Obecnie w Polsce możemy otrzymać różne dodatki i świadczenia, jednak polityka socjalna przyczyniła się do znacznego wzrostu różnego rodzaju podatków. Mimo, że oficjalnie niektóre podatki obniżono, to dotyczyło to bardzo wąskiej grupy osób. Często ten sam podatek podwyższano innej grupie. Analiza zmian podatkowych od 2016 roku pokazuje, że zwiększano szczególnie opodatkowanie dla osób o wyższych dochodach.

 

Przyjrzyjmy się niektórym z podatków, choć to tylko wierzchołek góry lodowej, bo różnych opłat i obciążeń ciągle przybywa. Lista z pewnością nie jest kompletna w tym zakresie, ale możesz ją powiększyć w sekcji w komentarzy.

1. PIT – podwyżka

Najważniejszy podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 1 października br. został obniżony o 1 proc.,  Stawki w skali roku po obniżce prezentują się obecnie następująco:

 • 17 proc. do kwoty 85 528 zł,
 • 32 proc. powyżej kwoty 85 528 zł,
 • 32 proc. + od nadwyżki dodatkowo 4 proc. – III próg tzw. danina solidarnościowa

Progi podatkowe od lat pozostają na tym samym poziomie. Mimo dodania nowej stawki, pozostałe przedziały skali zostały bez zmian. Przy rosnącej inflacji i wzrastających wynagrodzeniach, brak waloryzacji progów skutkuje tym, że coraz więcej z nas szybciej będzie podlegać wyższym stawkom PIT, czyli płacić wyższe podatki. Progi podatkowe, pozostają takie same od 2009 roku. Biorąc pod uwagę inflację CPI i brak waloryzacji progów, podatek PIT wzrósł o około 7-8 proc. od 2016 roku.

Reklama baner bank Pekao

Z kwoty wolnej od podatku zostały wykluczone osoby lepiej zarabiające, a zwiększona kwota wolna od podatku dotyczy tylko wąskiej grupy osób, które aby z niej skorzystać, musiałyby prawie w ogóle nie pracować – limit zarobków to bowiem 8000 zł dochodu rocznie. Rozwinięcie tego wątku w punkcie 4.

Biorąc to wszystko pod uwagę od 2016 roku obciążenie podatkiem PIT wzrosło.

2. ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – obniżka

Został również wprowadzony zerowy podatek dochodowy PIT dla osób które nie skończyły 26 lat. Będzie dotyczył osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Stawka „0”, będzie obowiązywała do granicy dochodu pierwszego progu podatkowego.

 • będzie to limit równy kwocie 85 528 zł rocznie.

To znaczy, że aby zakwalifikować się do zerowego podatku, młodzi nie mogą zarabiać więcej niż 7.127,33 zł miesięcznie.

3. CIT – obniżka

CIT to podatek, który płacą mali i nowi przedsiębiorcy. Od początku tego roku wynosi 19 proc. jako stawka podstawowa, która dodatkowo została rozbita na dwie stawki preferencyjne:

 • 9 proc. dla małych podatników, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 euro, a także dla nowych przedsiębiorstw w pierwszym roku działalności gospodarczej,
 • 5 proc. jako stawka podatku dla dochodów z własności niematerialnych i prawnych.

Problem polega na tym, że z nowej obniżki trudno będzie skorzystać, ponieważ jednocześnie wprowadzono szereg warunków, jakie należy spełnić, aby móc otrzymać ulgę. Od początku wiadomo było, że obniżka CIT dla najmniejszych firm właściwie nie zmniejszy obciążeń podatkowych, gdyż zdecydowana większość małych podatników podlega opodatkowaniu PIT i rozlicza się jako działalność gospodarcza od osób fizycznych.

Zwróć uwagę, że gdy do końca 2018 r. obowiązywała podstawowa stawka 19 proc. oraz obniżona dla małych i nowych 15 proc., to raz uzyskana korzyść w postaci obniżonej stawki CIT obowiązywała dla całego roku podatkowego. Natomiast teraz możesz stracić swoje uprawnienie w trakcie roku, w momencie, gdy przychody twojego przedsiębiorstwa przekroczą 1 200 000 euro. Jeżeli twoja firma przekroczy ten limit w grudniu, będziesz zmuszony do zapłaty znacznie wyższej zaliczki za ten miesiąc, ponieważ będzie ona liczona od dochodu osiągniętego w całym roku podatkowym, według standardowej stawki 19 proc.

Podatek CIT to nie koniec, jeśli chce się wypłacić zysk ze spółki, trzeba zapłacić 19 proc. podatku od dywidendy lub 23 proc. z daniną solidarnościową.

Czytelnicy Rekina bardzo chętnie zakładają firmy i przenoszą się do Rumunii. Tam efektywna stopa opodatkowania wynosi poniżej 6 proc. dla firm niehandlowych. Dowiedz się czy warto założyć firmę w Rumunii, albo po prostu przekonaj się jak niekonkurencyjne warunki gospodarowania są w Polsce na tle regionalnego konkurenta.

4. KWOTA WOLNA OD PODATKU – obniżka czy podwyżka podatku?

Kwota wolna, to ustalona wysokość dochodu, od której możesz nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. To znaczy, że jeśli w ciągu całego roku zarobiłeś tylko 8 000 zł brutto, to kwota twojego podatku wyniesie 0 złotych. Niestety, nawet jeśli podatek nie został naliczony, nie jesteś zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Jeszcze w 2017 roku kwota wolna wynosiła 6 600 zł, w 2019 roku wzrosła do 8 000 zł. Teraz wszystkie kwoty, wyglądają następująco:

Dochód roczny Stawka podatku (zmniejszająca podatek) Kwota wolna
1 zł – 8 000 zł 18% minus 1 360 zł 8 000 zł
8 001 – 13 000 zł 18% minus kwota obniżająca 8 001 zł – 3 091 zł
13 001 – 85 528 zł 18% minus 556,02 zł 3 091 zł
85 529 zł – 127 000 zł 32% minus kwota obniżająca 3 091 zł
od 127 001 zł 32% 0 zł

Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Pozwala obniżyć zobowiązanie roczne wobec fiskusa. Do 2017 roku była ona właściwie stała i wynosiła 556,02 zł, jednak gdy została zróżnicowana kwota wolna od podatku – spowodowało to zróżnicowanie kwoty zmniejszającej podatek. Suma sumarum, wynik tych zmian obrazuje się następująco, zyskały osoby zarabiające mniej niż 666 zł miesięcznie, a straciły aż 3091 zł rocznie osoby zarabiające ponad 127 001 zł brutto.

Zwróć uwagę, że pieniądze, które pozostaną w kieszeni najmniej zarabiających, z pewnością zostaną spożytkowane na bieżące potrzeby. Wygenerują one spore wpływy do Budżetu Państwa. Przypuszczalnie z naszego konsumpcjonizmu, do Skarbu może wrócić przynajmniej od 20 do 30 proc. wydanej kwoty.

5. DANINA SOLIDARNOŚCIOWA

Dotyczy najbogatszych, którzy kwalifikują się do III progu podatkowego. Stawka tego nowego podatku obowiązującego od początku 2019 r., ustalona została w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających milion złotych. Szacuje się, że jest obecnie ok. 21 tys. osób, których ten podatek obejmie. Danina solidarnościowa bierze pod uwagę różnego rodzaju dochody, z różnych źródeł. Dlatego rozpatrywane są środki wskazane w zeznaniach podatkowych na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A. Jeśli zarobisz więcej niż milion, obliczając podstawę podatku, powinieneś:

 • zsumować przychody ze wskazanych wyżej zeznań podatkowych i pomniejszyć je o koszty podatkowe oraz koszty ZUS,
 • ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł,
 • obliczyć 4 proc. wyżej ustalonej kwoty.

Wpływy z daniny mają zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w celu wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych.

6. ZNIESIENIE LIMITU ZUS OD WYNAGRODZEŃ

Od przyszłego roku ma obowiązywać zniesienie limitu składek na ZUS, co właściwie uderza w pracodawców zatrudniających najlepiej opłacanych specjalistów oraz w samych podatników – jest ich ok. 300 tys. czyli 2 proc. zarabiających.

Obecnie, jeśli ktoś zarobi w ciągu roku więcej niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, nie musi płacić składek na ZUS. W 2019 r. limit wynosi 11 912 zł brutto miesięcznie (142,9 tys. zł. rocznie). Powyżej tej kwoty zakłada się, że osoba, która teraz dobrze zarabia, poradzi sobie z zabezpieczeniem majątku na starość – nie potrzebuje więc korzystać z publicznego systemu i dlatego nie musi płacić składek ZUS od nadwyżki.

Jednak emerytury są wypłacane na bieżąco z naszych składek, a emerytury obecnie pracujących będą finansowane przez nasze dzieci w przyszłości. O kwestii niekorzystnej demografii i systemie emerytalnym pisałem w artykule: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) -kolejny skok na kasę? [emerytura]

7. PODATEK VAT

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce obecnie wynosi 23 proc. (to jedna z najwyższych w Europie). Obowiązują również dwie stawki preferencyjne: 8 proc. dla niektórych usług budowlanych oraz budowlano-remontowych oraz najniższa 5 proc., na podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki, a także książki oraz czasopisma specjalistyczne.

Wraz ze wzrostem podatku od towarów i usług, powstanie nowa tabela stawek i niektóre produkty zostaną objęte wyższą, a inne niższą stawką podatku niż obecnie. Podwyższenie stawek VAT będzie obejmowało:

 • niektóre przyprawy nieprzetworzone – wzrost z 5 do 8 proc.,
 • napoje owocowe i warzywne – wzrost z 5 na 23 proc.,
 • lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 na 23 proc.,
 • czasopisma specjalistyczne – podwyższenie stawki z 5 na 8 proc.

8. PODATEK GALERYJNY

Stawka to 0,42 proc. rocznie od wartości lokalu handlowo-usługowego lub biurowego powyżej wartości 10 mln zł. Początkowo miał obciążać centra handlowe, duże sklepy i biurowce. Obecnie zapłacą go wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają budynki warte łącznie ponad 10 mln zł i oddają je w najem lub dzierżawę innym.

9. PODATEK BANKOWY

Jego wysokość to rocznie 0,44 proc. wartości aktywów i muszą go płacić banki, firmy ubezpieczeniowe, a także wszystkie instytucje zajmujące się pożyczkami. Nie da się ukryć, że banki już przerzuciły koszt podatku na swoich klientów. Podwyższenie podatku bankowego, wywołało wzrost:

 • opłat za rachunki osobiste i karty płatnicze,
 • marży kredytów hipotecznych,
 • oprocentowania kredytów konsumpcyjnych,
 • popytu na obligacje Skarbu Państwa, które są zwolnione z podatku.

10. PODATEK HANDLOWY

Uchwalona jeszcze w 2016 roku ustawa wprowadzała dwie stawki podatku, który miały płacić przedsiębiorstwa handlowe, w wysokości:

 • 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie,
 • 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie,
 • kwotę wolną od podatku ustalono na 204 mln złotych w skali roku (17 mln zł miesięcznie).

Ministerstwo Finansów szacowało wtedy, że do kasy państwa z tytułu podatku wpłynie 1,5 mld zł. Podatek handlowy jest zawieszony do 1 stycznia 2020 roku, ale obecny rząd chce go reaktywować. Podatek od handlu spowoduje wzrost cen i zaostrzenie konkurencji na rynku. Na razie ten podatek blokuje Unia Europejska.

11. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC

Mimo zmian w rozliczaniu samochodów, księgowanie polisy ubezpieczeniowej od 2019 roku w dalszym ciągu uzależnione jest od metody ujmowania kosztów w Księdze przychodów i rozchodów. W związku z tym, polisa ubezpieczeniowa:

 • OC oraz NNW – nie jest limitowana do 75 proc. – rozliczana jest w pełnej wysokości w przypadku pojazdów firmowych,
 • OC, NNW, AC oraz GAP – rozliczana jest do wysokości limitu 20 proc. w przypadku pojazdów prywatnych,
 • AC oraz GAP – rozliczana jest proporcjonalnie do limitu 150 tys. zł. w przypadku pojazdów firmowych.

Podrożeją też kary za brak polisy OC. Jeśli twoja przerwa w przypadku nieposiadania OC wyniesie od 4 dni – 14 dni, zapłacisz 2600 zł, to kwota która wzrośnie o 350 zł w porównaniu z bieżącym rokiem. Nawet bardzo krótka przerwa ubezpieczeniowa wynosząca do 3 dni włącznie, będzie oznaczała konieczność zapłacenia aż 1040 zł przez właściciela samochodu osobowego. Jeśli natomiast spóźnisz się więcej niż 14 dni, będziesz musiał zapłacić 5200 zł, to o 700 zł więcej niż dotychczas.

12. OPŁATA EMISYJNA OD PALIW

Opłata wynosi 80 zł netto od każdego 1 tys. litrów paliwa, który trafi na rynek w naszym kraju. Nowa opłata, obowiązująca od początku 2019 r. to właściwie nowy podatek, który zapłacą wszyscy, nie tylko kierowcy, ponieważ wprowadzenie opłaty emisyjnej wpłynie na wysokość cen paliw w Polsce, a tym samym na inflację.

13. OPŁATA WODNA

Prawo wodne, czyli opłata za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości pobranych wód. Ustalają ją przedstawiciele Wód Polskich. Jeśli posiadasz pozwolenie wodnoprawne, a nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie wykorzystujesz wody, nie zwalnia cię to z ponoszenia opłaty stałej i zapłacić musisz. W praktyce nie ma znaczenia fakt niepobierania wody, gdyż istotą opłaty stałej jest potencjalna możliwość poboru wody w oparciu o wydane pozwolenie. Każdy, kto je posiada, jest więc zobowiązany do zapłaty.

14. OPŁATA RECYKLINGOWA

Od zeszłego roku w sklepach nie można otrzymać za darmo lekkich toreb na zakupy. Objęto je opłatą recyklingową, Jest ona doliczona do ceny foliówki o grubości od 15 do 50 mikrometrów albo jest jej podstawową opłatą. Stawka opłaty to 20 groszy netto. Obecnie opłata została nałożona także na torby foliowe powyżej 50 mikrometrów. To właściwie dobra informacja, ponieważ pozwoli to na znaczne ograniczenie zużycia jednorazowych torebek z materiałów sztucznych i wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska. Jednak, za sprawą zmiany przepisów do budżetu w 2020 roku ma wpłynąć 1,2 mld zł. Za 2018 rok było to 80 mln zł.

15. OPŁATA MOCOWA ZA PRĄD

Wzrośnie opłata mocowa nie tylko za jej realną produkcję, ale też jako koszt gotowości elektrowni do produkcji prądu w szczycie. Ma pozwalać na rozbudowę i modernizację mocy. To również forma podatku, który trafi do elektrowni, żeby były w stanie finansować nowe moce. Chcemy czy nie, jako końcowi odbiorcy prądu, będziemy musieli ten podatek uiścić razem z innymi opłatami, gdy pojawi się na naszych rachunkach od 2021 r. Wstępne szacunki dla gospodarstw domowych mówią o 6–7 zł miesięcznie.

16. PODNIESIENIE OPŁAT PARKINGOWYCH

Stawki są uzależnione od wysokości płacy minimalnej, co roku może się więc zmieniać. Płaca minimalna na 2019 r. to jeszcze 2250 zł.

 • za pierwszą godzinę parkowania w strefie śródmiejskiej – do 0,45 proc. płacy minimalnej (kolejne godziny, według dotychczasowych zasad),
 • w strefie poza śródmieściem – do 0,15 proc. płacy minimalnej,
 • kara za brak opłaty – do 10 proc. płacy minimalnej.

Dotychczas za pierwszą godzinę stawka wynosiła maksymalnie 3 zł (za drugą godzinę 3,6 zł, za trzecią 4,3 zł i za kolejne znów po 3 zł). Jeśli miasta zdecydują się skorzystać z ustawy, za pierwszą godzinę parkowania możemy zapłacić nawet 10,12 zł (za drugą ponad 12 zł, za trzecią ponad 14 zł). Natomiast kara za brak opłaconego miejsca, zamiast dotychczasowych 50 zł, będzie mogła wynosić nawet 225 zł.

17. OPŁATA JAKOŚCIOWA ZA BADANIE TECHNICZNE POJAZDU

To stacja kontroli pojazdów, będzie płacić tzw. opłatę jakościową, nie więcej niż 3,5 zł za każde badanie techniczne. Opłata jakościowa ma obowiązywać od 2020 roku i będzie stanowiła koszt dla stacji diagnostycznej, a jej ostateczna wysokość będzie uzależniona od przychodu osiągniętego z przeprowadzonych badań po terminie.

18. OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU PO TERMINIE

Dodatkowo ma obowiązywać też nowa opłata w wysokości odpowiadającej 50 proc. opłaty za przeprowadzenie badania technicznego, pobierana w przypadku wykonania tego badania po 45 dniach od wyznaczonej daty. Uważaj więc, aby się nie spóźnić! Opłata będzie stanowiła przychód Transportowego Dozoru Technicznego.

19. PODATEK OD NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW

Potocznie nazywany exit tax bądź podatkiem od wyjścia, podatkiem od emigracji. Jeśli jako przedsiębiorca, przeniesiesz swój biznes za granicę, zapłacisz podatek od tzw. niezrealizowanych zysków. Od 2019 r. obowiązuje według dwóch stawek:

 • 19 proc. – dla składników o ustalonej wartości podatkowej,
 • 3 proc. – dla składników, w stosunku do których wartości podatkowej się nie ustala (np. w przypadku majątku otrzymanego w drodze darowizny).

Exit tax m.in. spowoduje, że trudniej będzie przenosić produkcję, czy choćby część procesów do krajów o niższych kosztach. Z pewnością przełoży się to na zmniejszenie zainteresowania inwestycjami zagranicznymi i zwolni tempo rozwoju naszych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – obniżenie ich konkurencyjności.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to są zobowiązane do uiszczenia należności wtedy, gdy postanowią przenieść za granicę swój majątek o wartości przekraczającej 4 miliony złotych.

20. OPŁATA DENNA OD PRZYSTANI

Tak zwana opłata denna obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Jest to opodatkowanie użytkowania podwodnych gruntów znajdujących się pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Maksymalna stawka opłaty rocznej za każdy metr kwadratowy dna, nie może być wyższa niż 10-krotność obowiązującej w danym roku górnej granicy stawki podatku od nieruchomości. W roku 2018 górna granica wynosiła 0,91 zł – dotyczyła gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli w porcie znajduje się nabrzeże lub pomost wykorzystywany jako taras restauracji, sklep czy stacja benzynowa, każdy metr pod nim kosztować będzie 5 zł. Jednak, jeśli urzędnik uzna, że pomosty lub inne konstrukcje znajdujące się nad powierzchnią wody służą działalności usługowej, za metr zapłacić będzie trzeba 8,90 zł.

Poniżej lista pozostałych podatków podniesionych, wprowadzonych nowych lub które będą obowiązywały od przyszłego roku.

1. Podwyżka opłaty przejściowej.
2. Opodatkowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do firm.
3. Owatowanie „Nocy Muzeów” i innych imprez promujących instytucje kultury.
4. Akcyza na e-papierosy i tzw. produkty nowatorskie.
5. Zaostrzenie sposobu naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
6. Opodatkowania farm wiatrowych.
7. Pozbawienie wielu grup podatników możliwości korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.
8. Opodatkowanie przychodów z dziedziczonego majątku.
9. Opodatkowanie przychodów z majątku otrzymanego jako darowizna.
10. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków.
11. Ograniczanie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów.
12. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na znaki towarowe czy licencje.
13. Likwidacja możliwości pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych.
14. Zawężenie listy przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania.
15. Opłata za wjazd do centrum miast.
16. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
17. Podwyższenie opłat sądowych.

Jak widać większość naszych obciążeń wzrosło – jest ich ponad 30, natomiast spadły tylko 4. Dodatkowo, większość oficjalnie nie nazywa się podatkiem: danina solidarnościowa, opłata wodna, emisyjna czy recyklingowa, do tego zniesienie limitu składki ZUS. Jednak założeniem jest, aby wprowadzone obowiązkowe opłaty przeznaczone na realizację wskazanego celu, wsparły budżet naszego kraju i wystarczyły m.in. na finansowanie polityki socjalnej w Państwie.

Jak sobie z tym poradzić? Jednym ze sposobów jest po prostu emigracja, z którego i ja osobiście skorzystałem: Dlaczego wyemigrowałem do Rumunii?

Co o tym sądzisz? Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. Jeśli chcesz co jakiś czas dostawać informacje o tym co pojawiło się na moim blogu, to koniecznie zapisz się na newsletter, fanpage albo zasubskrybuj kanał Rekin Finansów.

Wrócisz do mnie jeszcze?

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE !
WYŚLIJ »