Nibble Finance inwestycja w pożyczki P2PNibble.finance to jedna z nowszych, dostępnych na rynku platform do inwestowania w pożyczki na zasadach P2P. Spółka Nibble Finance została zarejestrowana w 2019 roku jako część holdingu grupy FinTech IT Smart Finance. Platforma inwestycyjna został uruchomiona pod koniec 2020 roku.

Oprocentowanie inwestycji wynosi od 9,7% do 19% w skali roku. Inwestycję rozpocząć może każdy, od kwoty 100 EUR, niezależnie od poziomu zaawansowania. Okres inwestycji wynosi od 1 miesiąca do 5 lat.

Inwestycje zabezpieczane są przez firmy pożyczkowe należące wyłącznie do wspomnianego holdingu. Cały proces inwestowania opiera się na innowacyjnych, zautomatyzowanych modelach analizy danych i ryzyka.

Grupa IT Smart Finance jako założyciele platformy

Platforma Nibble Finance powstała jako trzecia ze spółek holdingowych, działających pod marką Joy Money – głównej platformy mikropożyczek (do kwot 800 EUR) grupy IT Smart Finance. Marka stała się jedną z najszybciej rozwijających się na rosyjskim rynku pożyczek konsumenckich online.

Reklama baner bank Pekao

Grupa IT Smart Finance działa na rynku krótkoterminowych pożyczek konsumenckich od 2014 roku w Rosji, a od roku 2019 w Hiszpanii. Osiągnęła już znaczące sukcesy na rynku euroazjatyckim. W samym roku 2020 ilość zarejestrowanych użytkowników platformy Joy Money przekroczyła 520 000. W planach IT Smart Finance jest rozszerzenie działalności w Ameryce Łacińskiej i jeszcze w roku 2021 uruchomienie produktu Joy Money w czwartej spółce holdingowej w Meksyku.

Głównym założycielem Nibble Finance, jak i całej grupy IT Smart Finance, jest Maxim Pashchenko – międzynarodowy biznesmen z ponad 12-letnim doświadczeniem w innowacyjnych technologiach online, finansach oraz na rynku pożyczek konsumenckich. Paschenko zatrudnił wybitnych programistów IT w 2013 roku, dzięki czemu rok później powstał produkt Joy Money czyli platforma Fintech do obsługi mikropożyczek online.

Dyrektorem generalnym Nibble Finance jest Marina Smirnykh, z ponad 20-letnim stażem zawodowym na wyższych stanowiskach czołowych banków, takich jak Home Credit Bank i Sbirebank. Od roku 2014 zdobywa bogate doświadczenie na rynku kredytów konsumenckich, kierując platformą Joy Money.

Holding na rynku „peer-to-peer” a bezpieczeństwo

Nibble Finance stworzona została dzięki grupie specjalistów branży IT. Głównym celem było opracowanie platformy prostej i szybkiej w obsłudze, a dodatkowo zapewniającej najwyższej jakości bezpieczeństwo dla inwestorów.

Platforma działa na zasadach inwestycji „peer-to-peer” (tzw. P2P), analogicznie jak na przykład platforma Get Income czy Mintos. Różni się jednak tym, że na Nibble Finance firmy udzielające pożyczek nie są zewnętrzne, a należą wyłącznie do spółek należących do holdingu IT Smart Finance (firmy usług Joy Money).

Platformy tradycyjne a platformy w holdingu

Standardowe platformy P2P korzystają z szerokiej gamy zewnętrznych firm pożyczkowych. Często znajdują się one w kilku krajach, oferując różnorodne warunki inwestycji. Nierzadko dostępne pożyczki są krótkoterminowe i zapewniają stopy zwrotu często na poziomie ponad 10% rocznie. W tym przypadku utrudniona jest jednak szczegółowa weryfikacja firm udzielających pożyczek przez inwestora. Warto wtedy dobrze przyjrzeć się informacjom przedstawianym na konkretnej platformie, aby jak najdokładniej przeanalizować pierwotnych pożyczkodawców. Dobrze też przejrzeć dostępne sprawozdania finansowe lub inne raporty wyników finansowych firm pożyczkowych. Chroni to przed ryzykiem ewentualnego braku spłat zobowiązań przez takie instytucje.

Platformy P2P z własną strukturą holdingową zapewniają jeszcze wyższy stopień bezpieczeństwa i przejrzystości. Pierwotny pożyczkodawca stanowi część tej samej działalności, co sama platforma internetowa. Łączność między inwestorami a pożyczkobiorcami odbywa się zatem w obszarze jednej firmy. Inwestorzy posiadają dostęp do części informacji na jej temat. Informacje te to na przykład udostępniane przez grupę holdingową okresowe wyniki finansowe.

Inwestując na platformach o strukturze holdingowej stopy zwrotu rzadko przekraczają 12% rocznie. Platformy te cechują się jednak większą przejrzystością, co ogranicza częściowo ryzyko inwestycyjne. Ten argument to istotna część podejmowanych decyzji przez inwestorów.

Dobór poziomu ryzyka na Nibble Finance – model scoringowy

Na Nibble Finance widoczna jest jakość kredytobiorców pod kątem ryzyka niespłacenia przez nich zobowiązania. Analiza ryzyka jest sporządzana przez Joymoney, które udziela pożyczki kredytobiorcy.

Działanie platformy wykorzystuje analizę Big Data w inwestowaniu. Big Data jest procesem przetwarzania dużej ilości zmiennych danych finansowych. Daje on szereg możliwości jak najlepszej wyceny przepływów pieniężnych podejmowanej inwestycji na przyszłość. Poza samą wyceną, Big Data analizuje też wszelkie czynniki bezpieczeństwa procesu lokowania kapitału. Jest to wykorzystywane na platformie, poprzez funkcjonujący tam model scoringowy.

Czym jest scoring w analizie ryzyka?

Scoring jest zjawiskiem występującym przede wszystkim w bankach, jako system dokładniejszej oceny zdolności kredytowej klienta. Dokładność opiera się nie tylko na analizie finansowej zdolności kredytowej przyszłego dłużnika, przedmiotu zabezpieczenia (np. nieruchomości), czy na pozytywnym sprawdzeniu osoby w BIK. System scoringowy sprawdza też m.in. wykonywany zawód i branżę aktywności zawodowej klienta, jego wykształcenie, stan cywilny, narodowość, albo wiek. Zaprogramowane statystyki dają bankowi bardziej szczegółowy wgląd na potencjalne ryzyko niespłacenia kredytu przez dłużnika. Dzięki temu bank ocenia, czy decyzja o udzieleniu konkretnej kwoty kredytu będzie dla niego bezpieczna, czy też nie.

Brak spłaty pożyczki na platformach internetowych jest również jednym z głównych zagrożeń inwestycyjnych. System scoringowy Joymoney dokładnie ustala, czy pożyczkobiorca zwróci dług z określonymi w strategii parametrami opóźnień oraz rentowności. Im dokładniejsza jest ta analiza, tym większa efektywność inwestycji oraz bezpieczeństwo dla inwestora. Ustalane jest to za pomocą klasyfikacji NPL.

Model scoringowy na Nibble Finance – klasyfikacja NPL

Każda pożyczka na Nibble Finance ma przypisaną konkretną wartością NPL zgodnie z ryzykiem niewykonania zobowiązania. Skrót „NPL” (z ang. non-performing loan) określa szacunkową ilość dni przeterminowanej spłaty. Przykładowo, NPL 0-30 oznacza pożyczkę, która posiadać może do 30 dni opóźnienia w uregulowaniu zobowiązania.

Kryteria ryzyka Opis rodzaju pożyczek
AA
(zwracane na czas)
Pożyczki niskiego ryzyka. Przeważnie zobowiązania zwracane są przed terminem lub na czas. Charakteryzują się najniższą stopą zwrotu.
A
(zwracane przed terminem)
BB
(NPL 0-30)
Pożyczki średniego ryzyka. W tych kategoriach zdarzają się opóźnienia w spłatach zobowiązań. Ostatecznie zostają jednak uregulowane, natomiast sam fakt możliwej zwłoki czyni inwestycję bardziej ryzykowną. Pożyczki te charakteryzują się wyższą stopą zwrotu, niż inwestycje kategorii A lub AA.
B
(NPL 30-60)
CC
(NPL 60-90)
Pożyczki wysokiego ryzyka, związane z opóźnieniem w spłacie zobowiązań. Charakteryzują się najwyższą stopą zwrotu, w przeciwieństwie do pozostałych kategorii.
C
(NPL 90-120)

Wszystkie pożyczki zatwierdzone na platformie są klasyfikowane i sortowane przez Joymoney, a następnie przypisywane do strategii inwestycyjnych na Nibble Finance. Fakt ten czyni proces inwestowania elastycznym, pozwalając inwestorowi wybrać najlepszą dla siebie formę ulokowania kapitału pod katem potencjalnego zysku i ryzyka.

Flexible Investment – główny produkt Nibble Finance

Flexible Investment jest przewodnim narzędziem do inwestowania na platformie Nibble Finance. Polega na doborze 1 z 3 strategii inwestycyjnych na platformie, zgodnej z wytycznymi inwestora. Kryteria wyboru dotyczą stopy zwrotu, okresu inwestycji, minimalnej wpłaty oraz klasyfikacji NPL ryzyka kredytowego.

3 strategie inwestycyjne

Nibble Finance oferuje trzy strategie dla inwestorów: klasyczną, zrównoważoną i specjalną. Platforma umożliwia porównanie ich z punktu widzenia poziomu rocznych dochodów, bezpieczeństwa oraz rozłożenia tych czynników między platformą a inwestorem.

Strategia inwestycyjna Classic Strategy
(klasyczna)
Balanced Strategy
(zrównoważona)
Special Strategy
(specjalna)
Stopa zwrotu 9,7%
stałe roczne oprocentowanie
12-15%
ustalana co miesiąc przez platformę
17-19%
ustalana co miesiąc przez platformę
Okres inwestycji 1-6 miesięcy 7-60 miesięcy 12-60 miesięcy
Minimalna kwota wpłaty 0,01 EUR 0,01 EUR 0,01 EUR
Kwota inwestycji 10-10 000 EUR 100-10 000 EUR 500-10 000 EUR
Klasyfikacja ryzyka NPL AA, A, BB BB, B, CC B, CC, C
Gwarancja wykupu tak – jeśli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni od daty inwestycji nie nie

Elastyczna koncepcja inwestycyjna pozwala dobrać na platformie strategię dla inwestora o każdym poziomie zaawansowania i o różnej skłonności do ryzyka.

Dla osoby niedoświadczonej lub chcącej przetestować działanie Nibble Finance, najlepszą strategią wydaje się być opcja Classic. Oferuje ona stały dochód i najniższe ryzyko w dostępnej skali, z gwarancją (zobowiązaniem) wykupu z odsetkami przez platformę. Platforma na takie sytuacje posiada fundusz rezerwowy, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla inwestora. Aktualnie strategię Classic wybiera ponad 20% użytkowników.

Strategia Balanced wybierana jest przez około 65% inwestorów i oferuje zmienną stopę zwrotu na poziomie 12-15% rocznie. Aktualna ustalona jest na 14,5%. Ryzyko inwestycji jest z reguły niskie, natomiast nie ma w tej opcji gwarancji wykupu. Gwarancji takiej nie posiada również strategia Special, choć umożliwia ona uzyskanie dochodu na poziomie aż 19%. Ta ostatnia obarczona jest najwyższym poziomem ryzyka i w chwili obecnej wybiera ją około 13% użytkowników.

Wypłaty dla inwestora i przez inwestora

Dochód dla inwestora wypłacany jest w przeciągu każdego tygodnia. Co miesiąc można uzupełniać stworzony portfel inwestycyjny o dowolną kwotę do wartości 10 000 EUR. Za takie transakcje platforma nie pobiera prowizji. Pobierane są one z kolei w razie wcześniejszej wypłaty środków przez inwestora, przed terminem wykonania zobowiązania.

Przejrzystość na Nibble Finance – Komitet ds. ryzyka

Platforma Nibble Finance cechuje się przejrzystością. Funkcjonuje w niej powołany Komitet ds. ryzyka. Komitet w każdym miesiącu dokonuje analizy ryzyka kredytobiorców, sporządza prognozy na dalsze okresy oraz zatwierdza aktualne, roczne stopy zwrotu dla strategii Balanced oraz Special dostępnych na platformie. Wyniki posiedzeń Komitetu są co miesiąc udostępniane na stronie internetowej Nibble Finance.

Działalność Komitetu świadczy o dobrym zarządzaniu platformy, co przekłada się na jej wiarygodność i bezpieczeństwo lokowanego tam kapitału. Do miesięcznych zadań Komitetu należy:

 • Analiza wyników prac nad wskaźnikami NPL za dany miesiąc;
 • Uzgodnienie rzeczywistych wskaźników NPL z planowanymi za dany okres;
 • Analiza modelu scoringowego na platformie;
 • Przygotowanie prognoz na kolejny okres;
 • Tworzenie i zatwierdzenie aktualnej (rocznej) stopy zwrotu dla strategii Balanced i Special.

Zalety i wady Nibble Finance

Nibble Finance wydaje się być ciekawą i bezpieczną alternatywą do inwestowania w pożyczki konsumenckie.

Główne zalety platformy to przede wszystkim:

 • Zwroty z inwestycji na poziomie 9,7% do nawet 19% w skali roku
 • Możliwość elastycznego doboru strategii inwestycyjnej, pod kątem rentowności i ryzyka
 • Wykorzystywany model scoringowy w szczegółowej analizie ryzyka kredytobiorców
 • Minimalna kwota inwestycji to 10 EUR
 • Dla początkujących inwestorów możliwa bezpieczna strategia z gwarancją wykupu
 • Działalność Komitetu ds. ryzyka, który regularnie analizuje i udoskonala funkcjonowanie platformy i udostępnia miesięczne stopy procentowe
 • Zautomatyzowany dobór pożyczek pod konkretną strategię inwestycyjną
 • Tygodniowe wypłaty dochodów z inwestycji

Do minusów Nibble Finance zaliczyć można:

 • Brak gwarancji wykupu niespłaconej pożyczki przez platformę dla strategii o wyższej rentowności
 • W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem inwestycji,
 • Inwestować można tylko w walucie EUR
 • Strona nie jest przetłumaczona na język polski
 • Istnieje ryzyko systemowe ponieważ platforma jest powiązana kapitałowo i osobowo z pożyczkodawcami

Nibble Finance – czy warto?

Elastyczność w doborze strategii inwestycyjnej wydaje się być zachęcającym argumentem do rozpoczęcia inwestycji na Nibble Finance.

Opracowany przez zespół IT Smart Finance model scoringowy do analizy ryzyka zwiększa bezpieczeństwo lokowania kapitału. System ten świadczy również o wykorzystywaniu nowoczesnych, szybkich rozwiązań informatycznych na platformach pożyczek konsumenckich. Dzięki temu inwestowanie może być proste, sprawne, a automatyzacja analizy ryzyka i rentowności pomaga w doborach najkorzystniejszych dla inwestora strategii.

Znana na rynku euroazjatyckim usługa mikropożyczek Joy Money zyskała ogromną popularność i zainteresowanie inwestorów, a cała grupa holdingowa IT Smart Finance ciągle doskonali swoje produkty. Istotne jest, że to doskonalenie polegać ma przede wszystkim na usprawnianiu i przejrzystości procesu inwestowania, nawet dla zupełnie początkujących inwestorów.

Jak rozpocząć inwestowanie na Nibble Finance?

Aby zacząć inwestować na platformie, należy utworzyć konto na stronie głównej Nibble Finance.

Po dokonaniu procedury rejestracji i weryfikacji tożsamości, pozostaje analiza strategii inwestycyjnej, dzięki porównywarce dostępnej na platformie.

Portfel inwestycyjny zostaje automatycznie utworzony zaraz po wybraniu 1 z 3 strategii dostępnej na Nibble Finance.

Przydatne narzędzia

Jako, że na platformie Nibble można inwestować tylko w walucie Euro niezbędne jest posiadanie konta w euro. Przydatne moga być również tanie przewalutowania

W tym artykule można śledzić inwestycje Rekina w pożyczki