznania zostały uproszczone i ujednolicone. Z wakacji kredytowych można skorzystać, jeśli:

 • kredyt hipoteczny został zaciągnięty w złotówkach;
 • umowa kredytowa została podpisana przed 1.07.2022;
 • okres kredytowania kończy się po ponad 6 miesiącach od 1.07.2022;
 • wakacje kredytowe dotyczą kredytu wziętego w ramach zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?

W standardowej procedurze to banki decydują o możliwość przyznania wakacji kredytowych na podstawie własnej oceny możliwości finansowych klientów. Sprawdzana są:

 • warunki umowy kredytowej (czy możliwe jest udzielenie wakacji)
 • terminowości spłat – historia kredytowa

W 2022 roku nowe przepisy zobowiązują instytucje bankowe do udzielania ustawowych wakacji kredytowych wszystkim zainteresowanym, którzy spełniają kryteria – wcześniej udzielone wakacje kredytowe lub nieterminowość w spłacie rat kredytów nie wpływają na decyzję o możliwości zawieszenia rat kredytu hipotecznego.

Jak i kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć w wersji papierowej lub poprzez bankowość elektroniczną od 28.07.2022 w banku, w którym kredytobiorca posiada kredyt. Wniosek powinien zawierać:

 • dane kredytobiorcy;
 • dane kredytodawcy oraz numeru umowy kredytowej;
 • informację o okresach zawieszenia spłaty rat kredytu;
 • oświadczenie, że składany wniosek dotyczy kredytu na nieruchomość, zamieszkałą przez wnioskującego.

Ile czeka się na decyzję o przyznanie wakacji kredytowych?

Na potwierdzenie otrzymania wniosku o wakacje kredytowe banki mają 21 dni od daty doręczenia dokumentu. Uzyskanie potwierdzenia nie jest potrzebne do zawieszenie płatności rat kredytu, ponieważ następuje to automatycznie w momencie doręczenia wniosku. Jedynie należy pamiętać o złożeniu wniosku przed planowym terminem spłaty rat, która kredytobiorca chciałby odroczyć.

Ile razy można wziąć wakacje kredytowe?

Długość i liczba okresów, w jakich kredytobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych jest uzależniona od rodzaju kredytu. Przed ustawą o pomocy dla kredytobiorców możliwe było odroczenie płatności rat kredytu hipotecznego tylko raz w roku. Według nowych przepisów kredytobiorcy mogą wnioskować o zawieszenie spłaty zobowiązania do 4 razy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jak długo trwają wakacje kredytowe?

Zazwyczaj banki udzielają wakacji kredytowych na okres między 3 a 6 miesiącami, a z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego może skorzystać tylko raz w roku.

W przypadku ustawowych wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możliwe jest odroczenie płatności łącznie 8 rat w ciągu najbliższych 17 miesięcy.

Ile rat można zawiesić przez wakacje kredytowe 2023?

Kredytobiorca może odroczyć łącznie 8 rat kredytu hipotecznego w roku 2022 i 2023. Do końca bieżącego roku możliwe jest odroczenie maksymalnie 4 rat (po 2 w każdym kwartale) oraz 1 raty na kwartał w 2023 r.

Jak wakacje kredytowe wpływają na zdolność kredytową?

Ustawowe wakacje kredytowe nie powinny wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową. BIK potwierdziło, że informacja o udzieleniu wakacji kredytowych będzie umieszczona w systemie, ale nie wpłynie ona na obniżenie scoringu kredytowego. Tym samym kredytobiorcy nie powinni się martwić o zmniejszenie się szans na uzyskanie kredytów w przyszłości.

Jaki jest koszt wakacji kredytowych?

Złożenie wniosku o wakacje kredytowe nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Odsetki naliczane w okresie zawieszenia spłaty kredytu zostają włączone w wartości rat, które zostaną zapłacone po okresie odroczenia. Tym samym wydłużając okres kredytowania o liczbę zawieszonych miesięcy i zwiększając całkowity koszt kredytu.

Od lipca 2022 kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne nie muszą martwić o dodatkowe koszty w postaci odsetek, ponieważ nowa ustawa nakazuje bankom nieobciążanie dłużników odsetkami, nagromadzonymi w czasie wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku.

Warunki wakacji kredytowych w ING/PKO/Millenium?

Z uwagi na wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych, warunki ich udzielenia są wspólne dla wszystkich instytucji bankowych. Przed podpisaniem nowej ustawy warunki przyznawania wakacji kredytowych dla kredytów hipotecznych w najpopularniejszych bankach, wyglądały następująco:

Bank Możliwy okres zawieszenia spłaty rat Część kredytu podlegająca wakacjom kredytowym
wakacje kredytowe ING Bank Śląski Maksymalnie na 6 miesięcy Części odsetkowa i/lub część kapitałowa
wakacje kredytowe Millennium 1 rata w ciągu roku Część kapitałowa i części odsetkowa
wakacje kredytowe PKO BP 1 rata w ciągu roku Części odsetkowa i/lub część kapitałowa

Wakacje kredytowe – co z odsetkami?

W zależności od umowy kredytowej banki naliczają odsetki od zawieszonych rat. Aby uniknąć obciążania kredytobiorców dodatkowymi opłatami, w warunkach ustawowych wakacji kredytowych 2022 określono, że instytucje bankowe nie będą naliczać odsetek od zawieszonych rat kredytów hipotecznych.

Wakacje kredytowe – przy jakich kredytach można wziąć?

Wakacje kredytowe można wziąć przy kredytach, które są zobowiązaniami długoterminowymi, np. kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy, którego okres spłaty przekracza 12 miesięcy.

Natomiast zgodnie z warunkami ustawowych wakacji kredytowych, odroczenie rat przysługuje kredytobiorcom, posiadającym kredyt hipoteczny przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Wakacje kredytowe a karencja w spłacie kredytu

Wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu działają na podobnych zasadach, ponieważ w obu przypadkach kredytobiorca ma możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu. Najważniejsze różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami, dotyczą długości okres wstrzymania spłaty zobowiązania oraz tego, która część z kosztów raty jest zawieszana.

Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej na krótki okres czasu. Natomiast karencja w spłacie kredytu pozwala odroczenie spłaty tylko części kapitałowej – przez cały okres trwania karencji (znacznie dłuższy niż czas trwania wakacji kredytowych) kredytobiorca jest zobowiązany płacić tylko odsetki od wstrzymanych rat.

Jak można wykorzystać środki z wakacji kredytowych?

Tymczasowe odroczenie spłaty rat kredytu nie oznacza, że kredytobiorca nie zapłaci ich wcale – zawieszone płatności będą musiały zostać uregulowane w przyszłości. Wakacje kredytowe pozwalają na określony czas odciążyć domowy budżet, a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel np. bieżące utrzymanie, spłatę innego zobowiązania lub nadpłatę kredytu.

Czy opłaca się wziąć wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe mogą być opłacalnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Rządowy program wsparcia dla kredytobiorców wprowadził ułatwienia, które zdecydowanie podniosą dostępność wakacji kredytowych dla wszystkich obywateli.

Ustawowe wakacje kredytowe pozwolą Polakom zaoszczędzić spore kwoty, które mogą być odłożone na czarną godzinę lub wykorzystane do nadpłaty zobowiązania.

Przykładowo: Kredytobiorca zaciągnął kredyt na kwotę 320 tys. złotych na okres 25 lat z oprocentowaniem 8,2 %. Wówczas rata kredytu wynosi ok. 2 522 zł. Kiedy ta osoba skorzysta z wakacji kredytowych w najbliższych dwóch kwartałach, to zaoszczędzi 4 x 2 522 zł, czyli 10 088 zł. Jak wspominano wcześniej, pieniądze można schować na wyjątkowe sytuacje lub nadpłacić kredyt. Jeśli kredytobiorca wybierze nadpłatę kredytu, to może to zrobić poprzez:

 • obniżenie rat kredytu;
 • skrócenie okresu umowy kredytowej.

Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na pierwszą opcje to miesięczne raty kredytu będą tańsze o ok. 79 zł, a całkowita oszczędności na całym kredycie wyniesie 13 452 zł. Natomiast drugie rozwiązanie skróci okres kredytowania o 2 lata i 4 miesiące.

Alternatywa dla wakacji kredytowych

Decyzja o skorzystaniu z wakacji kredytowych jest uzależniona od indywidualnej sytuacji finansowej osoby zainteresowanej. Wakacje kredytowe nie zwalniają z opłat, a jedynie przesuwają terminy spłat rat. Jeśli trudności finansowe są krótkoterminowe, to wakacje kredytowe mogą okazać się korzystnym rozwiązanie, w innych przypadkach warto zastanowić się nad alternatywami:

 • wydłużeniem okresu kredytowania;
 • refinansowaniem kredytu (kredyt konsolidacyjny)
 • zmianą formy spłacanych rat np. na raty malejące.

Źródła

Podczas tworzenia tego wpisu encyklopedycznego wykorzystaliśmy również następujące zewnętrzne opracowania i narzędzia: