Zostałeś zwolniony z pracy ?

Ja też !

Nie tylko my.

Według danych, które uzyskałem od znajomej z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej co roku około 500 tys Polaków jest zwalnianych z pracy. Tylko w samych bankach dotyczy to blisko 10 tys. osób.

Co ciekawe osobiście widziałem, za co zwalniani są moi koledzy i koleżanki. Tylko 1 z 15 osób została zwolniona z uwagi na brak umiejętności i zaangażowania czyli brak kompetencji. Cała reszta padła ofiarą rozgrywek interpersonalnych. Warto o tym pamiętać.

Najgorsze zwolnienie, które obserwowałem polegało na „wpuszczanie na pole minowe” czyli zmuszanie pracownika do łamania przepisów prawa. Był to kierownik projektu zajmującego się budową jednej za autostrad w Polsce. Jego gaża przekraczała 18 000 zł netto miesięcznie i za wszelką cenę starano się zwolnić go dyscyplinarnie. Założono mu specjalną teczkę, w której gromadzono dokumenty, które miały posłużyć jako dowód w sądzie pracy !

Dzięki zwolnieniu dyscyplinarnemu firma mogła zaoszczędzić na 3-miesięcznej odprawie. Dodam tylko, że kierownik ten przepracował dla firmy ponad 8 lat. Ostatecznie firma dopięła swego. Zwolniła tą osobę dyscyplinarnie. Skończyło się procesem sądowym. Niestety ja wtedy zmieniałem prace i jaki był ostateczny finał sprawy sądowej nie wiem.

Jak rozpoznać, że szykuje się zwolnienie ?

Kłopoty finansowe firmy, zmiana właściciela firmy czy wreszcie zmiana zarządu zawsze oznacza roszady kadrowe. W takim momencie powinna zapalić się czerwona lampka w głowie każdego pracownika. W większości przypadków skończy się na paru zwolnieniach indywidualnych. W drastyczny przypadkach może skończyć się na zwolnieniach grupowych.

Jak rozpoznać, że dostaniesz wypowiedzenie z pracy ?

Proces przygotowania do zwolnienia pracownika trwa przez dłuższy czas. Zanim się on rozpocznie warto zastanowić się czy nadszedł już czas aby odejść samemu z firmy. Parę miesięcy temu dokładnie opisywałem kiedy najlepiej zmienić pracę.

Warto zdać sobie sprawę, iż bezpośredni przełożony zazwyczaj nie może sam podjąć decyzji o zwolnieniu pracownika. Zazwyczaj musi zyskać aprobatę innych wpływowych osób w firmie oraz prawie zawsze swojego przełożonego. Przede wszystkim musi mieć jednak jakieś argumenty aby przekonać ich do tego.

Co robi przełożony w takiej sytuacji ? Zaczyna proces robienia czarnego PR i uprzykrzania życia i pracy pracownikowi. Robi wszystko aby najlepiej sam odszedł z pracy.

Jeśli nie może podważyć kompetencji uderza w inny sposób. Pracownik „nie pasuje do firmy”, „nie można z nim pracować”, „jego zachowanie jest nieodpowiednie” – typowa kreacja czarnego PR.

Z autopsji mogę długo wymieniać jakie przybiera to formy:

 • nie przyznawanie premii pomimo ewidentnych sukcesów
 • odcinanie od zadań ambitnych lub w ogóle od zadań tzw „odstawianie na boczny tor”
 • szkalowanie przed innymi pracownikami i wpływowymi osobami w firmie w prywatnych i służbowych rozmowach
 • wysyłanie kłamliwych emaili do innych osób z nieprawdziwymi informacjami na pracy i zachowania pracownika
 • brak zapewnienia podstawowych warunków do pracy, stanowiska do pracy.
 • dezorganizacja pracy poprzez sprzeczne polecenia
 • organizowanie podróży służbowych pracownikowi z największa możliwą ilością przesiadek i najdłuższym możliwym czasem podróży. Oczywiście w weekend, najlepiej przez cała sobotę do niedzielnego ranka.
 • publiczne rozliczanie z terminów zadań, których w ogóle się nie zleciło.
 • kreowanie wrażenia w firmie, że pracownik jest niepotrzebny.
 • Wyolbrzymianie drobnych wad pracownika

Generalnie wszystkie działania oparte są na przekłamaniach, kłamstwie i niedopowiedzeniach. Jak wiadomo, długotrwałe powtarzanie kłamstw staje się powszechnie przyjętą „prawdą”.

Jeśli doskonale wiesz, że twój szef jest hipokrytą i obserwujesz przynajmniej jedną z powyższych sytuacji, jest więcej niż pewne, że wypowiedzenie z pracy jest już w drodze ;)

Czas pakować rzeczy !

Dlaczego zostałem zwolniony z pracy ?

Jeśli wypowiedzenie z pracy jest dla Ciebie zaskoczeniem warto zrobić sobie rachunek sumienia i przeanalizować to co zrobiło się niewłaściwie.

Warto przemyśleć:

 • czy i jakich umiejętności/ech charakteru nam zabrakło,
 • w jakich typach firm nie warto pracować w przyszłości,
 • na jakie stanowiska pracy nie aplikować ponownie.

Rachunek sumienia należy zrobić jak najszybciej. Najlepiej w dniu otrzymania wypowiedzenia.

W kolejnym dniu rozpoczyna się przecież nowy etap w życiu !

Jak zareagować na zwolnienie z pracy ?

Na zwolnienie z pracy trzeba być przygotowanym w każdej chwili. Tego nauczyły mnie korporacje, w których zaczynałem swoją karierę.

Nawet dla mnie gdzie spodziewałem się otrzymać wypowiedzenie sytuacje była troszkę stresująca. Trudno tego uniknąć ponieważ sytuacja jest nieprzyjemna, zwłaszcza jeśli wypowiedzenie wręcza osoba lub osoby, którym bezpośrednio zależało na tym.

Mimo wszystko należy zachować stoicki spokój. Na pewno nie należy na „hurra” podpisywać wypowiedzenia.  Najlepiej na spokojnie zapoznać się z nim.

No dobrze.

Co jeśli odmówię podpisania wypowiedzenia ?

Osoba wręczająca wypowiedzenie czyni na wypowiedzeniu adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i podpisuje się pod tą adnotacją, wpisując datę. Dokument ten w przypadku sporu sądowego będzie wykorzystany przez pracodawcę. Kwestia ta znalazła wielokrotnie odbicie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. IPR 2/95 Sąd Najwyższy stwierdził, że:

oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił.

Podobnie w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt IPK 36/96 Sąd Najwyższy stwierdził, że:

złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił.

Z powyższych orzeczeń orzeczeń wynika jednoznacznie, że decydujące znaczenie ma nie faktyczne zapoznanie się z treścią wypowiedzenia lecz jego możliwość zapoznania się z nim.

Jeśli jednak wypowiedzenie było wręczane bez świadka tzn. wręcza Ci go jedna osoba ODMÓW zapoznania się z nim. W sądzie pracy pracodawca nie będzie mógł się powołać na świadka, który zaświadczy, iż umożliwiono Ci zapoznanie się z wypowiedzeniem co w 99% oznacza twoją wygraną.

Jak nie dać się zwolnić ?

Uppps….

ostatniego dnia miesiąca nie ma mnie w pracy.

Rozchorowałem się.

To najlepszy sposób. Wątpliwe bowiem, że pracodawca da Ci urlop wypoczynkowy czy szkoleniowy jeśli w planach ma wręczenie wypowiedzenia.

Pamiętaj także aby:

– nie odbierać poczty, zwłaszcza poleconych (dwukrotnie wysłany list polecony może zostać uznać za doręczony, jeżeli pracodawca wysłał go na właściwy adres).

– nie czytać emaili.

Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią.

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II).

Imigranci….

Co mają wspólnego z twoim wypowiedzeniem z pracy ?

Otóż mogłeś zarazić się chorobą zakaźną

Usprawiedliwioną nieobecnością jest bowiem odosobnienie ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej.

Nie obawiaj się, że mogą cię zwolnić, gdy przyjedziesz do pracy oddać zwolnienie lekarskie – zwolnienie nie ma wtedy żadnej mocy sprawczej. Podobnie, gdy przyślą ci je pocztą.

Jedynym z najsłabszych rozwiązań jest także urlop bezpłatny jednak tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego wątpliwe by pracodawca ci go udzielił.  W czasie urlopu bezpłatnego nie dostajesz pensji a także nie jesteś ubezpieczony w ZUS, ale za to pracodawca nie może cię zwolnić.

Wyjątek stanowi ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy tudzież zwolnienia grupowe. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa lub zwolnień grupowych pracownik może się spodziewać wypowiedzenia zarówno na urlopie jak i na zwolnieniu lekarskim.

Wypowiedzenie obowiązuje od dnia powrotu do pracy. Wtedy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie.

Kruczki

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z Tobą jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie w przypadku gdy:

 • naruszyłeś swoje obowiązki pracownicze,
 • popełniłeś w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia zatrudnianie na dotychczasowym stanowisku (przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem),
 • z własnej winy utraciłeś uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. jesteś zawodowym kierowcą i straciłeś prawo jazdy za jazdę po pijanemu). W każdym z tych przypadków pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 Kodeksu Pracy paragraf 1). Nie może to nastąpić jednak później niż po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji uzasadniających rozwiązanie umowy. Dodatkowo nie później niż trzy miesiące od zdarzenia, które jest podstawą rozwiązania umowy.

Zwolnienie z pracy. Co dalej ?

Oglądałeś może moje wideo na samym wstępie ?

Warto je zobaczyć ponieważ o antidotum na zwolnienie z pracy trzeba zadbać zanim to się stanie.

Jakie to antidotum ?

Zarysowuje je w wideo. W moim przypadku się sprawdziło. Wymaga to jednak sporego wysiłku. Niestety samo nic nie przychodzi.

Omówmy jednak co zrobić gdy „mleko się rozlało” czyli zostaliśmy zwolnieni z pracy i nie przygotowaliśmy się na taką ewentualność.

Oto co robić po zwolnieniu z pracy dzień po dniu

Dzień 1

Pierwszy szok już za tobą. Czas na euforię. Zaobserwujesz w sobie ogromny poziom motywacji. Skąd ten optymizm ? Pomyśl o najgorszych rzeczach jakie spotkały cię ze strony twojego byłego pracodawcy. Czyż to nie szczęście, że to już za tobą ?

Ciesz się tą zmianą i nowymi możliwościami !

Martwisz się , że straciłeś źródło dochodu ?

Zadbaj o swoją stabilność finansową.

 1. Masz kredyt hipoteczny ? gotówkowy ? Zdecyduj się na wakacje kredytowe. Wiele banków oferuje taka możliwość. W najgorszym przypadku wydłuż termin spłaty kredytu w porozumieniu z bankiem.
 2. Poinformuj swoją rodzinę. Zorientuj się czy może ci pomóc w znalezieniu nowej pracy czy połączając pieniądze.
 3. Zadzwoń do wszystkich znajomych, informując ich, ze szukasz nowych wyzwań. Odpowiedź im o swojej sytuacji i wykaż ogromny entuzjazm do działania. Nie obawiaj się zadzwonić do znajomych, z którymi nie utrzymujesz bliskich kontaktów. Część z nich ucieszy się, że w gorszych chwilach to o nich pomyślałeś.

Dzień 2

 1. Spamowanie CV

Ustal sobie dzienny limit wysyłanych CV. Powinno to być min. 50 aplikacji dziennie. Im więcej ich roześlesz tym większe prawdopodobieństwo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.  Warto zatrudnić pomocnika do rozsyłania CV. Na portalach z darmowymi ogłoszeniami możesz umieścić takie ogłoszenie:

Rozsyłanie CV – praca zdalna

Proszę o ofertę cenową za 100 rozesłanych CV.

Termin wykonania usługi to 2 dni.

Poziom kierownik, branża finansowa.

Co ważne napisz 3-4 zdania, które będziesz dołączał w treści każdego email’a z aplikacją. Przedstaw swoja osobę a przede wszystkim swoje umiejętności i doświadczenie.

Dzień 3

Jeśli masz odpowiedni poziom oszczędności rozpatrz inne możliwości niż praca na etacie. Jeśli masz powyżej 30 lat i po okresie wypowiedzenia zarejestrowałeś się jako bezrobotny z łatwością możesz uzyskać do 22 tyś. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Co więcej z Wojewódzkiego urzędu pracy możesz w tej chwili wziąć bardzo nisko oprocentowany kredy na działalność – 70 tyś. zł. Jeśli biznes po paru miesiącach chwyci staraj się o dofinansowanie na rozwój nowych produktów z UE.

Musze Cię jednak zmartwić.

Działalność gospodarcza zakładana ad-hoc w 95% nie wypali. Musisz dużo wcześniej zbadać rynek, zastanowić się jakie usługi czy produkt możesz oferować. Cały biznes plan musi być przemyślany. Jeśli jednak już wcześniej dostrzegałeś jakąś nisze na rynku spróbuj swoich sił ! Kiedyś opisywałem dwie najważniejsze rzeczy, które decydują o sukcesie nowej firmy.

Najgorzej to w życiu nie spróbować ! Jeśli biznes wypali będziesz niezależny finansowo. Jeśli jednak nie, zawsze możesz wrócić do pracy na etacie.

Nie warto przejmować się, że twoja kariera zahamowała.

Powiesz, że zarabiałeś co najmniej 8 tysięcy złotych miesięcznie na rękę ?

Zapewniam Cię, że to pryszcz w stosunku do tego ile możesz zarabiać stojąc na czele swojej niewielkiej firmy.

Nie jest to łatwe, trzeba być bardzo przedsiębiorczą osobą ale możliwe. Chciałbym kiedyś na blogu zaprezentować sylwetki takich osób.

Znam parę przypadków osób, które zostały zwolnione z korporacji finansowych. Co ciekawe o większości z nich opowiadał mi dyrektor z branży finansowej, który przez ostatnie 18 lat mógł zaobserwować bardzo wiele karier.

Jeden ze zwolnionych pracowników założył bardzo znanych fundusz private equity. Kolejny własną firmę audytową wraz z innymi kolegami z firmy. Trzeci z kolei stoi dziś na czele międzynarodowej korporacji.

Czwarty zdążył założyć firmę transportową i.. sprzedać ją za 30 mln zł. Dziś mieszka przez większą część roku w Turcji. O zgrozo chyba mu się nudziło na zbyt wczesnej emeryturze bo dziś sprzedaje łodzie dla imigrantów.

Niektórzy po zwolnieniu próbują iść drogą na skróty. W tym tygodniu zatrzymano w Londynie człowieka, który wymyślił system wyłudzeń za wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Co jeśli dostaniesz pismo z wezwaniem do zapłaty 200 zł ? Zapłacisz ? Warto sobie przemnożyć ilość zakładanych działalności gospodarczych przez 200 zł przez 3 lata… Majątek co najmniej pokaźny !

No cóż nie jest to jeszcze Amber Gold ale jednostki już wiedzą, że potężny następca już jest w pełnej krasie. Radzę uważać gdzie wymieniasz walutę, zwłaszcza że szykuje się zmiana władzy w Polsce. Podziękować możesz mi na swój sposób ;)

Dzień 4

Czas zastosować zabójczo skuteczne sposoby szukania pracy, które opisywałem tutaj. Niektóre z nich wymagają dużo odwagi ale do odważnych świat należy.

Dzień 4 to także czas na pierwsze przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Tutaj zalecam lekturę:

Dzień 5

Zbieranie żniwa ! Powinieneś dostać już parę konkretnych odpowiedzi od znajomych oraz z wysłanych aplikacji. Oczywiście jeśli dałeś czadu w poprzednie dni.

Jeśli czujesz, że sam nie dasz rady z tą trudną sytuacją zawsze możesz skorzystać z mojej oferty indywidualnych konsultacji doradztwa zawodowego. Postaram się dołożyć ważną cegiełkę do twojego sukcesu.

Przez kolejne dni powtarzaj to co robiłeś w dniu 1, 2 oraz 4. Oczywiście przed rozmową kwalifikacyjną przygotuj się do niej.

Jeśli okres wypowiedzenia minął, a wcześniej pracowałeś na umowę o pracę przez przynajmniej 2 lata możesz zgłosić się do urzędu pracy po zasiłek dla bezrobotnych około 600 zł, który możesz pobierać przez 6 miesięcy. Dodatkowy grosz zawsze się przyda.

Podsumowanie

Grunt to pozytywne myślenie. Jeśli do tego wykorzystasz swoje nowe pokłady motywacji będzie dobrze ! Szukanie nowego sposobu na zarabianie na życie wymaga bardzo dużo pracy. Nawet przez chwilę nie przestawaj wierzyć w swój sukces !

Swoimi doświadczeniami podziel się w komentarzach ponieważ chcę poznać twoje doświadczenia !

Zachęcam Cię do subskrypcji bloga. Czasami dostaniesz ode mnie praktyczną dawkę wiedzy.