Nie otrzymałeś przesyłki pocztowej z sądowym nakazem zapłaty, co skutkowało tym, że upłynął Ci termin do wniesienia sprzeciwu. Masz możliwość jego przywrócenia, tak jakby ten termin nie zaczął jeszcze biec.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym należało wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, czyli wnieść sprzeciw.

Zamów AKTUALNY WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA SPRZECIWU przygotowany przez profesjonalnego prawnika. Wzór możesz edytować np. w MS Word albo Open Office. Wraz z wnioskiem otrzymasz także poradnik gdzie i jak najlepiej złożyć wniosek.