Jeśli śledzisz moje inwestycje doskonale wiesz w co ja inwestuje i jakie mam podejście do ryzyka inwestycji.

Dla urozmaicenia przeanalizowałem ciekawy produkt inwestycyjny „fundusz dywidendowy„. Taki produkt, z tego co się dowiedziałem, ma w swojej ofercie jedynie BPH TFI. Nazwa tego produktu to “BPH Dywidendowy”. Jest to jedyny w swoim rodzaju subfundusz, ponieważ inwestuje około 77% kapitału w akcje spółek dywidendowych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że posiadacze jednostek uczestnictwa funduszu otrzymują dywidendy, które wypłacają te spółki.

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz mógł sam określić czy warto podejmować ryzyko dla takiego zysku znając inne możliwości inwestycyjne, które prezentuje na blogu i te z których sam korzystam.

Krótko o BPH TFI

BPH TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych wywodzące się z banku BPH. Sam bank został wchłonięty przez inne banki m.in. Alior Bank, natomiast BPH TFI jest znanym od kilkunastu lat funduszem inwestycyjnym, który obecnie należy do jednej z największych firm na świecie – amerykańskiego General Electric. Zaufana instytucja i znana od wielu lat – tak podsumowałbym BPH TFI.

W co inwestuje BPH TFI Dywidendowy?

Według sprawozdania za 2016 rok, subfundusz inwestuje w akcje i inne instrumenty udziałowe w 77% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu są inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje) lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na wybranych innych rynkach zagranicznych.

Struktura aktywów fundusz Dywidendowy

Struktura aktywów BPH Dywidendowy

 

 

Zobaczmy w co konkretnie inwestuje ten fundusz dywidendowy.

Największe pozycje w portfelu subfundusz na dzień 30.12.2016

INSTRUMENTUDZIAŁ W AKTYWACH
 1. ROYAL DUTCH SHELL5,50%
 2. PCC ROKITA4,40%
 3. MONETA MONEY BANK3,80%
 4. CEZ3,10%
 5. RAINBOW3,00%

Zaskoczenia nie ma. Są to głównie wielkie korporacje z branży energetyki, paliwowej, surowców chemicznych czy banki, które regularnie mają zyski i je wypłacają akcjonariuszom.

Jakie wyniki dotychczas osiągał BPH TFI Dywidendowy?

Od czasu powstania subfunduszu czyli od 30 grudnia 2016 do 17 sierpnia 2017 r stopa zwrotu z posiadania jednostek uczestnictwa wyniosła o 4,12%, a uwzględniając wypłacone dywidendy zysk wyniósł 9,23%.

Wartości, które podaje zawierają także opłaty za zarządzanie, które pobrał fundusz. Natomiast wartości te nie uwzględniają podatku belki czyli trzeba od zysku odjąć jeszcze 19% co daje 7,47% zysku łącznie z wypłaconą dywidendą.

Jak często wypłacane są dywidendy?

Dywidendy są wypłacane co pół roku, chyba, że spółki, w które inwestuje fundusz nie wypłacałby dywidendy, co teoretycznie może się zdarzyć podczas poważnego kryzysu gospodarczego.

Opłaty i prowizje BPH TFI Dywidendowy

Opłaty są uwzględnione w podawanej stopie zwrotu podawanej przez BHP TFI, ale warto zastanowić się, jakie były zyski dla inwestorów gdyby roczne opłaty funduszu były niższe.

Maksymalna opłata manipulacyjna:4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:4%

Warto także pomyśleć ile zysku zabiera nam Polskie Państwo (rząd)… 19% przy wypłacie dywidendy funduszowi i kolejne 19% przy wypłacie zysków inwestorom funduszu.

Komu może spodobać się subfundusz dywidendowy?

BPH Dywidendowy może spodobać się osobom,które:

  • chcą otrzymywać dywidendy co pół roku
  • zadowala ich zysk w czasie hossy nieprzekraczający 8% brutto rocznie
  • chcą inwestować niewielkie środki (od 1000 zł, dopłata od 100 zł)
  • lubią spore ryzyko
  • nie mają czasu ani wiedzy żeby inwestować samemu

Opinia Rekina o BPH Dywidendowy

Na co dzień możesz śledzić w co ja inwestuje i samemu porównać poziom ryzyka różnych inwestycji do osiągniętego zysku. Jeśli miałbym wymienić bardziej ryzykowne inwestycje niż w subfundusz BPH TFI Dywidendowy to na pewno wymieniłbym forex lub fundusze hedgingowe. Każdy jednak sam inaczej ocenia ryzyko, inaczej je kalkuluje. W moim portfelu nie ma akurat BPH TFI, ale to nie znaczy, że tobie nie będzie on idealnie odpowiadać. Jest to prosty produkt – kupujesz lub sprzedajesz, dostajesz dywidendy i obserwujesz wyniki. Jest to spora zaleta.