Jak poprawnie wypełnić pole CEIDG „Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS” we wniosku o otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej? Poszczególne przepisy są ze sobą sprzeczne. Dowiedz się kiedy powstaje obowiązek opłacania składki ZUS w takiej sytuacji.

Pobierz szczegółową interpretację prawną mojego prawnika i nie pozwól aby urzędnika miał podstawy na nałożenie na Ciebie kary skarbowej z odsetkami karnymi.