Sprawy światopoglądowe są znacznie mniej ważne dla życia każdego człowieka niż te gospodarcze. Jednak większość Polaków, kieruje się emocjami, ich wiedza ekonomiczna kończy się na tym co wpływa na konto, więc sprawy światopoglądowe okazują się kluczem do zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

Który Prezydent będzie jednak najlepszy merytorycznie dla portfeli wszystkich Polaków? Kto będzie blokował podwyżki podatków? Kto z kolei będzie podpisywał podwyżki podatków i kupował wyborców socjalem z tychże podatków?

W zasadzie najistotniejszą rolą prezydenta jest możliwość veta. Dzięki temu może zablokować np. podwyżki podatków przez partię socjalistyczną (gospodarczo) PiS. Zapraszam do zapoznania się z moimi wnioskami i aktywnego merytorycznego komentowania.

Aktualizacja 02.07.2020

W drugiej turze spotkają się Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski w publicznym wystąpieniu po I turze wyborów zapewnił, iż zawetuje każdą podwyżkę podatków przegłosowaną przez Sejm.

Kto za socjalem i podwyżką podatków?

Andrzej Duda – socjalista

Prym wiedzie obecny Prezydent RP Andrzej Duda. Za jego kadencji wprowadzono lub podwyższono ponad 40 podatków, z uśmiechem na ustach podpisywał nowe programy socjalne, które kosztowały pracujących Polaków już ponad 100 mld zł. Najliczniejszą grupą wspierającą obecnego prezydenta zapewne kolejny raz okażą się najgorzej wykształceni, bezrobotni, mieszkańcy wsi i emeryci.

Robert Biedroń – socjalista LGBT

Próżno szukać propozycji reform gospodarczych przez tego kandydata. Opowiada się za zwiększeniem socjalu m.in. lekami za 5 zł dla emerytów, wyższą emeryturą minimalną. Nie wskazuje oczywiście źródeł finansowania, a te jak wiadomo to kieszenie Polaków, którzy pracują i coś w życiu zarobili. Robert Biedroń wywodzi się z kręgów komunistycznych (SLD).

Mirosław Witkowski – komunista

Członek PZPR, po 1989 roku SLD i środowisk lewicowych. Postuluje wprowadzenie tzw. podatku Tobina, czyli podatku od przepływów kapitałowych niebędących zapłatą za towar lub usługę. Wpiera utrzymanie 500+. Jest za skróceniem czasu pracy z ośmiu do siedmiu godzin dziennie.

W czasie obecnego kryzysu postuluje obniżenie podatków m.in PIT o 50%, nie wskazuje jednak źródeł finansowania tej inicjatywy, co w domyśle oznacza dług i wyższe podatki po okresie zwolnienia.

Władysław Kosiniak Kamysz – socjalista

Wybór tego kandydata to w zasadzie brak zmian w kwestii gospodarczej. Aktywnie wspierał wprowadzanie 500+, a w swoim programie wyborczym ma szereg inicjatyw socjalnych dla emerytów. W programie nie odnalazłem żadnej informacji i kalkulacji odnośnie źródeł finansowania pomysłów socjalnych i zwiększonych wydatków m.in. na służbę zdrowia do 6,8% PKB. Za realizację programy tego kandydata zapewne zapłaciłaby klasa średnia i wyższa.

Szymon Hołownia – demokrata

Kandydat skupia się na budowie „Polski solidarnej, demokratycznej i zielonej”. Próżno szukać konkretnych postulatów gospodarczych w jego programie. Nie opowiada się jasno przeciw podwyżce podatków, nie wskazuje źródeł finansowani „Polski zielonej”. Milczenie wydaje się zatem oznaką zgody na podwyżki.

Poprosiłem tego kandydata o zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie.

Kto będzie wetował podwyżki podatków?

Rafał Trzaskowski – socjalistyczny demokrata

Opowiada się za utrzymaniem programów socjalnych i obniżonym wiekiem emerytalnym. Większą uwagę kieruje natomiast na pracujących Polaków, szczególnie utrzymanie miejsc pracy. Nie postuluje jednak żadnego cięcia wydatków budżetowych. Partia, z poparcia, której startuje przez ostatnie 4 lata swoich rządów podniosła wiele podatków m.in. tymczasowo VAT, składki ZUS, nie ograniczała przez ten czas także kosztownej biurokracji.

Poprosiłem tego kandydata o zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie. W publicznym wystąpieniu kandydat zapewnił, iż zawetuje każdą podwyżkę podatków przegłosowaną przez Sejm.

Krzysztof Bosak – konserwatywny wolnościowiec

Kategorycznie zapowiada wetowanie wszelkich prób podwyżki podatków. Kandydat mocno zróżnicowanego środowiska – wolnościowo-narodowego. Najmłodszy kandydat na Prezydenta, 38 lat. Minusem z mojej perspektywy jest podobnie jak wszystkich wyżej omawianych kandydatów, brak doświadczenia jako przedsiębiorca. Podobnie jak inni już omawiani kandydaci zawodowy polityk i działacz społeczny, jednak jego plusem są merytoryczni doradcy. Program gospodarczy godny uwagi za sprawą Sławomira Mentzena.

Stanisław Żółtek – wolnościowiec

Pod względem gospodarczym i ekonomicznym zdecydowanie najlepszy kandydat na Prezydenta RP. Wg programu Żółtka:

Państwo nie będzie ingerować w gospodarkę i zajmować się nią, a jedynie stać na straży przestrzegania reguł prawa w zawieraniu i realizowaniu umów przez podmioty prywatne.

Oprócz spraw gospodarczych, warto zwrócić uwagę na fachowe propozycje reform w takich obszarach jako praworządność, sądownictwa i zadania władz. Pełny program naprawdę godny przyjrzenia się; znajduje się na tej stronie.

Paweł Tanajno – kapitalista

Przedsiębiorca, który jako Prezydent chce krzewić przedsiębiorczość wśród Polaków. Organizator strajku przedsiębiorców w 2020 roku w Warszawie. Na jego stronie internetowej można znaleźć ważną deklarację:

Prezydent powinien mówić jasno – rząd nie ma swoich pieniędzy, pieniądze publiczne pochodzą z podatków i największe obciążają obywateli, którzy myślą że nie płacą żadnych podatków[sic]. Podatki są możliwe do ściągania w kwotach zapewniających wzmacnianie Polski, tylko jeśli przedsiębiorczość obywateli jest uwolniona, kiedy każdy kto chce prowadzić firmę w państwowej administracji znajduję sługę, który mu pomaga a nie mnoży zagrożenia dla jego działalności.

Przedsiębiorczość musi być stawiana na najwyższym piedestale w państwie. Bycie przedsiębiorczym obywatelem to większy zaszczyt niż jakakolwiek funkcja władzy i administracji państwowej.

„Przedsiębiorczość musi być stawiana na najwyższym piedestale w państwie.” – z tym nie sposób nie zgodzić się z Pawłem Tanajno, ponieważ jest to jedyny solidny fundament dobrobytu Polaków.

Mirosław Piotrowski – pro-life

Zdecydowanie zapowiada, że będzie blokował wszelkie podwyżki podatków. Obok tego naczelnym punktem jego programu jest ochrona życia poczętego. Światopoglądowo konserwatywny kandydat, natomiast gospodarczo zdecydowanie bardziej wolnościowy. Kandydat z silnym poparciem ortodoksyjnych środowisk katolickich.

Podsumowanie

Wybory Prezydenckie 2020 są bardzo ważne, bowiem Polska stoi na rozdrożu – kolejnych minimum 3 lat podwyższania podatków, likwidowania szans rozwoju dla pracujących i ambitnych Polaków, oraz dalszej erozji przedsiębiorczości.

Sondaże wskazują, że z dużym prawdopodobieństwem Prezydentem zostanie osoba wspierające dalsze podwyżki. Nie warto jednak się tym zrażać ani iść ślepo za tłumem.

Choć osobiście nie będę uczestniczył w wyborach, zachęcam Cię serdecznie do głosowania.

Wrócisz do mnie jeszcze?

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE !
WYŚLIJ »