Sytuacja większości gospodarstw domowych poprawiła się w ostatnich latach. Zdecydowana większość z nas twierdzi, że żyje wygodnie lub dobrze. Jak wygląda rzeczywisty obraz klasy średniej w Polsce?

Polska mieści się w czołówce państw pod względem wielkości klasy średniej. Największa klasa średnia jest w Szwajcarii, najmniejsza w Rosji. W Polsce mamy ok. 22,4 mln osób w wieku od 24 do 64 lat (wg GUS, 2019). Procentowy udział klasy średniej w tym wieku waha się od 51 do 54 proc. Wychodzi na to, że wielkość klasy średniej w naszym kraju to 11-12 mln osób.

Polski Instytut Ekonomiczny, nie uwzględnia osób poniżej 24 lat oraz powyżej 64 lat, które w dużej mierze nie są aktywne zawodowo, dlatego nie można przypisać im pozycji klasowej na podstawie wykonywanego zawodu bądź uzyskiwanego dochodu.

Liczebność klas zdefiniowanych na podstawie kryterium dochodowego

Jesteśmy narodem klasy średniej

Pojęcie klasy średniej to „ani biedni, ani bogaci”. Zatem idąc tym tropem, do klasy średniej zaliczymy osoby o średnim poziomie dochodów, średnim poziomie wykształcenia, wykonujące prace średniego szczebla.

Ciężko jest się zdecydować, co będzie przeważającym kryterium. Dlatego rozróżnia się więc dwa sposoby definiowania klasy: jedna określana wg dochodu, a druga wg zawodu.

Ta określana na podstawie kryterium dochodowego czyli klasa ekonomiczna, to osoby, których przeciętna wartość rozporządzalnego dochodu netto zaczyna się od klasy niższej wynoszącej 1073 zł, przez klasę średnią – 2546 zł, aż do klasy wyższej – 5774 zł.

Do klasy zdefiniowanej na podstawie wykonywanego zawodu czyli klasa społeczna, przynależność wiąże się z osiąganiem wyższych dochodów niż w przypadku klasy ekonomicznej. Zawód różnicuje więc wysokość dochodów. Przeciętna wartość dochodu wśród klasy niższej wynosi 2000 zł, klasy średniej – 2500 zł, zaś klasy wyższej – 4596 zł.

Kondycja klasy średniej w Polsce

45 proc. przedstawicieli polskiej klasy średniej żyje z dnia na dzień, – nie ma absolutnie żadnych oszczędności oraz jest zadłużonych. 75 proc. przedstawicieli klasy średniej deklaruje, że poziom zaspokojenia własnych potrzeb jest wystarczający. Wyłania się z tego mało ambitny i przedsiębiorczy obraz Polaków, należących do klasy średniej.

Prawie połowa przedstawicieli klasy średniej ma na swojej głowie zobowiązania finansowe w postaci kredytów i pożyczek.

45 proc.ma zobowiązania kredytowe
16 proc.ma kredyt na zakup domu lub mieszkania
45 proc.nie ma żadnych oszczędności
26 proc.ma wyższe wykształcenie
75 proc.uznaje poziom zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego za wystarczający
80 proc.uznaje podatki płacone przez najuboższych za zbyt wysokie
55 proc.oczekuje prowadzenia przez państwo aktywnej polityki

W jakiej klasie chciałbyś się znaleźć?

Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu, to członkowie klasy średniej oceniają, że kwota, która pozwoliłaby na swobodne zaspokojenie ich potrzeb to średnio 6600 zł netto miesięcznie, którymi mogą rozporządzać. Jest to 1900 zł więcej niż aktualnie mierzony średni rozporządzalny dochód gospodarstw domowych. Wynosi on obecnie 4700 zł.

Najwięcej chcieliby dostać przedstawiciele najniższej klasy, bo o ponad dwukrotnie więcej niż ich średni dochód na rodzinę – marzy im się pensja w wysokości 3700 na rękę.

Oszczędności klasy średniej w Polsce w 2019 r.

Każdy orze jak może

Niemal połowa klasy średniej w Polsce nie posiada żadnych oszczędności, natomiast jest obciążona różnego rodzaju kredytami i pożyczkami. A przecież to właśnie ta warstwa społeczeństwa reprezentuje największą siłę nabywczą, czyli stanowi ważny czynnik popytu krajowego. To wskazuje na kruchy stan polskich gospodarstw domowych. Jeśli pojawi się kryzys gospodarczy, polska klasa średnia wpadnie w poważne kłopoty finansowe.

Tylko 23 proc. przedstawicieli polskiej klasy średniej przyznaje, że ma oszczędności w wysokości 3 miesięcznych pensji – jest to suma, którą uznaje się za podstawową poduszkę finansową, która gwarantuje względny komfort psychiczny (na wypadek utraty pracy, zdrowia, niespodziewanych wydatków).

A jak ty wpisujesz się w obraz klasy średniej? Napisz w komentarzu.

Jak Rekin może Ci pomóc w polepszeniu statusu?

Mogę pomóc Ci w ograniczeniu kosztów kredytów, oszczędzaniu i inwestowaniu. Na blogu znajdziesz również dużo artykułów dzięki którym lepiej pokierujesz swoją karierą lub zrozumiesz ekonomię.

Zachęcam także do skorzystania z popularnych narzędzi np. porównywarki najtańszych kredytów gotówkowych albo najlepszych lokat bankowych i pozabankowych.

Źródło: Dane pochodzą z badania sondażowego przeprowadzonego przez PIE w kwietniu 2019 r. na próbie losowo-kwotowej 1208 respondentów w wieku 24-64 lata.

Wrócisz do mnie jeszcze?

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE !
WYŚLIJ »