Lendermarket logoLendermarket to istniejąca od ponad 2 lat irlandzka platforma do inwestowania w krótkoterminowe, europejskie pożyczki konsumenckie. Co istotne, wszystkie pożyczki na Lendermarket udzielane są wyłącznie przez znaną i odnoszącą sukcesy w obszarze usług finansowych spółkę Creditstar Group AS. Polonia z USA i innych krajów także może inwestować na platformie, chyba że zabraniają tego przepisy lokalne.

Data założenia 2019
Oprocentowanie roczne 12% – 15%
Okres inwestowania od 30 dni do 53 miesięcy
Minimalna inwestycja 10 EUR
Maksymalna inwestycja dowolna
Typ inwestycji Pożyczka konsumencka
Zabezpieczenia Gwarancja wykupu do 60 dni dla wszystkich pożyczek
Ilość użytkowników Ponad 6 800

Inwestycje dostępne na Lendermarket oferują średnią stopę zwrotu na poziomie 14% w skali roku. Minimalna kwota inwestycji wynosi 10 EUR, a każda pożyczka posiada zobowiązanie wykupu przez spółkę Creditstar w danym kraju. Obecnie Lendermarket liczy już ponad 3 000 inwestorów oraz ponad 6 800 zarejestrowanych użytkowników.

Założyciele platformy i współpraca z Creditstar

Platforma Lendermarket powstała w maju 2019 roku z siedzibą w Irlandii i jest własnością estońskiej spółki holdingowej Financial Investments OÜ. Spółka ta jest właścicielem nie tylko platformy Lendermarket, ale i całej grupy holdingowej Creditstar Group AS – popularnego pożyczkodawcy m.in. na platformie Mintos.

Creditstar Group AS

Creditstar Group AS to firma świadcząca cyfrowe usługi finansowe, głównie w zakresie udzielania pożyczek krótko- i średnioterminowych. Jej działalność prowadzona jest od 2006 roku. Spółki Creditstar Group działają w 8 krajach europejskich, w tym również w Polsce. Creditstar Group AS jako spółka holdingowa osiągnęła już znaczące sukcesy na rynku finansów konsumenckich. Jednym z nich jest zwycięstwo w konkursie European Business Awards 2017/18, otrzymując tytuł National Winner za ekspansję międzynarodową.

Reklama baner bank Pekao

W 2018 roku Creditstar Group AS została uznana przez Inc. 5000 za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie. Jako platforma pożyczek krótkoterminowych posiada już ponad 1 mln zarejestrowanych użytkowników. Na koniec II kwartału 2021 roku stan aktywów firmy wynosił 179 mln EUR. Na koniec tego okresu spółka Credistar Group AS wypracowała zysk netto w wysokości 2,015 mln EUR.

Spółki grupy Creditstar Group AS są głównymi i jedynymi pożyczkodawcami na Lendermarket.

Zespół Lendermarket

Założycielem platformy Lendermarket jest Aaro Sosaar – dyrektor generalny całej grupy holdingowej Financial Investments OÜ, w tym także Creditstar Group AS.

Głównym kierownikiem Lendermarket jest Endrik Eller, posiadający bogate doświadczenie w branży internetowych usług finansowych oraz przedsiębiorczości. Jest współzałożycielem wielu firm, w tym na przykład Finex SkillBill.io (analizy biznesowe, analizy aplikacji internetowych i mobilnych, inżynieria oprogramowania). Pracował także jako Project Manager w zespole funkcjonującej na rynku pożyczek platformy estateGuru.

Funkcję „Head of operations” na Lendermarket pełni Omayra Roig, absolwent prawa. Na stanowisko to awansował w maju 2021 roku, wcześniej pełniąc funkcje specjalisty ds. relacji inwestorskich, Project Manager’a i Business Manager’a. Posiada doświadczenie jako analityk ds. oszustw w firmie Microsoft, a także w Creditstar Group AS w zakresie obsługi pożyczek konsumenckich.

Działanie Lendermarket

Lendermarket oferuje pożyczki konsumenckie o charakterze krótkoterminowym – na okres od 30 dni do 53 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek mieści się w przedziale 12% do 15% w skali roku. Lista dostępnych pożyczek znajduje się na stronie głównej Lendermarket.

pożyczki lendermarket

Fragment listy pożyczek dostępnych do inwestycji na Lendermarket

Pożyczki oferowane są przez Creditstar z 7 krajów europejskich: Czech, Finlandii, Polski, Hiszpanii, Estonii, Danii oraz Szwecji. Z platformy korzystać mogą inwestorzy z całego świata, natomiast mający określone miejsce zamieszkania lub rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. Akceptowane przez platformę są przy tym wyłącznie europejskie konta bankowe inwestorów.

Jak wygląda proces inwestycji na Lendermarket?

Proces inwestowania za pośrednictwem Lendermarket rozpoczyna się tak naprawdę w Creditstar – to tutaj pożyczkobiorca składa wniosek o udzielenie pożyczki.

Dokument poddawany jest ścisłej weryfikacji i analizie przez konkretną spółkę Creditstar, pod kątem między innymi poziomu ryzyka i stopy zwrotu. Po spełnieniu wymaganych kryteriów wniosek zostaje zaakceptowany, a pożyczka udostępniona na Lendermarket.

Funkcja Auto Invest – automatyczne inwestowanie

Lendermarket posiada opcję automatycznego inwestowania (Auto Invest), dzięki czemu cały proces zostaje zoptymalizowany. Inwestor ustala poniższe kryteria doboru pożyczek:

 • preferowaną stopę zwrotu (w przedziale),
 • preferowany okres inwestycji,
 • wybrane kraje pochodzenia pożyczki (dowolna ilość z 7 dostępnych państw),
 • łączną kwotę inwestycji oraz maksymalną wartość inwestycji przeznaczaną na 1 pożyczkę.

Dodatkowo, inwestor może zaznaczyć funkcję automatycznego reinwestowania. Spłacona przez dłużnika wartość pożyczki zostaje natychmiast zainwestowana ponownie – bez ręcznej ingerencji inwestora.

Zautomatyzowane funkcje inwestowania oraz reinwestycji stanowią zalety w zakresie szybkiej i wygodnej obsługi platformy. Automatyczne inwestowanie jest tu oczywiście tylko opcją, zatem można także ręcznie dobierać pożyczki oraz ewentualne funkcje reinwestowania środków.

Ryzyko na Lendermarket – zabezpieczenia

Standardowym rodzajem ryzyka na Lendermarket jest zagrożenie braku spłaty zadłużenia przez pożyczkobiorcę. W takim przypadku każda pożyczka dostępna na Lendermarket posiada 60-dniowe zobowiązanie wykupu przez Creditstar w danym kraju. W razie opóźnienia spłaty przez pożyczkobiorcę o ponad 60 dni, pożyczkodawca pierwotny zwróci inwestorowi kwotę kapitału wraz z odsetkami.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest korporacyjna gwarancja wykupu, jako zobowiązanie całej spółki dominującej Creditstar Group. Przykładowo, jeśli pożyczkodawcą pierwotnym niespłaconej pożyczki jest hiszpańska spółka Creditstar i nie wywiąże się ona z zobowiązania wykupu, dokona tego spółka Creditstar Group AS.

Ważne też, że na Lendermarket funkcjonuje tradycyjny model ochrony interesów „skin in the game” w wysokości 5% i 95%. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty zadłużenia przez pożyczkobiorcę, udział inwestora w pożyczce wynosi 95% zainwestowanego kapitału. Pozostałe 5% udziału przypada pożyczkodawcy pierwotnemu Creditstar.

Raporty finansowe Lendermarket i Creditstar

Na stronie internetowej Lendermarket publikowane są okresowe sprawozdania finansowe. Ostatnio zamieszczone dotyczy okresu czerwiec 2019 – grudzień 2020. Sprawozdanie podlegało badaniu przez audytorską firmę Grant Thornton. Ponadto, roczne i okresowe wyniki finansowe publikowane są regularnie przez całą grupę Creditstar, łącznie ze sprawozdaniami skonsolidowanymi na blogu Lendermarket.

Bonus od platformy 2%

Lendermarket oferuje inwestorom uzyskiwanie dodatkowych bonusów. Aktualna kampania daje możliwość uzyskania cashback w wysokości 2% zainwestowanej kwoty kapitału na Lendermarket. Kampania dotyczy kont zarówno nowych, jak i już istniejących.

W okresie od 9 listopada 2021 do 30 listopada 2021 inwestor musi wpłacić na swoje konto przynajmniej 1 000 EUR środków w ramach kampanii (w jednym lub w kilku przelewach). Maksymalna kwota do uzyskania bonusu ograniczona jest do 5 000 EUR.

Dodatkowo, aby zakwalifikować się do otrzymania cashback należy spełnić jeszcze jeden warunek. W okresie od 1 grudnia 2021 do 25 grudnia 2021 wszystkie środki inwestora na profilu muszą zostać zainwestowane na platformie.

Lendermarket – plusy i minusy

Do głównych zalet platformy Lendermarket zaliczyć można:

 • wiarygodny pożyczkodawca pierwotny Creditstar Group – z długa historią rynkową z wyróżnieniami, udostępniane raporty finansowe,
 • stosunkowo wysokie stopy zwrotu 12-15%,
 • zobowiązanie wykupu przez spółki Creditstar Group dla wszystkich pożyczek,
 • dodatkowe, korporacyjne zobowiązanie wykupu przez Creditstar Group,
 • rozpoczęcie inwestycji możliwe od 10 EUR,
 • duża ilość dostępnych pożyczek z 7 krajów,
 • bonusy dla inwestorów – aktualnie możliwe uzyskanie 2% od zainwestowanej kwoty minimum 1 000 EUR.

Wśród mankamentów Lendermarket wymienić można przede wszystkim:

 • pożyczkodawcami są tylko spółki europejskie Creditstar – ryzyko braku spłaty ograniczone jest do jednego, pożyczkodawcy pierwotnego, ale zmniejsza to dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
 • brak rynku wtórnego na platformie,
 • inwestycje możliwe tylko w walucie EUR,
 • akceptacja inwestorów z całego świata, ale tylko dla posiadających określone miejsce zamieszkania/rezydencję podatkową na terenie EOG lub Szwajcarii,
 • akceptacja tylko europejskich rachunków bankowych.

Jak zacząć inwestowanie na Lendermarket?

Aby rozpocząć inwestować na platformie, należy utworzyć konto na stronie Lendermarket. W trakcie rejestracji przeprowadzona zostanie weryfikacja tożsamości zgodnie z przepisami UE. Z Lendermarket mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy z większości krajów na świecie.

Przydatne narzędzia

Jako, że na platformie Nibble można inwestować tylko w walucie Euro niezbędne jest posiadanie konta w euro. Przydatne mogą być również tanie przewalutowania

W tym artykule można śledzić inwestycje Rekina w pożyczki