ETF czyli Exchange-traded fund to fundusz giełdowe, które są tanim sposobem na zakup ekspozycji na setki lub tysiące akcji i obligacji. ETF jest narzędziem inwestycyjnym pozwlajacym na dywersyfikację ryzyka przy ograniczonym portfelu inwestycyjnym. Dowiedz się jak kupić ETF-y.

Otwórz rachunek maklerski

Ponieważ nie można po prostu pójść do sklepu i po prostu zainwestować w ETF, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest otwarcie rachunku maklerskiego (brokerskiego). Przed podjęciem decyzji, gdzie otworzyć rachunek, ważne jest, aby ustalić sobie priorytety w wyborze najlepszego rachunku maklerskiego:

Jak wybrać brokera do zakupu ETF?

Domy maklerskie mają zróżnicowaną ofertę rachunków maklerskich, są lepsze i gorsze w celu zakupu i utrzymania portfela ETF. Przy wyborze rachunku maklerskiego do kupna ETF należy rozważyć:

Opłaty

Spójrz na to, jak pobierają opłaty za handel lub za utrzymanie. Niektórzy brokerzy nie pobierają wybranych opłat np. za zakup ETF, za utrzymanie ETF, rachunek brokerski. Niektóre domy oferują także bezpłatny zakup akcji co jest dodatkowo lub handel akcjami – co jest ważne, ponieważ ETF-y handlują jak akcje.

Reklama baner bank Pekao

Minimalny depozyt

W niektórych przypadkach możesz być zmuszony do zapewnienia minimalnego depozytu, aby otworzyć konto, choć w przypadku ETF-ów to minimum to zazwyczaj tylko koszt jednej akcji. Jeśli dopiero zaczynasz, szukaj domów maklerskich, które oferują przystępne minimum lub brak minimum.

Rodzaje instrumentów finansowych

Nie wszyscy brokerzy pozwalają na zakup każdego rodzaju inwestycji, a jeśli to robią, mogą nie pozwalać na handel bez opłat. Jeśli masz nadzieję na wykorzystanie ETF w swoim portfelu, ale chcesz również mieć możliwość zakupu innych aktywów, sprawdź dwukrotnie, czy będziesz mógł je kupić u wybranego brokera.

Obsługa klienta

Dowiedz się, jaki rodzaj pomocy jest oferowany i jak szybko broker reaguje. Lista Najlepszych Brokerów Online oraz najlepszych rachunków maklerskich dla Początkujących przygotowana przez Forbes Advisor zawiera nasze najlepsze wybory najlepszych zasobów pomocy.

Funkcjonalność rachunku

Czy platforma inwestycyjna brokera jest intuicyjna i pozwala śledzić notowania ETF bez ograniczeń? Czy zakup ETF jest łatwy czy skomplikowany? Jakie inne funkcje oferuje dom maklerski? Upewnij się, że wybrany przez Ciebie broker posiada funkcje, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele finansowe.

Renoma brokera. Dom maklerski licencjonowany w Polsce i istniejący od ponad 20 lat wydaje się być bardziej wiarygodny niż nowo-powstały, którego właściciel są szerzej nieznani. Warto także wziąć pod uwagę aktualną sytuację finansową i prawną brokera.

Przykładowym kontem maklerskim, który umożliwia zakup ETF jest Wealthseed.eu, prowadzony przez polski licencjonowany dom maklerski Fair Place Finance S.A. Konto online w Wealthseed umożliwia inwestycje w ponad 550 ETF-ów. Zakup ETF-ów przez Wealthseed jest tan bowiem prowizja wynosi 0 zł – dla zleceń o wartości przekraczającej 750 euro lub 2 euro – dla zleceń o wartości do 750 euro. Utrzymanie konta jest całkowicie darmowe. W chwili publikacji artykułu przy założeniu konta online użytkownik otrzymuje możliwość udziału w loterii, gdzie nagrodą jest 500 PLN na inwestycje w ETF-y.

Wealthseed znajduje się także w rankingu rachunków maklerskich Rekina Finansów. Ranking brokerów Forex także zawiera informacje o brokerach ETF.

Zdefiniuj strategię inwestycyjną ETF

Kiedy już posiadasz rachunek maklerski, nadszedł czas, aby zdecydować, jak chcesz z niego korzystać. inwestować. Zanim zainwestujesz zastanów się jak ma wyglądać twój portfel inwestycyjny. Po pierwsze, należy nakreślić jaki procent każdego rodzaju ETF chcesz mieć w swoim portfelu. Generalnie będziesz chciał podzielić swoje środki inwestycyjne pomiędzy obligacyjne ETF-y i agresywne akcyjne ETF-y, ważąc ryzyko. Obligacyjne ETF-y oferują skromniejsze zyski, ale zapewniają stabilność wartości. Z drugiej strony, akcyjne ETF-y mają większy potencjał wzrostu, ale mogą doświadczać większych wahań wartości w krótkim okresie.

Zmiany wartości portfela są głównym powodem, dla którego doradcy finansowi zalecają, abyś używał swojej osi czasu jako przewodnika dla alokacji aktywów. Im bardziej oddalony jest Twój cel, tym więcej masz czasu na odreagowanie ewentualnych krótkoterminowych spadków na giełdowych ETF-ach. Im bliżej, tym bardziej prawdopodobnie będziesz chciał zablokować jego wartość za pomocą obligacyjnych ETF-ów, które raczej nie doświadczą wahań. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa także twój wiek i sytuacja zawodowa.

Indywidualnie musisz rozważyć jak bardzo jesteś skłonny wziąć na siebie możliwość utraty pieniędzy dla większych zysków, co jest koncepcją zwaną ryzykiem. Jeśli nie chcesz podejmować dużego ryzyka, nawet dla celów długoterminowych, możesz inwestować bardziej zachowawczo. Oznacza to po prostu, że będziesz musiał wnieść więcej własnych pieniędzy, aby osiągnąć swoje cele, zamiast polegać na zyskach z inwestycji.

W przypadku oszczędzania na emeryturę, według amerykańskiej firmy zarządzającej inwestycjami T. Rowe Price portfel inwestycyjny wg wieku inwestora powinien wyglądać następująco.

  • 20 i 30 latkowie: 90% do 100% akcji, 0% do 10% obligacji
  • 40-latkowie: 80% do 100% akcji, 0 do 20% obligacji
  • 50-latkowie: 65% do 85% akcji, 15% do 35% obligacji
  • 60-latkowie: 45% do 65% akcji, 30% do 50% obligacji, 0% do 10% gotówki/lokaty bankowe
  • 70+: 30% do 50% akcje, 40% do 60% obligacje, 0 do 20% gotówka/lokaty bankowe

Przeanalizuj wybrane ETF-y

Kiedy już zdecydujesz się na alokację aktywów ETF, będziesz musiał poznać fundusze ETF, które najprawdopodobniej pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Twój dom maklerski powinien oferować narzędzia do analizy ETF, takie jak baza danych, którą możesz przesiać w poszukiwaniu konkretnych indeksów lub strategii, możesz również skorzystać z baz danych innych firm, takich jak ETFdb.com.

Podczas poszukiwania ETF-ów warto wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

Indeks

Prawie wszystkie fundusze ETF starają się naśladować wyniki indeksów. Warto wybrać indeksy, które odzwierciedlają alokację aktywów, do której dążysz. Indeksy oparte na akcjach, takie jak amerykańskie S&P 500, NASDAQ i Dow Jones Industrial Average, są dobrymi punktami wyjścia dla komponentu akcyjnego Twojego portfela.

Jeśli chcesz zajmować się konkretnymi sektorami, możesz rozważyć indeksy śledzące segmenty rynku, takie jak spółki o dużej, średniej lub małej kapitalizacji lub akcje rynków wchodzących. Mogą one wiązać się z większym ryzykiem niż szeroki indeks, taki jak S&P 500, ale mogą również oferować wyższe zyski.

Istnieją również ETFy naśladujące ceny spółek surowcowych. Niektóre surowce o czym należy pamiętać zachowują się wbrew logice, np. złoto w warunkach inflacyjnych powinno nabierać znacznie na wartości, bowiem w latach 2019-2022 nic takiego nie miało miejsca pomimo największej inflacji na świecie od dziesiątek lat.

W przypadku części portfela opartej na obligacjach, należy zwrócić uwagę na indeksy takie jak Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Możesz rozważyć indeksy, które koncentrują się na papierach wartościowych zabezpieczonych przez Skarb Państwa, aby uzyskać jeszcze mniejsze ryzyko. Historia spłacania długów przez rząd USA oznacza, że są to inwestycje o najniższym ryzyku, jakie można znaleźć.

Opłaty

Ponieważ ETFy prawie zawsze śledzą indeks, ich opłaty są znacznie niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy. Nadal jednak warto zwracać uwagę na ich wskaźniki kosztów. Mogą się one różnić w zależności od dostawcy, a Ty będziesz chciał wybrać ETF o możliwie najniższych opłatach operacyjnych, ponieważ ETFy śledzące dany indeks będą miały prawie identyczne wyniki, niezależnie od ich kosztów. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie dom maklerski pozwoli Ci na handel wybranymi ETF-ami bez opłat.

Kup ETF-y

Jeśli zarządzasz swoim portfelem samodzielnie, będziesz musiał wybrać i kupić ETF-y. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten przypomina kupowanie akcji.

Zasil swoje konto. Będziesz musiał przelać gotówkę na swój rachunek maklerski, aby kupić akcje ETF.

Wyszukaj symbol „tickera” funduszu ETF lub spróbuj znaleźć go po nazwie.

Podaj liczbę jednostek ETF, które chcesz kupić.

Potwierdź zlecenie: Na koniec zostaniesz poproszony o potwierdzenie zlecenia. Możesz ustawić za jaką cenę chcesz kupić ETF lub dokonać zakupu ETF po bieżącej cenie rynkowej.

Ustal plan zakupu ETF

Przed zakupem danego ETF warto spojrzeć na wieloletnie notowania ETF-u lub jeśli nie są dostępne to na zachowanie indeksu akcji, koszyka obligacji czy akcji, których ceny ma naśladować ETF. Jeśli aktualna cena aktywów jest historycznie na dużo niższym poziomie niż średnia wieloletnia może to sugerować niedowartościowanie aktywów i potencjał wzrostu w przyszłości. Oczywiście warto spojrzeć na długoterminowe perspektywy i szanse wzrostu cen danych aktywów ETF.

Kupno ETF nie musi być jednorazową transakcją. W przypadku strategii regularnego inwestowania określonej kwoty pieniędzy, inwestor dokonuje zakupów periodycznie. Taka strategia pozwala na uśrednienie ceny zakupu ETF. Taki plan konsekwentne stosowany może pomóc w osiągnięciu niższej ceny zakupu.

Podczas ustalania planu kupowania ETF-ów, warto również pomyśleć o tym, jak często będziesz sprawdzać swoje portfolio. Większość ekspertów zaleca zaglądanie co sześć do 12 miesięcy, aby upewnić się, że wartość twojego portfela aktywów nie ulega zbyt dużym zmianom z powodu zmian poszczególnych ETF (obligacji lub akcji).

Jeśli wartość twojego portfela ETF zmieniła się o więcej niż około 5% od pożądanego poziomu, możesz chcieć dokupić lub sprzedać pewne inwestycje, aby twój portfel zachował założony poziom ryzyka. Nie jest to skomplikowany lub czasochłonny proces.

Zdecyduj o strategii wyjścia z inwestycji

Każdy inwestor sprzedaje w pewnym momencie ET, więc warto pomyśleć, kiedy to zrobić, czy jednorazowo, czy okresowo. o tym, jak je sprzedamy. Rozsądne jest, aby minimalizować kwotę podatku od zysków kapitałowych np. poprzez rozliczanie zysku w ciągu 5 lat od kiedy poniosło się stratę, aby zbilansować kwotę podatku.

ETF (Exchange Traded Fund) – pytania i odpowiedzi

Co to jest ETF??

Exchange-traded fund (ETF) to fundusz zawierający setki lub tysiące aktywów. ETF-ami handluje jak akcjami na giełdzie. Oznacza to, że można kupować i sprzedawać akcje ETF w dowolnym momencie dnia handlowego, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, które mogą być kupowane lub sprzedawane tylko po zamknięciu handlu w danym dniu.

Czym różni się ETF od akcji?

Akcje reprezentują własność pojedynczej spółki. Natomiast ETF może oferować ekspozycję na setki spółek jednocześnie. Zapewnia to dywersyfikację, która minimalizuje ryzyko, że słabe wyniki jednej spółki zagrożą Twojej inwestycji.

Czy ETF-y wypłacają dywidendy?

Niektóre ETF-y wypłacają dywidendy z akcji płacących dywidendy, które posiadają. Jeśli planujesz wykorzystać inwestowanie w dywidendy jako strategię, upewnij się, że wybrany przez Ciebie indeks będzie wypłacał wystarczające dywidendy. Warto poszukać indeksów i ETF-ów, które skupiają się na spółkach, które w przeszłości regularnie wypłacały dywidendy.

Jakie ETF warto kupić?

Najlepsze ETF-y do kupienia to te, które są zgodne z Twoją sytuacją finansową, celami i harmonogramem inwestycji.

Przykładowo w ofercie WealthSeed jest do dyspozycji ponad 550 ETF-ów. Wśrod nich ETF na:

  • indeksy rynkowe,
  • regiony geograficzne,
  • branże,
  • surowce,
  • firmy związane z ważnymi trendami wszystkich najważniejszych emitentów jak BlackRock, Vanguard, czy State Street.

W chwili publikacji artykułu przy założeniu konta online użytkownik otrzymuje możliwość udziału w loterii, gdzie nagrodą jest 500 PLN na inwestycje w ETF-y.

Założyć konto brokerskie WealthSeed możesz całkowicie online w tym miejscu.

Przykładowym ETF, którym warto się zainteresować jest legendarny iShares MSCI World ETF zarządzany przez fundusz BlackRock. Ten ETF odwzorowuje zachowanie cen największych korporacji z krajów rozwiniętych, w skład, którego wchodzą m.in. Apple, Microsoft, Amazon, Nestle, Tesla, Walt Disney i wiele innych.

Inne podobne ETF-y to VOO i SPY, które śledzą S&P 500 i zawierają akcje 500 największych spółek w USA.

Z kolei, jeśli jesteś zainteresowany spółkami technologicznymi to ETF QQQ, koncentruje się na NASDAQ 100 czyli gównie amerykańskich korporacjach.

Jeśli masz pytania odnośnie tego jak kupić ETF po kroku, zadaj pytanie w komentarzu. Postaramy się pomóc.