WZÓR UMOWY O PRZEJĘCIE DŁUGU PRZYGOTOWANY PRZEZ PRAWNIKA Rekina Finansów.

Po podpisaniu umowy o przejęcie długu należy dokonać zmiany treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Nie można wykluczyć również, że zmiana umowy będzie się wiązać z podwyżką marży kredytu hipotecznego.