Aktualizacja: Dostałem prośbę od czytelnika Przemka, który stracił pieniądze poprzez upadłość SK Banku, aby pomóc zorganizować się w boju wszystkim poszkodowanym. Oto treść jego oświadczenia:

Szanowni Państwo,

Wraz z grupą osób poszkodowanych podjęliśmy rozmowy z Mecenasem Maciejem Kozłowskim – Radca Prawny. Pan Mecenas oferuje swoje usługi w zakresie reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowy. Aktywna reprezentacja naszych interesów może mieć istotny wpływ na przebieg postępowania upadłościowego, w szczególności możemy zabiegać o to aby SK Bank został sprzedany w całości co umożliwiłoby zaspokojenie wszystkich wierzytelności.

Jest już kilka osób które wyrażają chęć zawarcia umowy z Mecenasem na tego typu pełnomocnictwo. Możliwość rozpoczęcia takiej współpracy uzależniamy od wysokości kosztów, a te są zależne od liczby chętnych, gdyż całkowity koszt dzieli się na uczestników. Akceptowalne dla nas koszty nie mogą przekroczyć kilkuset złotych na osobę, a do tego potrzebna jest grupa kilkudziesięciu osób.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania swojego uczestnictwa w takiej umowie. Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adresy [email protected] oraz [email protected]

Zgłoszenie musi zawierać:

Imię Nazwisko, nr telefonu, akceptowalna wysokość kosztów umowy

np. Jan Kowalski, tel. 88888888, akceptuję koszt do 700zł

Jednocześnie informuję o powstaniu portalu wymiany wiedzy dla wierzycieli SK Bank, powstałego we współpracy z wierzycielami SKOK Wołomin, po adresem http://www.skokwolomin.com.pl/. Zachęcam do wymieniania się wiedzą na forum, po uprzedniej rejestracji.

I jeszcze strona na facebook https://www.facebook.com/Pokrzywdzeni-przez-SK-Bank-RAZEM-203091933380425

Aktualizacja 9-03-2016:Spotkanie poszkodowanych przez SK Bank w poniedziałek 21 marca 2016.

Przemek, jeden z poszkodowanych w aferze SK Bank przesłał mi tą oto wiadomość:

Chciałem poinformować, że w poniedziałek 21/03 o godzinie 16:30 planujemy spotkanie w temacie kolejnych działań w temacie SK Banku w kancelarii Macieja Kozłowskiego na Woli przy ulicy Żytniej 18 lok. 25.

Osoby chętne i zainteresowane serdecznie zapraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z kancelarią lub z jednym z pokrzywdzonym, panem Zygmuntem Nieznańskim pod numerem 731 006 428

Miejsce spotkania i kontakt:

Kancelaria Radcy Prawnego
Macieja Kozłowskiego
ul. Żytnia 18 lok. 25
01-014 Warszawa

tel. +48 22 402 38 45
fax +48 22 402 38 35
tel. kom. +48 516 220 131
e-mail: [email protected]

Aktualizacja 9.02.2016: Tylko około 170 osób wpisało się na listę wierzycieli ubiegających się o udział w masie upadłościowej SK BANK. To bardzo niewielka grupa jak na bankructwo tak wielkiej instytucji jak SK Bank.

Dolcan, prawdopodobnie największy kredytobiorca SK Bank jest w fatalnej sytuacji finansowej. Ostatnio otwarto ponownie punkty sprzedaży lecz nie obiecywałbym sobie zbyt wiele. Prawdopodobnie złapali płynność finansową tylko na chwilę. Dolcan w tej chwili szuka każdej złotówki. W 1 dzień zlikwidowali nawet swoją drużynę piłkarską Dolcan Ząbki, którą budowali wiele lat, wydając kilkadziesiąt milionów złotych. Likwidacja pozwoli zaoszczędzić zaledwie parę milionów złotych rocznie. To obrazuje, w jak poważnej sytuacji jest firma.

Powszechnie wiadome jest wśród speców z branży bankowej, że ten kto nie może dostać kredytu w banku komercyjnym idzie po droższy kredyt do banku spółdzielczego lub Skoku. Kredyt oczywiście jest droższy jeśli go się spłaca… Jeśli masz informację kto teraz kredytuje Dolcan bardzo proszę o informację w komentarzach.

Ponad 120 osób zapisało się do strefy VIP bloga, po to aby być na bieżąco z wydarzeniami dotyczącej SK BANK! Na razie brak konkretnych inicjatyw z waszej strony. Nie ma chętnych do pozwu zbiorowego, być może również dlatego, że brak jest dowodów i uzasadnienia. Śledztwo prokuratorskie wciąż trwa. Osobiście spodziewam się umorzenia sprawy.

Niemniej ostatnimi dni zgłosił się do mnie jeden z poszkodowanych w aferze SK BANK, który pragnie pozostać anonimowy. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do takich anonimowych inicjatyw, ale być może dzięki temu będziecie mogli porozmawiać wśród grona poszkodowanych. Dlatego umieszczam adres fanpage oraz skrzynkę email.

Oto email od anonimowego czytelnika (pisownia poprawiona):

Serdecznie zapraszam osoby pokrzywdzone w temacie SK BANKU do kontaktu na podane poniżej adresy. Bardzo zależy nam na zebraniu jak największej liczby osób pokrzywdzonych i zwiększenia siły rażenia w walce o nasze pieniądze…teraz z syndykiem, który nie będzie naszym sprzymierzeńcem w w.w sprawie. Jesteśmy po spotkaniu z prezesem pokrzywdzonych przez Skok Wołomin i chcielibyśmy wspólnie podejść do tematu, aby wykorzystać ich bardzo skuteczne I bogate doświadczenia w temacie. Czasu coraz mniej,  ogromna praca i walka przed nami. Dziękuję.

Aktualizacja: 15.01.2016

Jakiś czas temu informowałem, że można zgłaszać się już do kolejki po majątek SK Bank. Właściciele lokat bankowych są wg prawa upadłościowego na 4 miejscu w kolejce po odbiór pieniędzy z majątku SK Banku.

Cytuje obwieszczenie z Monitora Sądowego:

12 STYCZNIA 2016 R.

MSIG 6/2016 (4891) poz. 579–582

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt X GU 1449/15, ogłosił upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie z możliwością zawarcia układu. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zarządcę w osobie Andrzeja Wrzesińskiego oraz kuratora w osobie Lechosława Kochańskiego.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 656/15.

Jak wspomniałem właściciele lokat bankowych (tych, którzy mieli ponad 100 tys euro w SK Banku) znajdują się w 4 kategorii czyli mówiąc potocznie są dopiero czwarci w kolejce.

Kolejność zaspokajania wierzycieli wg Prawa upadłościowego i Naprawczego jest następująca:

Art. 342. 1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

  1. kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;
  2. kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  3. kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  4. kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
  5. kategoria piąta – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

Drodzy czytelnicy warto także pamiętać, że kto pierwszy ten lepszy… oczywiście jeśli w ogóle wystarczy majątku po to by zaspokoić wierzycieli z grupy 4.

Dla konkurencji czy firm windykacyjnych upadek SK Bank to nielada gratka. Kupią dobre wierzytelności, za ułamek ich wartości. Zapewne Kruk i ich konkurenci już zacierają ręce chyba, że ubiegnie ich jakiś bank co byłoby lepszym rozwiązaniem dla klientów SK Bank. Jak czytamy w obwieszczeniu jest możliwość „zawarcia układu” co może dawać jakieś nadzieje.

W najgorszej sytuacji są osoby, które straciły pieniądze z lokat i do tego miały kredyty. Niestety same nie mogą wykupić swojego długu. W najgorszym razie stracą pieniądze z lokat a kredyt i tak będą musiały spłacić.

Wierni czytelnicy Rekina Finansów mogą ze spokojem obserwować ten finansowy dramat. Już w czerwcu 2015 rekomendowałem aby wycofać wszystkie środki. Było na to parę miesięcy. Niestety wiem, że niektórzy zignorowali moją rekomendację co skończyło się niemałym dramatem jak teraz widzimy.

Warto być na bieżąco dlatego zachęcam aby subskrybować bloga Rekin Finansów.

[FM_form id=”1″]

 

Aktualizacja 11-01-2016: Informacje z drugiej ręki mówią, iż jeden z deweloperów pobierał kredyty przez około 100 innych podmiotów w SK Bank. Nawet jeśli byłoby to szokującą prawdą to wciąż wątpię aby proceder odbywał się bez wiedzy przedstawicieli SK Bank.

Nie od dziś z kolei wiadomo, że w bankach spółdzielczych łatwiej otrzymać kredyt na firmę niż w typowych bankach komercyjnych co generalnie sprzyja wyłudzeniom.

Aktualizacja 16-12-2015: Dostaje od Was prośby aby połączyć poszkodowanych w aferze SK Bank. Licznie sugerujecie, że KNF przymykał oczy podobnie jak w Aferze Amber Gold czy SKOK Wołomin. „Nieudolność” KNF-u jest faktem bo faktem jest, że SK Bank upadł obciążając Bankowy Fundusz Gwarancyjny czyli pośrednio wszystkich nas – podatników.

Przypomnę zadania Komisji Nadzoru Finansowego:

KNF dopuścuił do upadku SK Bank

Żródło: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/030_Zadania_Komisji/000_Zadania_Komisji.html

Oczywiście KNF doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie pod obstrzałem bo zmienił się rząd RP. Zobacz jakie KNF podejmował działania wobec SK Bank – wersja zdarzeń wg. KNF. Przypomnę, iż nadzór nad KNF przez ostatnie 8 lat sprawował premier RP.

Zgodnie z Waszą prośbą, drodzy czytelnicy Rekina Finansów, połączę wszystkich poszkodowanych. Wystarczy zapisać się do strefy VIP bloga. Otrzymasz ode mnie powitalną wiadomość email. Oznacz ją i mój adres email jako „niespam” tak aby kolejne wiadomości ode mnie nie wylądowały w spamie/koszu. Prawdopodobnie poszkodowani przez SK Bank wystąpią z pozwem zbiorowym. Będziesz mógł do niego dołączyć. Informację dostaniesz na email jak tylko będą znane szczegóły.

[FM_form id=”1″]

Aktualizacja 07-12-2015:  Drodzy czytelnicy, wielu z was informuje mnie, że jesteście na etapie wytaczania procesów sądowych zarządowi SK Bank, zarówno poprzedniemu jak i temu ustanowionemu przez KNF. Wygranie takich procesów będzie trudne ponieważ trzeba będzie udowodnić winę wskazując w procesie konkretne dowody. Jak informowałem już wcześniej prokuratura prowadzi już od jakiegoś czasu postępowanie w sprawie SK Bank. Wszelkie swoje materiały i informacje możecie przesyłać do mnie tutaj. Gwarantuje pełną anonimowość. Nic bez waszej zgody i anonimizacji nie zostanie opublikowane. Na łamach bloga będziemy śledzić waszą batalię z SK Bankiem o odzyskanie utraconych majątków.

Zachęcam również do przeczytaniu relacji osoby, która była zaangażowana w proceder wyłudzania pieniędzy się z innej instytucji finansowej z Wołomina: System wyłudzeń w Sk Bank kopią Skok Wołomin? Na własną ręką warto również prześledzić jak „prężnie” działała KNF w sprawie SKOK Wołomin. Pazerność ludzka jest dla mnie niezrozumiała. Niektórym nie wystarczają miliony, chcą ich dziesiątki i setki za wszelką cenę. Tylko po co ? Życie jest krótkie a krzywda ludzka i „smród” pozostaje długie dekady po śmierci, często ciążąc na potomkach.

Aktualizacja 26-11-2015:  Bankructwo SK Bank stało się faktem. Konta klientów banku zostały zablokowane. Co zrobić w tej sytuacji ?

Najpierw przypatrzmy się oficjalnemu komunikatowi Komisji Nadzoru Finansowego. Liczby szokują.

Z komunikatu dowiadujemy się to co czytelnicy Rekina Finansów wiedzieli już od dawna. Zobowiązania SK Banku przekroczyły jego aktywa na tyle, że niemożliwe jest już odzyskanie płynności przez Bank. Poraża jednak skala.  Przyznam szczerze, że tutaj z niedowierzaniem musiałem 3 razy przeczytać wartość ujemnych kapitałów własnych i odpisów na należności SK Bank’u.

… Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych).

1,44 mld złotych !!! Podczas gdy aktywa SK Banku to około 3,5 mld zł ! Gdzie się podziało 1,44 mld ?

No cóż, pośród nas mamy zapewne paru nowych mulitmilionerów.

Chyba nikt nie ma już żadnych wątpliwości, że włodarze i księgowi SK Banku od dawna wiedzieli o iluzorycznych zabezpieczeniach udzielonych kredytów. Wygląda na to, iż SK Bank w ogóle nie robił odpisów na przeterminowane należności. Czy zewnętrzny audytor finansowy przymykał na to oczy ? Niestety to co czytamy w oświadczeniu KNF sugeruje odpowiedź twierdzącą.

Poprzedni zarząd SK Bank dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia. Skala koniecznych odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów prawa SK Bank posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny.

Niestety trudno oprzeć się wrażeniu, iż oglądamy SKOK Wołomin 2 gdzie wyprowadzano pieniądze przez tzw. „słupy”. Czy ktokolwiek jest w stanie uwierzyć że zarząd SK Bank może udzielić ponad miliard złotych kredytów firmom, które są niewypłacalne ?

Poprzedni zarząd SK Bank dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia. Skala koniecznych odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów prawa SK Bank posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny.

Przypomnę, iż KNF po kontroli w SK Banku na początku tego roku, dokładnie 23 marca 2015 r. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w SK Banku. Postępowanie karne w sprawie SK Banku jest prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie (syg. akt AP VI Ds. 41/15). Zaskakujące dla niektórych może być dlaczego prokuratura od tego czasu milczy.

Ile pieniędzy wypłaci Ci BFG ?

Depozyty w SK Bank były objęte gwarancją BFG. Będą one wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 423 950 zł. BFG powinien wypłacić zgromadzone środki wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wydania postanowienia o upadłości banku. Pod słowem „depozyty” kryją się oczywiście nie tylko środki z lokat ale również wolne środki na rachunkach ROR.

Co jeśli w SK Banku miałeś zdeponowane więcej niż 423 950 zł ?

Niestety pozostaje tylko droga sądowa i udział w masie upadłościowej Banku. Jednak przy tak fatalnej sytuacji finansowej SK Banku ciężko liczyć, na pozytywne rozstrzygnięcie.

Kto otrzyma środki gwarantowane z BFG ?

  • osoby fizyczne, także firmy osobowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Kiedy otrzymasz swoje pieniądze od BFG ?

Możesz je odebrać od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Jak odebrać pieniądze z BFG ?

Wystarczy zgłosić się z dowodem tożsamości do banku wypłacającego środki z BFG. Tym bankiem będzie Bank Zachodni WBK. Środki można wypłacać w okresie od 30.11.2015 r. do 29.01.2016 r.

Pełna lista oddziałów bankowych banku BZ WBK, w których można wypłacać pieniądze z BFG.

Wypłata w gotówce

Wypłaty w gotówce większe niż 20 000 zł będzie trzeba awizować w placówce banku. Wiąże się to z oczekiwaniem 3 dni na otrzymanie środków. Chodzenie po ulicy z większą ilością gotówki wiąże się z pewnym ryzykiem dlatego lepszym rozwiązaniem jest przelew bankowy

Przelew bankowy

Na początek musisz założyć nowy rachunek bankowy. Możesz to zrobić na moim blogu. Zobacz koniecznie mój ranking kont bankowych bez żadnych opłat. W placówce banku, który będzie wypłacał środki z BFG wystarczy podać numer swojego nowego rachunku bankowego.

Miałem kredyt w SK Bank. Czy nie muszę go już spłacać ?

Niestety, będziesz musiał. Wierzytelności SK Bank zapewne zostaną przejęte przez firmy windykacyjne lub inne banki. Poinformują Cię one o warunkach spłaty twoich kredytów. Dotyczy to również kredytów w rachunku bieżącym czy zadłużenia na karcie kredytowej.

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””] Jeśli szukasz nowego konta ROR zobacz mój ranking kont bankowych bez żadnych opłat.

Jeśli w SK Bank miałeś lokaty sprawdź moją lokatę miesiąca. W grudniu lokaty bez konieczności zakładania konta nawet 3% bez ograniczeń kwotowych.

[/box]

Aktualizacja 21-11-2015SK BANK ogłasza bankructwo ! Zawieszenie działalności i wniosek o upadłość – tak brzmi oficjalny przekaz. Scenariusz, o którym informowałem Was drodzy czytelnicy Rekina Finansów przez ostatnie miesiące stał się dziś faktem.

Zarząd SK Bank wystąpił dziś oficjalnie o upadłość. Z czym się to wiąże i jak wygląda procedura upadłości już w poniedziałek na blogu w godzinach wieczornych.

Aby zostać poinformowanym o pojawieniu się nowej aktualizacji na blogu zapisz się proszę do strefy VIP bloga. Być może najlepsze wskazówki co robić w tej sytuacji ukażą się tylko w strefie VIP bloga.

Niestety zwykli klienci SK Banku też powinni już żegnać się przynajmniej z częścią swoich pieniędzy. Na własnej skórze będą testować jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Aktualizacja 15-11-2015: Czarny scenariusz się spełnia. SK Bank na krawędzi. Wreszcie Zarząd Komisaryczny wydał oświadczenie do czego po części zmusili go czytelnicy bloga Rekin Finansów. Co ustalił Zarząd komisaryczny ? Jeśli zrobiłeś to co pisałem na blogu od sierpnia możesz spokojnie obserwować to co się dzieje.

Zarząd komisaryczny ustanowiony przez KNF ocenił sytuację ekonomiczno-finansową kredytowanych podmiotów oraz wartość zabezpieczeń ich kredytów. Przypomnę, iż zabezpieczenia kredytów np. hipoteki, maszyny itd. stanowią podstawę do pomniejszenia rezerw celowych.

Aby zrozumieć całą sytuację posłużę się uproszczeniem. Wygląda to tak:

Wartość kredytu = rezerwa celowa banku + wartość zabezpieczenia kredytu

Wartość zabezpieczenia kredytów udzielonych przez SK BANK jest iluzoryczna co ustalił Zarząd komisaryczny. Oto komentarz Zarządu SK BANK:

Stwierdzono bardzo wysoki poziom koncentracji branżowo-podmiotowej w portfelu kredytowym Banku. W rezultacie ujawnienia w księgach rachunkowych Banku nieprawidłowej klasyfikacji podmiotów do odpowiednich grup ryzyka oraz weryfikacji wyceny przyjętych zabezpieczeń powstała konieczność utworzenia brakujących rezerw celowych, co spowodowało wykazanie w bilansie odzwierciedlającym sytuację majątkowo-finansową Banku na dzień 10 sierpnia br. wysokich ujemnych funduszy własnych. Stwarza to sytuację zagrożenia zdolności Banku do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

W pierwszej kolejności ze swoimi pieniędzmi (a przynajmniej ich częścią) mogą pożegnać się właściciele obligacji SK Bank’u czego nie kryje już Zarząd. Następni w kolejce są zwykli klienci Banku.

Banki w takich sytuacjach bardzo często wypowiadają umowy kredytowe firmom. Oznacza to, iż z dnia na dzień będą musiały spłacić swój kredyt. To samo dotyczy osób fizycznych ale w mniejszym stopniu ponieważ w pierwszej kolejności bank szuka „dużych” pieniędzy. Takimi dysponują firmy. To one biorą największe kredyty. Brakuje pieniędzy żeby zbilansować aktywa z pasywami więc za nieuczciwość jednych zapłacą ci uczciwi.

Zarząd komisaryczny SK Bank prowadzi rozmowy z „dwiema instytucjami finansowymi o dużym potencjale ekonomiczno-finansowym”. Jedną z nich jest Alior Bank (potwierdzone info). Drugą z nich jest podobno Idea Bank ale nie udało mi się potwierdzić tej informacji.  Część aktywów SK Bank lub cały SK Bank ma zostać sprzedany. Trwa finansowy due diligence SK Banku na zlecenie jednego z konkurencyjnych banków.

Zarząd SK Bank zapewnia:

Bank prowadzi działalność operacyjną w pełnym zakresie usług pomimo występowania ograniczeń wynikających z jego sytuacji kapitałowej.

Prowadzi owszem… ale jak długo przekonamy się wkrótce.

Aktualizacja 11-11-2015: Do dziś SK Bank nie wydał żadnego oświadczenia na temat odsetka złych kredytów. Nie wiemy jaka jest sytuacja finansowa banku. Moim zdaniem jeśli wszystko byłoby w porządku SK Bank wydałby takie oświadczenie. Dlaczego ? Po to by odzyskać zaufanie po tym jaki stres zaserwowano klientom w sierpniu. Osoby, które posiadają na rachunkach w SK Banku ponad 100 tys EUR nadal nie powinny spać spokojnie.

Aktualizacja 15-09-2015: SK Bank odzyskał płynność finansową, przynajmniej chwilowo. Najbardziej niepokojący jest brak informacji od Zarządu SK Bank na temat sytuacji finansowej banku. Poniżej kurs obligacji SK Banku, który lekko odbił się od dna.

źródło: biznes.pl

źródło: biznes.pl

Aktualizacja 27-08-2015: Cały czas występują paro dniowe opóźnienia w wypłatach środków z SK BANKU o czym informujecie mnie w emaliach i komentarzach.

Aktualizacja 20-08-2015: Coraz więcej komentarzy od Was mówiące o tym, iż macie problemy w wypłacie środków z lokat i rachunków ROR. SK BANK oficjalnie zadeklarował, iż oczekujące zlecenia płatnicze klientów zostały przekazane do Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Informujcie Rekiny w komentarzach czy otrzymaliście swoje pieniądze.

Aktualizacja 19-08-2015: Piszcie drogie Rekiny w komentarzach czy macie problemy w wypłacie środków z lokat i rachunków ROR.

Aktualizacja 13-08-2015: Od rana długie kolejki przed siedzibą SK Bank w Wołominie chcące wypłacić swoje pieniądze.

Od 11.08.2015 w popularnym SK BANK działa zarząd komisaryczny ustanowiony przez Komisję Nadzoru Finansowego (Money.pl, Bloomberg.com). Tym samym potwierdzają się branżowe plotki z poprzedniego tygodnia, iż SK Bank jest na skraju bankructwa.

Przypominam, iż prawdopodobnie będzie to kolejne bankructwo instytucji bankowej mającej siedzibę w Wołominie. Parę miesięcy temu mieliśmy do czynienia z upadkiem SKOK Wołomin. Jutro może to być Popularny SK BANK czyli Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Jak wypływały miliony ze SKOK Wołomin możecie przeczytać tutaj. Prawdopodobnie SK BANK to ciąg dalszy historii SKOK Wołomin. Schemat wyprowadzania pieniędzy z SK Bank prawdopodobnie był taki sam jak w przypadku SKOK Wołomin gdzie spółki słupy czy osoby słupy otrzymywały kredyty, które nie były później regulowane.

Już w sprawozdaniu rocznym SK BANK z 2014 gdzie audytorzy zgłosili swoje zastrzeżenia możemy przeczytać, iż odsetek złych kredytów wzrósł z 7% do aż 22%. Prawdopodobnie sytuacja wygląda teraz o wiele gorzej.  Nieoficjalne źródła mówią, iż pieniądze z niespłacanych kredytów były transferowane podobnie jak przy innych aferach III RP na wschód.

Aktywa SK Banku to około 3,5 mld zł. Przypomnę tylko, iż fundusz BFG, gwarantujący 100 tys. euro każdej osobie, która ma zdeponowane środki w banku, na koniec 2014 roku posiadał 9,1 mld zł zgodnie z raportem rocznym BFG za 2014 rok. Upadek SK Banku mocno odbije się na kondycji BFG. Można mieć tylko nadzieje, że bankructwo SK Banku nie pociągnie za sobą bankructw innych dużych instytucji finansowych. Chyba nie muszę wspominać jak wiele bankructw innych firm będzie następstwem upadku tak dużej instytucji jak SK BANK.

Jestem klientem SK BANK – co robić ?

Oficjalny przekaz medialny wygląda następująco:

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Bank nadal będzie świadczył usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami banku – mówi z kolei prof.Waldemar J. Dziak, rzecznik prasowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (żródło Money.pl)

Ja, drogie Rekiny mam dla Was nieco inny przekaz.  Zalecam jak najszybsze wycofanie wszelkich środków z SK BANK. Rezygnujcie z lokat i wypłacajcie wszystkie środki tak szybko jak to możliwe. Nie warto ryzykować swoimi pieniędzmi, często oszczędnościami życia.

Gdzie ulokować wypłacone środki ?

Zamykając rachunek w SK Banku będziesz potrzebował zapewne nowego konta osobistego. Zobacz mój aktualny ranking kont bez żadnych opłat.

Co miesiąc wybieram najwyżej oprocentowaną lokatę z gwarancją BFG. Co ważne nie trzeba zakładać ROR. Sprawdź lokatę miesiąca.

Jeśli nigdy nie zakładałeś lokaty lub nie miałeś konta ROR w IDEA BANK-u w Idea Bank dostaniesz 4% (limit do 10 000 zł niestety). Lokatę zakłada się w 5 minut online. Nie trzeba otwierać konta ROR ani kupować innych produktów. Jednym słowem bez haczyków. Zakładając je poprzez baner poniżej wspierasz również rozwój bloga !

Z mojej listy 6 banków, w których warto zakładać lokaty w 2015 roku naturalnie znika SK BANK. Natomiast pozostałe banki mogą być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie najwyższe na rynku oprocentowanie lokat.

Przypominam, iż  dostępny jest darmowy i zawsze aktualny sprawdzacz lokat.

Wrócisz do mnie jeszcze?

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE !
WYŚLIJ »